Κύπρος: Αύξηση στις εισαγωγές αλλά και εξαγωγές τον Μάρτιο

Στα €1.033,2 εκατ. το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το α΄δίμηνο 2020

Στα €1.033,2 εκατ. ανήλθε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το πρώτο δίμηνο του χρόνου σε σχέση με €664,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η οποία εκτιμά επίσης προκαταρκτικά ότι τον Μάρτιο σημειώθηκε ετήσια αύξηση 4,9% στις εισαγωγές και μεγάλη αύξηση 40,2% στις εξαγωγές.

Συγκεκριμένα, με βάση τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Μάρτιο 2020, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €632,1 εκ. σε σύγκριση με €602,7 εκ. τον Μάρτιο 2019, σημειώνοντας άνοδο 4,9%.

Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τον Μάρτιο 2020 ήταν €331,5 εκ. και από τρίτες χώρες €300,6 εκ. σε σύγκριση με €395,3 εκ. και €207,4 εκ. αντίστοιχα τον Μάρτιο 2019.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Μάρτιο 2020 ήταν €305,0 εκ. σε σύγκριση με €217,6 εκ. τον Μάρτιο 2019, σημειώνοντας αύξηση 40,2%.

Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τον Μάρτιο 2020 ήταν €67,3 εκ. και προς τρίτες χώρες €237,6 εκ. σε σύγκριση με €90,7 εκ. και €126,9 εκ. αντίστοιχα τον Μάρτιο 2019.

Αναφέρεται επίσης ότι οι εισαγωγές τον Μάρτιο φέτος περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €126,3 εκ. έναντι €41,8 εκ. τον Μάρτιο 2019.

Οι εξαγωγές τον Μάρτιο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €142,0 εκ. έναντι €54,0 εκ. τον Μάρτιο 2019.

Μικρή αύξηση στις εισαγωγές, μεγάλη πτώση στις εξαγωγές το πρώτο δίμηνο 2020

Παράλληλα, σύμφωνα με την μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση για τις Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020 ήταν €1.471,4 εκ. σε σύγκριση με €1.387,3 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019, σημειώνοντας αύξηση 6,1%.

Το πρώτο δίμηνο του χρόνου οι συνολικές εξαγωγές αγαθών ήταν €438,2 εκ. σε σύγκριση με €722,7 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019, σημειώνοντας μείωση 39,4%.

«Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.033,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020 σε σύγκριση με €664,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019», αναφέρεται.

Οι συνολικές εισαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €334,1 εκ. σε σύγκριση με €344,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019.

Οι συνολικές εξαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €101,4 εκ. σε σύγκριση με €450,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019.

Τον Φεβρουάριο φέτος οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €767,4 εκ. σε σύγκριση με €563,8 εκ. τον Φεβρουάριο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 36,1%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2020 ήταν €90,0 εκ. σε σύγκριση με €87,5 εκ. τον Φεβρουάριο 2019, ενώ οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2020 ήταν €128,1 εκ. σε σύγκριση με €100,3 εκ. τον Φεβρουάριο 2019.

Παράλληλα, οι εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Φεβρουάριο 2020 ήταν €80,4 εκ. σε σύγκριση με €75,4 εκ. τον Φεβρουάριο 2019.

Οι εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για τον Φεβρουάριο 2020 ήταν €8,1 εκ. σε σύγκριση με €10,0 εκ. τον Φεβρουάριο 2019.

ΠΗΓΗ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις