Φυσικό αέριο: Επιδότηση έως και 3.000 ευρώ

Επιδότηση έως και 3.000 ευρώ μπορούν να «διεκδικήσουν» οι κάτοικοι της πρωτεύουσας, προκειμένου να αντικαταστήσουν το σύστημα θέρμανσής τους με την εγκατάσταση φυσικού αερίου από την ΕΔΑ Αττικής.

Το πλάνο της εταιρίας προβλέπει την επέκταση του δικτύου χαμηλής και μέσης πίεσης κατά 690 χιλιόμετρα την επόμενη πενταετία και σχεδόν το διπλασιασμό των συνδέσεων – 240 χιλιάδες ενεργοποιημένοι μετρητές το 2024, έναντι 135 χιλιάδες το 2019 στο τέλος του περασμένου έτους.

Συνολικά, η ΕΔΑ Αττικής προγραμματίζει να επενδύσει περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ την ερχόμενη πενταετία, αξιοποιώντας ίδια κεφάλαια αλλά και διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης.

Αναλυτικότερα, το ποσό της επιδότησης είναι 400 ευρώ για αυτόνομη θέρμανση σε μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία και κλιμακώνεται από 550 έως 3.000 ευρώ για κεντρικές θερμάνσεις σε πολυκατοικίες, ανάλογα με το μέγεθος. Το μέγιστο ποσό της επιδότησης των 3.000 ευρώ αφορά λέβητες ισχύος άνω των 200.000 kcal/ώρα.

Διευκρινίζεται ότι:

– Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με την υποβολή προς την ΕΔΑ Αττικής των δικαιολογητικών ένταξης στο πρόγραμμα.

– Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου ή επί προγραμματισμένου προς κατασκευή δικτύου για το 2020 και εφόσον η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή.

Διαδικασία συμμετοχής

Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής υπογράφει τη σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη σύνδεσης (εφόσον αυτά απαιτούνται) σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της εταιρίας.

Ταυτόχρονα με την κατάθεση των δικαιολογητικών σύμβασης σύνδεσης, ο καταναλωτής καταθέτει τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά α’ φάσης επιδότησης, με τα οποία δηλώνει στην ΕΔΑ Αττικής ότι επιθυμεί να ενταχθεί στην επιδότηση:

1. Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου για την ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης και την αποδοχή των όρων συμμετοχής σε αυτό.

Στην περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικίας, φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (ημερομηνίας έκδοσης τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία κατάθεσης σύμβασης σύνδεσης).

Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά στον έλεγχο των δικαιολογητικών α’ φάσης, ενημερώνει για τυχόν ελλείψεις ή λάθη τον καταναλωτή ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν για τη διαχείριση της σύμβασης σύνδεσης και καταγράφει τη σειρά προτεραιότητας ένταξης στο πρόγραμμα.

2. Τοποθέτηση μετρητή, κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης, ενεργοποίηση εσωτερικής εγκατάστασης & έκδοση άδειας χρήσης.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ΕΔΑ Αττικής προβαίνει στην κατασκευή του σημείου παροχής και στην τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Στην περίπτωση αυξημένης ζήτησης, η ΕΔΑ Αττικής δύναται να συμφωνήσει με τον καταναλωτή μεγαλύτερο χρόνο ολοκλήρωσης σύνδεσης από τον προβλεπόμενο.

Στη συνέχεια, ο ανάδοχος εγκαταστάτης, που έχει επιλέξει ο καταναλωτής για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης, καταθέτει τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για θεώρηση και έγκριση στην ΕΔΑ Αττικής. Μετά την έγκριση της μελέτης, ο ανάδοχος εγκαταστάτης προχωρά στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και εν συνεχεία στην υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων για τον τεχνικό έλεγχο αυτής στην ΕΔΑ Αττικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα «τρέχει» ήδη από την περασμένη Παρασκευή (21/2) και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις