Covid-19: 10 πράγματα που κάνει η ΕΕ για να στηρίξει την ανάκαμψη

1. Ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης

Για να βοηθήσει την Ευρώπη να ανακάμψει από την κρίση του κορoνοϊού και τον οικονομικό της αντίκτυπο, η Επιτροπή πρότεινε ένα σχέδιο ανάκαμψης ύψους 750 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με την πρόταση για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027). Σύμφωνα με το σχέδιο, γνωστό ως “Next Generation EU”, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές, επωφελούμενη από την υψηλή πιστοληπτική της ικανότητα και τα σχετικά χαμηλά επιτόκια δανεισμού σε σύγκριση με αρκετά κράτη μέλη και θα τα διοχετεύσει σε προγράμματα αποκατάστασης των οικονομικών και κοινωνικών ζημιών και προετοιμασίας για ένα καλύτερο μέλλον. Το Κοινοβούλιο επιμένει ότι η Πράσινη Συμφωνία πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα του πακέτου ανάκαμψης το οποίο δεν πρέπει να επιβαρύνει τις επόμενες γενιές.

 

Οι αρχηγοί κρατών μελών και κυβερνήσεων της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό και το σχέδιο ανάκαμψης στα μέσα Ιουλίου. Παρότι οι ευρωβουλευτές χαιρέτισαν την αποδοχή του ταμείου ανάκαμψης για την επανεκκίνηση της οικονομίας, εξέφρασαν τη λύπη τους για τις "τεράστιες περικοπές στις συνιστώσες των επιχορηγήσεων". Το Κοινοβούλιο τόνισε ότι η συμφωνία θέτει σε κίνδυνο τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες της ΕΕ, όπως την Πράσινη Συμφωνία και η ψηφιακή ατζέντα, και ότι προτίθεται να αρνηθεί να εγκρίνει τον προϋπολογισμό αν δε βελτιωθεί η συμφωνία.

2. Επένδυση στην υγεία

Η κρίση του κορονοϊού έχει δοκιμάσει την ανθεκτικότητα των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης. Το νέο πρόγραμμα EU4Health της ΕΕ στοχεύει να αυξήσει την ετοιμότητά μας απέναντι σε διασυνοριακές απειλές για την υγεία και θα ενισχύσει τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μέρος του σχεδίου ανάκαμψης “Next Generation EU”. Το Κοινοβούλιο εμμένει στη θέσπιση ενός αυτόνομου ευρωπαϊκού προγράμματος υγείας.

 

3. Προστασία μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων της ΕΕ, το οποίο σημαίνει ότι η επιβίωσή τους είναι καθοριστικής σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ. Περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ έχουν διατεθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων με σκοπό να ενθαρρύνουν τις τράπεζες να διαθέσουν δάνεια σε 100.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

4. Παροχή βοήθειας στους ανέργους

Η αγορά εργασίας δέχθηκε ισχυρό πλήγμα από την κρίση του κορονοϊού, με τα ποσοστά ανεργίας να έχουν αυξηθεί σημαντικά. Για εκείνους που βρέθηκαν χωρίς δουλειά, η πρωτοβουλία SURE θα χορηγήσει χρηματοδοτική βοήθεια συνολικού ύψους έως και 100 δισ. ευρώ στα κράτη μέλη, η οποία θα λάβει τη μορφή δανείων με ευνοϊκούς όρους. Τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να καλύψουν το κόστος των εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας.

 

5. Ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανίας

Άλλος ένας τομέας του δέχθηκε ισχυρό πλήγμα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού είναι εκείνος του τουρισμού. Η Ευρώπη αποτελεί τον πρώτο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως και η ΕΕ εισήγαγε σειρά μέτρων για την υποστήριξη της τουριστικής βιομηχανίας και την επανέναρξη του ευρωπαϊκού τουρισμού. Θεσπίστηκαν, επίσης, μέτρα αρωγής για τις αεροπορικές, σιδηροδρομικές, ναυτιλιακές και οδικές μεταφορές. Για να υποστηρίξει την ασφαλή επανέναρξη των ταξιδιών και του τουρισμού στην Ευρώπη, η διαδικτυακή πλατφόρμα Re-Open EU παρέχει χρήσιμες πληροφορίες που θα επιτρέψουν στους Ευρωπαίους να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις όταν προγραμματίζουν τα ταξίδια τους.

 

6. Δέσμη τραπεζικών μέτρων για την υποστήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την προσωρινή χαλάρωση του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για να δοθεί στις ευρωπαϊκές τράπεζες η απαραίτητη ευελιξία ώστε να μπορούν να δανείζουν και να απορροφούν τις απώλειες λόγω της πανδημίας. Χάρη στην χαλάρωση του κανονισμού, οι συνταξιούχοι και εργαζόμενοι θα μπορούν να αιτούνται δάνεια με πιο ευνοϊκούς όρους με παράλληλη διασφάλιση της συνέχισης της ροής πιστώσεων προς τις ΜΜΕ.

 

7. Υποστήριξη αγροτών και αλιέων

Το Κοινοβούλιο υιοθέτησε έκτακτα μέτρα για να υποστηρίξει τους αγρότες και αλιείς που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού, ώστε να αποφευχθεί η διακοπή του εφοδιασμού σε τρόφιμα. Τα μέτρα συμπεριλαμβάνουν την οικονομική στήριξη των αλιέων και υδατοκαλλιεργητών που αναγκάστηκαν να διακόψουν τις δραστηριότητές τους, την παροχή βοήθειας για αποθήκευση τροφίμων και τη μεγαλύτερη ευελιξία στα προγράμματα στήριξης της αγοράς.

 

8. Βοήθεια προς τις χώρες της ΕΕ

Με αξία περίπου 37 δισ. ευρώ, η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού βοηθά τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν τα μέτρα που λαμβάνουν απέναντι στην κρίση της νόσου Covid-19. Η μέγιστη ευελιξία εξασφαλίζει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να επενδύσουν τα κεφάλαια στους τομείς όπου είναι περισσότερο απαραίτητα.

 

9. Κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις

Η ΕΕ χαλάρωσε τους κανόνες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις της ΕΕ μπορούν να στηρίζουν άτομα και εταιρείες στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19. Το προσωρινό πλαίσιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι παραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα για τις επιχειρήσεις όλων των ειδών και να διατηρήσουν τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της COVID-19 και μετά από αυτήν. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να μπορούν να παρέχουν επιχορηγήσεις έως και 800.000 ευρώ ανά εταιρεία, χαμηλού κόστους ή εγγυημένα δάνεια και βοήθεια προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

 

10. Προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Οι εταιρείες της ΕΕ εμφανίζονται αποδυναμωμένες λόγω της κρίσης του COVID-19 κι ευάλωτες σε επιδοτούμενες ξένες εξαγορές. Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο ζήτησε τη διασφάλιση κανόνων δίκαιου ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις ώστε να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς που προκαλούν οι ξένες επιδοτήσεις. Η Επιτροπή ξεκίνησε, επίσης, δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των επιπτώσεων που προκαλούν οι ξένες επιδοτήσεις στην ενιαία αγορά. Παράλληλα, η ΕΕ εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καλώντας τα κράτη μέλη να ελέγχουν διεξοδικά τις επενδύσεις (ΑΞΕ) από τρίτες χώρες για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις