Σταθερό οικονομικό κλίμα στην ευρωζώνη και στην ΕΕ

Το Νοέμβριο, ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης (ΔΟΕ) παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερός τόσο στη ζώνη του ευρώ (στο 106,1) όσο και στην ΕΕ (μειώθηκε κατά 0,1 μονάδες στο 107,6).

Εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ

Το σταθερό αποτέλεσμα όσον αφορά τη ζώνη του ευρώ οδήγησε σε αύξηση του αισθήματος εμπιστοσύνης στους καταναλωτές και στους τομείς των υπηρεσιών και των κατασκευών, το οποίο αντισταθμίζεται από την υποβάθμιση της εμπιστοσύνης στη μεταποιητική βιομηχανία και, σε μικρότερο βαθμό, στο λιανικό εμπόριο. Στις μεγαλύτερες οικονομίες της ζώνης του ευρώ, Ο ΔΟΕ παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητος στη Γερμανία (-0,1) και την Ισπανία (+0,2). Μειώθηκε ελαφρώς στη Γαλλία (-0,6) και την Ιταλία (-0,7), ενώ αυξήθηκε έντονα στις Κάτω Χώρες (+3,1).

Η μείωση της εμπιστοσύνης στη βιομηχανία (-1,2) προέκυψε από τις πιο απαισιόδοξες απόψεις των διευθυντικών στελεχών σχετικά με τις τρεις συνιστώσες. Η επιδείνωση ήταν ιδιαίτερα έντονη στις προσδοκίες των διευθυντών όσον αφορά την παραγωγή και στην εκτίμησής τους για το τρέχον επίπεδο των συνολικών παραγγελιών, ενώ η εκτίμησή τους για τα αποθέματα των τελικών προϊόντων επιδεινώθηκε μόνο ελαφρά. Όσον αφορά τα ζητήματα που δεν περιλαμβάνονταν στον δείκτη εμπιστοσύνης, η εκτίμηση της προηγούμενης παραγωγής παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή, ενώ οι απόψεις σχετικά με τις εξαγωγικές παραγγελίες επιδεινώθηκε. Η ελαφρά βελτίωση στην εμπιστοσύνη των υπηρεσιών (+0,5) προήλθε από τις καλύτερες προσδοκίες των διευθυντών όσον αφορά τη ζήτηση, ενώ η εκτίμησή τους για την επιχειρηματική κατάσταση του παρελθόντος και την προηγούμενη ζήτηση παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητη. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αυξήθηκε σημαντικά (+1,6) λόγω των θετικότερων εκτιμήσεων για την μελλοντική ανεργία, το μέλλον της γενικής οικονομικής κατάστασης και των μελλοντικών εξοικονομήσεων, των νοικοκυριώνενώ οι προσδοκίες των καταναλωτών για τη δική τους οικονομική κατάσταση παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητη. Η αρνητική εξέλιξη όσον αφορά την εμπιστοσύνη στο λιανικό εμπόριο (-0,6) προέκυψε από θετικότερες απόψεις σχετικά με την τρέχουσα επιχειρηματική κατάσταση ενώ η επάρκεια του όγκου των αποθεμάτων αντισταθμίζεται από μια σημαντική μείωση των προσδοκιών των επιχειρήσεων. Οι σημαντικές αυξήσεις της εμπιστοσύνης στον κατασκευαστικό τομέα (+2,9), που υπερβαίνουν πλέον για πρώτη φορά από το Σεπτεμβρίου 2008 το μακροπρόθεσμο μέσο όρο — τροφοδοτήθηκε από τις προς τα άνω αναθεωρήσεις των προοπτικών απασχόλησης τόσο των προσδοκιών των διευθυντών και την εκτίμησή τους όσον αφορά το επίπεδο των παραγγελιών. Επίσης, η εμπιστοσύνη στις δημοσιονομικές υπηρεσίες (που δεν περιλαμβάνονται στον ΔΟΕ) βελτιώθηκε σημαντικά (+6,3), χάρη στην θετικότερη αξιολόγηση και των τριών συνιστωσών (την πρότερη επαγγελματική κατάσταση, προηγούμενη ζήτηση και προσδοκίες από πλευράς ζήτησης).

Τα σχέδια για την απασχόληση, υπέστησαν  σημαντικές αναθεωρήσεις προς τα πάνω στους τομείς της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και των κατασκευών, ενώ παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα για τον τομέα του λιανικού εμπορίου. Οι προσδοκίες σχετικά με τις τιμές πώλησης αυξήθηκαν στη βιομηχανία και τις κατασκευές, ενώ παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές στο λιανικό εμπόριο και μειώθηκαν και στον τομέα των υπηρεσιών. Επίσης η προσδοκία τιμών καταναλωτή αναζωπυρώθηκε τον Νοέμβριο.

 
Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος μειώθηκε ελαφρά το Νοέμβριο

Κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου 2015, ο δείκτης του επιχειρηματικού κλίματος για τη ζώνη του ευρώ μειώθηκε ελαφρώς (από 0,08 μονάδες έως +0,36). Οι προσδοκίες παραγωγής των διευθυντών και η αξιολόγηση των συνολικών παραγγελιών για εξαγωγές επιδεινώθηκε σοβαρά· Επίσης, το τρέχον απόθεμα τελικών προϊόντων αξιολογήθηκε ελαφρώς πιο αρνητικά. Αντίθετα, οι διευθυντές εκτίμησαν ότι η παλαιότερη παραγωγή παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητη.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις