ΕΕ:για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών που νοικιάζουν αυτοκίνητα

Πέντε μεγάλες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων συμφώνησαν να επανεξετάσουν σε βάθος τις πρακτικές τους έναντι των καταναλωτών μετά από κοινή δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών αρχών επιβολής της νομοθεσίας.

Οι πολίτες θα ωφεληθούν από τους σαφέστερους όρους των ασφαλιστικών συμβολαίων και τις επιλογές όσον αφορά τον ανεφοδιασμό του αυτοκινήτου με καύσιμα, τους δικαιότερους όρους κάλυψης ζημιών και τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές. Οι καταγγελίες για θέματα ενοικίασης αυτοκινήτου που δέχονται τα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών αυξήθηκαν ραγδαία την τελευταία διετία.

Η κα Βιέρα Γιούροβα, Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των φύλων επικρότησε τη σημερινή συμφωνία: «Σήμερα, η ηλεκτρονική κράτηση αυτοκινήτου, η ενοικίασή του σε μια χώρα και η παράδοσή του σε άλλη είναι πολύ απλή υπόθεση. Δυστυχώς, όμως, οι όροι ενοικίασης αυτοκινήτων είναι μερικές φορές πολύ ασαφείς και δημιουργούν στους καταναλωτές απρόβλεπτα επιπλέον έξοδα. Πέντε μεγάλες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων δεσμεύτηκαν τώρα να βελτιώσουν τις πολιτικές τους όσον αφορά την ενημέρωση και να κάνουν τους όρους τους πιο δίκαιους για τους καταναλωτές. Χαιρετίζω τη δέσμευσή τους και το εξαιρετικό έργο των εθνικών αρχών προστασίας των καταναλωτών για τη διασφάλιση καλύτερων όρων για τους Ευρωπαίους καταναλωτές.»

Οι εταιρείες δεσμεύτηκαν να εναρμονίσουν καλύτερα τις σημερινές πρακτικές ενοικίασης αυτοκινήτων με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, όπως ορίζουν οι κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών, τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και τους αθέμιτους όρους .

Ορισμένες από τις κυριότερες βελτιώσεις για τις οποίες υπήρξε δέσμευση είναι οι εξής:

-    Βελτίωση της διαφάνειας των ηλεκτρονικών κρατήσεων:
-        Σαφέστερες πληροφορίες για όλες τις υποχρεωτικές επιβαρύνσεις και το πρόσθετο κόστος των προαιρετικών επιλογών·
-        Σαφέστερες πληροφορίες για τους κυριότερους όρους και τις απαιτήσεις όσον αφορά την ενοικίαση, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων που χρεώνονται στην κάρτα του καταναλωτή·
-    Καλύτερη ενημέρωση κατά την κράτηση όσον αφορά την προαιρετική παραίτηση και τα ασφαλιστικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των τιμών τους, των εξαιρέσεων και των εφαρμοζόμενων υπερβάσεων.
-    Βελτιωμένες και διαφανέστερες πολιτικές για τα καύσιμα
-    Σαφέστερες και δικαιότερες διαδικασίες επιθεώρησης οχημάτων
-    Βελτιωμένες πρακτικές είσπραξης επιπλέον επιβαρύνσεων από τους πελάτες: δίνεται εύλογη δυνατότητα στους καταναλωτές να αμφισβητήσουν τυχόν υλικές ζημίες προτού καταβάλουν την σχετική επιβάρυνση.

Για παράδειγμα: ένας καταναλωτής νοίκιασε αυτοκίνητο και κατέβαλε εγγύηση 600 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, κάποιος γρατσούνισε το αυτοκίνητο προκαλώντας ασήμαντες υλικές ζημιές που εκτιμήθηκαν σε λιγότερο από 100 ευρώ. Όταν ο καταναλωτής παρέδωσε το αυτοκίνητο, χρεώθηκε το πλήρες ποσό της εγγύησης και ο πράκτορας ενοικίασης εξήγησε ότι αυτό προβλεπόταν στους όρους του συμβολαίου. Οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων έχουν δεσμευτεί ότι δεν θα χρεώνονται στον καταναλωτή δυσανάλογες δαπάνες.

Οι προτάσεις εφαρμόζονται σταδιακά από τις εταιρείες και οι περισσότερες από αυτές αναμένεται να έχουν εφαρμοστεί πλήρως μέχρι το τέλος του 2015. Σύμφωνα με τις αρχές προστασίας των καταναλωτών, ορισμένα σημαντικά θέματα θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω, ειδικότερα όσον αφορά:

-    την ευθύνη των καταναλωτών για ζημιές που έχουν προκαλέσει άλλοι στο αυτοκίνητο·
-    τις πρακτικές των πρακτόρων και των μεσαζόντων·
-    τη γλώσσα στην οποία πρέπει να είναι γραμμένοι οι όροι ενοικίασης αυτοκινήτου σε άλλο κράτος μέλος·
-    το είδος ασφαλιστικής κάλυψης που περιέχεται στο πακέτο ενοικίασης αυτοκινήτου, και την έρευνα για εναλλακτικές ασφαλιστικές προσφορές στην αγορά.

 

Η απόφαση για λήψη μέτρων λήφθηκε λόγω της σταθερής αύξησης των καταγγελιών καταναλωτών σχετικά με υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτου σε άλλη χώρα - από σχεδόν 1.050 καταγγελίες το 2012 σε πάνω από 1.750 το 2014 - όπως αναφέρουν τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών. Ξεκίνησε διάλογος μεταξύ, αφενός, των εθνικών αρχών του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (δίκτυο CPC), υπό την ηγεσία της Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) του ΗΒ, και, αφετέρου, των πέντε σημαντικότερων εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων που λειτουργούν στην ΕΕ: Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz και Sixt. Η ευρωπαϊκή εμπορική ένωση Leaseurope, η οποία βοήθησε στη διοργάνωση της δράσης από την πλευρά του κλάδου, συμφώνησε επίσης να αναπτύξει περαιτέρω τις πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για το σύνολο του κλάδου ενοικίασης αυτοκινήτων.

Παρόμοια πρωτοβουλία αναλήφθηκε σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση διαδικτυακών παιχνιδιών που περιέχουν προσφορές εντός της εφαρμογής (in-app) (βλέπε IP/14/847) και σχετικά με τη βελτίωση της συμμόρφωσης των ταξιδιωτικών ιστότοπων με τις διατάξεις περί δικαιωμάτων των καταναλωτών (IP/14/436).

Η βελτίωση της ενημέρωσης των καταναλωτών και της τόνωσης της εμπιστοσύνης τους στον τομέα της ενοικίασης αυτοκινήτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ετήσια αύξηση αυτού του τομέα κατά 3-4% μέσα στην επόμενη διετία στην Ευρώπη (βλέπε εξωτερική μελέτη). Το 2013 υπογράφηκαν πάνω από 21 εκατομμύρια ατομικά συμβόλαια ενοικίασης αυτοκινήτου στην ΕΕ. Οι πέντε εταιρείες που συμμετέχουν στον διάλογο αντιπροσωπεύουν πάνω από το 65% αυτών των μισθώσεων σύμφωνα με την εμπορική ένωση Leaseurope.

Οι πέντε εταιρείες υπέβαλαν τελικές προτάσεις για ανάληψη δράσης, οι οποίες αξιολογήθηκαν στη συνέχεια από τις εθνικές αρχές. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανακοίνωσαν την αξιολόγησή τους σχετικά με τις εν λόγω προτάσεις ανάληψης δράσης.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις