Κονδύλια ύψους 250 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών από τους μαθητές στην Ευρώπη

Σήμερα εγκρίθηκε η κατανομή του προϋπολογισμού των προγραμμάτων της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία στα κράτη μέλη για το σχολικό έτος 2019-2020. Θα διατεθούν 145 εκατ. ευρώ για φρούτα και λαχανικά και 105 εκατ. ευρώ για γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. Το πρόγραμμα διανομής συμπληρώνεται από μέτρα για την εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τη γεωργία και για την προαγωγή της υγιεινής διατροφής.

Ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Φιλ Χόγκαν δήλωσε τα εξής: «Χάρη στο πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία, οι μικροί πολίτες μας μπορούν να απολαμβάνουν τα θρεπτικά, ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα που παράγουν οι Ευρωπαίοι αγρότες, μαθαίνοντας παράλληλα από πού προέρχονται. Η Επιτροπή είναι περήφανη για τη συμβολή της σε αυτό το σημαντικό εκπαιδευτικό ταξίδι για την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών από μικρή ηλικία

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης σήμερα έκθεση αξιολόγησης, σύμφωνα με την οποία κατά το σχολικό έτος 2017-2018 συμμετείχαν στο πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία περίπου 159 000 σχολεία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου διανεμήθηκαν 255 500 τόνοι φρέσκων φρούτων και λαχανικών και 178 εκατ. λίτρα γάλακτος σε παιδιά στην Ευρώπη, χάρη σε κονδύλια άνω των 182 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ιστορικό

Οι χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή πριν από το τέλος Ιανουαρίου υποβάλλοντας αίτημα στήριξης. Η ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού της ΕΕ σε κάθε κράτος μέλος βασίζεται στον αριθμό των μαθητών σε κάθε χώρα και, για το γάλα, στην απορρόφηση του προηγούμενου προγράμματος. Οι εθνικές αρχές είναι ελεύθερες να μεταφέρουν ποσοστό (20 %-25 %) του προϋπολογισμού που έχει διατεθεί από τον ένα τομέα στον άλλο. Μπορούν επίσης να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους να δαπανήσουν ποσό υψηλότερο από αυτό της αιτούμενης ενίσχυσης, εφόσον άλλα κράτη μέλη δεν επιθυμούν να απορροφήσουν το σύνολο του κονδυλίου τους.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν με ποιο τρόπο θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών προϊόντων που θα λάβουν τα παιδιά και των θεμάτων των εκπαιδευτικών μέτρων που θα εφαρμόσουν. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα κονδύλια της ΕΕ με εθνικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση του προγράμματος.

Η επιλογή των προϊόντων που διανέμονται βασίζεται σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία και το περιβάλλον, την εποχικότητα, την ποικιλία και τη διαθεσιμότητα. Τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τις τοπικές ή περιφερειακές αγορές, τα βιολογικά προϊόντα, τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, τα περιβαλλοντικά οφέλη, τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Εκθέσεις παρακολούθησης των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία κατά την περίοδο 2017-2018

Πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία

Πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία: προϋπολογισμός της ΕΕ για το σχολικό έτος 2019-2020

Κράτος μέλος

Φρούτα και λαχανικά στα σχολεία

σε ευρώ

Γάλα στα σχολεία

σε ευρώ

Βέλγιο

3 405 459

1 613 200

Βουλγαρία

2 592 914

1 156 473

Τσεχική Δημοκρατία

3 974 570

1 832 711

Δανία

1 807 661

1 460 645

Γερμανία

24 899 150

10 821 840

Εσθονία

549 208

730 298

Ιρλανδία

2 266 887

1 039 137

Ελλάδα

3 218 885

1 550 685

Ισπανία

16 498 394

6 302 784

Γαλλία

17 990 469

17 123 194

Κροατία

1 660 486

800 354

Ιταλία

20 811 379

9 120 871

Κύπρος

390 044

400 177

Λετονία

782 082

740 753

Λιθουανία

1 100 497

1 086 853

Λουξεμβούργο

336 518

200 000

Ουγγαρία

3 730 788

1 947 865

Μάλτα

290 000

201 358

Κάτω Χώρες

6 775 648

2 401 061

Αυστρία

2 834 481

1 263 019

Πολωνία

14 579 625

11 005 606

Πορτογαλία

3 283 397

2 220 981

Ρουμανία

6 866 848

10 815 474

Σλοβενία

708 635

362 276

Σλοβακία

2 115 888

1 011 357

Φινλανδία

1 599 047

3 824 689

Σουηδία

0

8 998 717

Ηνωμένο Βασίλειο

0

4 898 661

Σύνολο

145 068 962

104 931 038

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις