Έκαναν 29 χιλ. αιτήσεις για την προστασία της Κύριας Κατοικίας

Στατιστικά στοιχεία πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας

Από 1/7/2019 μέχρι 3/11/2019:

– Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 44.446 χρήστες.

– Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 29.895 χρήστες.

– Έχουν υποβληθεί και διαβιβαστεί στις τράπεζες 267 αιτήσεις.

– Έχουν δοθεί 56 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.

– Έχει ήδη γίνει αποδοχή 10 προτάσεων ρύθμισης από τους δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.

Δείτε επίσης