Παρατείνονται τακτική επιδότησης ανεργίας, επίδομα μακροχρονίως ανέργων και βοηθήματα ανεργίας

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας με την οποία παρατείνεται η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας.

Στην απόφαση αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε. Τ.Α.Π. -Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 και δεν έχουν επωφεληθεί της παράτασης του άρθρου έβδομου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α' 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (Α' 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86) και, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4684/2020 (Α' 86), καθώς και των υπ' αρ. οικ. 24760/550/22-6-2020 και υπ' αρ. οικ. 37453/963/21-09-2020 (Β' 4172) κοινών υπουργικών αποφάσεων, παρατείνεται για δύο (2) μήνες».

Τι γίνεται με όσους ήδη είχαν πάρει

Σημειώνεται πως όσοι άνεργοι είχαν ήδη πάρει παράταση του επιδόματος ανεργίας, από την πρώτη σχετική απόφαση για όσα είχαν λήξει το πρώτο 8μηνο του έτους, δε δικαιούνται και νέα, δίμηνη παράταση. Δηλαδή εάν σε κάποιον έληξε το επίδομα τον Ιούλιο του 2020 και πήρε δίμηνη παράταση για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, δε δικαιούνται πάλι να το πάρει για άλλους δύο μήνες (Οκτώβριο και Νοέμβριο).