«Πράσινο σημείο» στο Δήμο Σκοπέλου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Αγοραστός Κολυνδρίνη Περίσσης

Πράσινο σημείο και Σταθμό Μεταφόρτωση Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) αποκτά ο Δήμος Σκοπέλου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Με Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφεται το  επόμενο διάστημα  από τον Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό και τον Δήμαρχο  Σταμάτη Περίσση, η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναλαμβάνει την κατασκευή του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 843.200 ευρώ.  

 

«Συνεργαζόμαστε με το Δήμο Σκοπέλου και  το Δήμαρχο Σταμάτη Περίσση  και έχουμε σε εξέλιξη  έργα με πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αναδεικνύουν τη Σκόπελο σε  νησί πρότυπο στη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων. Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020, αναλαμβάνουμε την κατασκευή πράσινου σημείου και σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών. Η ανακύκλωση γίνεται πράξη παντού στη Θεσσαλία. Παράγουμε ένα καλύτερο αύριο με οδηγό την βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

 

«Πράσινο Σημείο»

 Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οργανωμένος χώρος, οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, όπου ο πολίτης μπορεί να προσκομίζει χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Επίσης, στο Πράσινο Σημείο δύνανται να πραγματοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Το Πράσινο Σημείο λειτουργεί συμπληρωματικά των συστημάτων διαλογής στην πηγή που εφαρμόζονται για τα διάφορα ρεύματα υλικών και αφορά κυρίως ανακυκλώσιμα υλικά για τα οποία δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα (ΣΕΔ) στο πλαίσιο του Ν.2939/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το έργο

Το Πράσινο Σημείο και ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) θα κατασκευασθούν σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου  Σκοπέλου έκτασης 6.132 m2, το οποίο βρίσκεται στο νότιο άκρο, εκτός  του οικισμού της Σκοπέλου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

-Χωματουργικές εργασίες - καθαιρέσεις

-Γενικά έργα υποδομής (ασφαλτοστρώσεις, περίφραξη, πύλη εισόδου κ.ά.)

-Κατασκευή κτιρίου επιφάνειας 32 m2 για τις ανάγκες διοίκησης και προσωπικού και δύο υποστέγων επιφάνειας περίπου 40 m2 το καθένα.

-Εργασίες πρασίνου

-Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

-Εργασίες ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης ομβρίων

Επίσης, περιλαμβάνεται η σύνδεση του Πράσινου Σημείου και του ΣΜΑΥ Δήμου Σκοπέλου σε δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις