Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη ώστε να περιλάβει δάνεια μειωμένης εξασφάλισης

Συγκεκριμένα, από τις 9 Απριλίου, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη σχετικά με την πρόταση να διευρυνθεί περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής του προσωρινού πλαισίου, ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη να προβαίνουν σε ανακεφαλαιοποιήσεις εταιρειών που έχουν ανάγκη.

Αυτή η προταθείσα περαιτέρω τροποποίηση που έχει αποσταλεί για διαβούλευση θα συμπληρώνει το υφιστάμενο πλαίσιο όσον αφορά τα δάνεια, καθορίζοντας τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη θα μπορούν να χορηγούν δάνεια μειωμένης εξασφάλισης με ευνοϊκούς όρους για τη στήριξη των οικονομιών τους κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορονοϊού, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκείς διασφαλίσεις για τον περιορισμό της στρέβλωσης του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Η πρόταση έγινε κατόπιν σχετικών αιτημάτων που υπέβαλαν διάφορα κράτη μέλη κατά την πρώτη διαβούλευση. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις