Πώς θα επιστραφούν εισφορές για αμοιβές μελών ΔΣ

Αναδρομική επιστροφή ποσών από ασφαλιστικές εισφορές μπορούν να διεκδικήσουν παράλληλα ασφαλισμένοι που κατέβαλλαν τα τελευταία χρόνια, από το 2017 και μετά, αθροιστικά στον ΕΦΚΑ υψηλότερα ποσά από το ανώτατο όριο μηνιαίων εισφορών.

Την διαδικασία των επιστροφών σε μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, διευθυντές, γενικούς διευθυντές ή διευθύνοντες συμβούλους σε Ανώνυμες Εταιρείες κ.α. περιγράφει νέα εγκύκλιος του Φορέα. Και ορίζει ότι πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις προς την αρμόδια Τοπική Υπηρεσία Μισθωτών e-ΕΦΚΑ διεκδικώντας από τον Φορέα επιστροφή εισφορών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι, στην περίπτωση που είναι πολλαπλώς απασχολούμενοι και καταβάλλουν εισφορές οι οποίες στο σύνολό τους υπερβαίνουν αυτές που αντιστοιχούν στην ανώτατη ασφαλιστική κλάση, δικαιούνται την επιστροφή του επιπλέον ποσού εισφοράς που βαρύνει τον εργαζόμενο.

Μάλιστα, με γενικό του έγγραφο το Φορέας ξεκαθαρίζει ότι δικαιούνται επιστροφών:

1. Τα πρόσωπα που κατέχουν θέση διευθυντή, γενικού διευθυντή, εντεταλμένου, διευθύνοντος ή συμπράττοντος συμβούλου, διοικητή εταιρείας ή συνεταιρισμού, εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, για τις εισπραττόμενες αμοιβές, των προβλεπομένων ποσοστών που υπολογίζονται επί του συνολικού ποσού των αμοιβών.

2. Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, των προβλεπόμενων ποσοστών, που υπολογίζονται επί της αμοιβής κατ’ αποκοπή, καθώς και οι διαχειριστές όλων των νομικών μορφών των Εταιρειών πλην ΙΚΕ.

3. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή, των προβλεπομένων ποσοστών υπολογιζόμενων επί της αμοιβής.

Βασική προϋπόθεση για την επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στη συμμετοχή του εργαζόμενου, είναι αφενός να παρέχουν πολλαπλή μισθωτή απασχόληση ή έμμισθη εντολή και αφετέρου να έχουν πληρώσει εισφορές υψηλότερες από αυτές που αντιστοιχούν στο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών.

Για τον υπολογισμό του ποσού αυτού, κατά το διάστημα από 1/1/2017 έως 31/1/2019 λαμβάνεται υπόψη ως πλαφόν ασφαλιστέων αποδοχών το ποσό των 5.860,80 ευρώ το μήνα (το 10πλάσιο του κατώτατου μισθού) ενώ για το διάστημα από 1/2/2019 και εφεξής, το ποσό των 6.500 ευρώ το μήνα.

Προσοχή όμως. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση επιστροφής στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία Μισθωτών του e-ΕΦΚΑ που ανήκει μία εκ των επιχειρήσεων που υποβάλλουν Α.Π.Δ. για τις αμοιβές κατ' αποκοπή.

Επισημαίνεται δε, ότι, η ανωτέρω διαδικασία ισχύει, τόσο για τους ασφαλισμένους που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και παράλληλα αμείβονται ως μέλη Δ.Σ. στον ίδιο εργοδότη, όσο και για αυτούς που παρέχουν εργασία σε περισσότερους των δυο εργοδοτών.

ΠΗΓΗ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις