Αντιπλημμυρική προστασία και μετάβαση στην οικολογική φορολογία

 

Δύο μελέτες που δημοσίευσε (3/3/2014) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν πώς η περιβαλλοντική πολιτική μπορεί να συνδράμει στην οικονομική ανάπτυξη με την ενίσχυση της προστασίας από πλημμύρες και τη μεγαλύτερη μεταστροφή στην οικολογική φορολογία.
 
Η μία από τις δύο μελέτες παρουσιάζει νέα στοιχεία που καταδεικνύουν τα οφέλη από την έγκαιρη επένδυση σε αντιπλημμυρικά έργα, ενώ η άλλη επισημαίνει τα πλεονεκτήματα από τη μεταφορά της φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία στη χρήση των πόρων και στη ρύπανση.

Η μελέτη σχετικά με τη δυναμική της οικολογικής φορολογίας, η οποία συγκεντρώνει στοιχεία από 12 κράτη μέλη, δείχνει ότι η μεταφορά των φόρων από την εργασία στη ρύπανση (π.χ. αύξηση των φόρων λόγω ρύπανσης του αέρα και των υδάτων) θα επέφερε έσοδα της τάξης των 35 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πραγματικούς όρους το 2016, φθάνοντας τα 101 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025, ενώ τα μεγέθη θα είναι ακόμη μεγαλύτερα αν γίνουν ενέργειες για την κατάργηση περιβαλλοντικά επιβλαβών επιδοτήσεων. Τα δυνητικά έσοδα κυμαίνονται από 1% έως 2,5% του ΑΕγχΠ ανά έτος το 2025, ανάλογα με το εκάστοτε κράτος μέλος.

Η δεύτερη μελέτη εξετάζει διάφορες σχέσεις ανάμεσα στην περιβαλλοντική και την οικονομική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της μακροοικονομικής επίδρασης των πλημμυρών, ορθές πρακτικές υποστήριξης ΜΜΕ που εστιάζουν στην αποτελεσματικότητα των πόρων και περιβαλλοντικές δαπάνες σε όλα τα κράτη μέλη. Το κατά προσέγγιση συνολικό κόστος των ζημιών από πλημμύρες στην ΕΕ την περίοδο 2002-2013 ανήλθε σε τουλάχιστον 150 εκατομμύρια ευρώ. Η επένδυση σε μέτρα για τη μείωση των πλημμυρών είναι ιδιαίτερα αποδοτική, κοστίζοντας κατά μέσο όρο περίπου 6-8 φορές λιγότερο από τις ζημίες που προκαλούν οι πλημμύρες. Πόσω μάλλον, τα οφέλη από την επένδυση στην πράσινη υποδομή – π.χ. η αποκατάσταση των φυσικών χαρακτηριστικών για τη διαχείριση και την αποθήκευση των υδάτων κατάκλυσης περιλαμβάνει οφέλη για την βιοποικιλότητα και μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των κατασκευαστικών δαπανών.

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ Janez Potočnik δήλωσε: «Η επένδυση στην προστασία από πλημμύρες μπορεί να προσφέρει συνολικά οφέλη στην οικονομία, ειδικά μέσω φυσικών λύσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε σχέση με το κόστος. Οι περιβαλλοντικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις έχουν τη δυναμική να φέρουν στα δημόσια ταμεία περίπου το διπλάσιο των σημερινών εσόδων, με οφέλη για το περιβάλλον, τη μείωση των φόρων στην απασχόληση και τον περιορισμό του ελλείμματος. Πρόκειται για ένα ισχυρό επιχείρημα ώστε να αλλάξουμε τη σημερινή κατάσταση.»
 
Ιστορικό

Οι μελέτες που δημοσιεύονται σήμερα εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τον μηχανισμό που δημιουργήθηκε το 2010 για τη βελτίωση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των χωρών της ΕΕ. Ο μηχανισμός αυτός αποτέλεσε την απάντηση της ΕΕ στη δημοσιονομική και οικονομική κρίση, η οποία οδήγησε στη συρρίκνωση της οικονομίας και στην αύξηση της ανεργίας σε πολλές χώρες της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο βασίζεται στην ιδέα ότι, λόγω του υψηλού βαθμού ολοκλήρωσης των οικονομιών της ΕΕ, ο αυξημένος συντονισμός της πολιτικής μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ γενικά.

Καθιστώντας οικολογικότερο το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ('Greening the European Semester'), η Επιτροπή αποσκοπεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των μακροοικονομικών πολιτικών, όχι μόνο οικονομικά και κοινωνικά αλλά και περιβαλλοντικά. Προηγούμενη μελέτη που επεσήμανε τα οικονομικά πλεονεκτήματα του περιβάλλοντος, με θέμα την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αποβλήτων για την ενίσχυση της οικολογικής ανάπτυξης, έδειξε ότι η πλήρης εφαρμογή θα είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 72 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, την αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών του τομέα διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων της ΕΕ κατά 42 δισεκατομμύρια ευρώ και τη δημιουργία άνω των 400 000 θέσεων εργασίας έως το 2020.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις