Πρόστιμο για τα επικίνδυνα απόβλητα

Πρόστιμο ύψους 47,2 εκατ. ευρώ, το οποίο θα προσαυξάνεται καθημερινά μέχρι την εξεύρεση λύσης για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων προτείνει να επιβληθεί στη χώρα μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προηγήθηκαν δύο καταδίκες της χώρας από το Ευρωδικαστήριο, το 1999 και το 2009, χωρίς ακόμα η Ελλάδα να έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πλήρες, ασφαλές και σύμφωνο με τις κοινοτικές Οδηγίες σύστημα για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων της.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση της Επιτροπής είναι να καταβάλλει η Ελλάδα:

- πρόστιμο 8.096 ευρώ για κάθε ημέρα από το 1999 έως την ημέρα που θα εκδοθεί η νέα απόφαση του Ευρωδικαστηρίου (μέχρι στιγμής 47,2 εκατ. ευρώ) ή τη συμμόρφωση της χώρας, αν τυχόν έρθει νωρίτερα.

- πρόστιμο 72.864 ευρώ για κάθε ημέρα που θα συμμορφώνεται η Ελλάδα, από την ημέρα έκδοσης της νέας απόφασης του δικαστηρίου μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή της.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, «ο σχεδιασμός της διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, δεν υφίστανται στην Ελλάδα κατάλληλες και επαρκείς εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων και η μέθοδος διάθεσης του μεγαλύτερου μέρους της παραγόμενης ποσότηας επικινδύνων αποβλήτων δεν είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας». Πρόκειται για την τρίτη περίπτωση που η Ελλάδα φθάνει στην καταβολή προστίμου για τη διαχείριση αποβλήτων, μετά από την περίπτωση της χωματερής στον Κουρουπητό Χανίων και την καταδίκη για τις παράνομες χωματερές.


Πηγή: kathimerini.gr

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις