Eurobank: Στα 348 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της στο εννεάμηνο

Καθαρά κέρδη ύψους 348 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Eurobank για το εννεάμηνο του 2020 έναντι κερδών της τάξης των 161 κατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη

  • Ενίσχυση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 5,1% σε ετήσια βάση σε 648 εκατ. ευρώ.
  • Δείκτης κόστους πιστωτικού κινδύνου 1,51% το εννεάμηνο 2020
  • Μείωση του δείκτη των NPEs κατά 16,2 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση στο 14,9%, ο χαμηλότερος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
  • Μείωση των συνολικών NPEs κατά 7,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση σε 6,1 δισ.
  • Δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα 62,5%, αυξημένος κατά 742 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση
  • Οργανική αύξηση των ενήμερων χορηγήσεων κατά 1,5δισ. το εννεάμηνο 2020
  • Αύξηση καταθέσεων κατά 1,4 δισ. από το τέλος του 2019
  • Βελτίωση του δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις σε 80,1% από 87,3% ένα χρόνο πριν
  • Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 15,6% και δείκτης CET1 13,2%

Καραβίας: Η Eurobank στηρίζει τη ρευστότητα των πελατών της

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτέλεσμα της Eurobank, o Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, δήλωσε τα εξής: «Ένα έτος μετά την εμφάνισή της, η πανδημία παραμένει στο προσκήνιο των οικονομικών εξελίξεων. Το δεύτερο κύμα εξαπλώνεται με μεγάλη ένταση ειδικά στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι προοπτικές βελτιώνονται μετά την ανακοίνωση ότι τουλάχιστον δύο εμβόλια έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Στην Ελλάδα εφαρμόζονται ήδη για δεύτερη φορά περιοριστικά μέτρα (lockdown). Παρόλο που ο αντίκτυπός τους στο ΑΕΠ αναμένεται να είναι ηπιότερος, σε σχέση με την πρώτη φάση, συνολικά η ύφεση το 2020 θα προσεγγίσει το δυσμενές σενάριο του 10%, περίπου.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τη ρευστότητα των πελατών μας με νέες εκταμιεύσεις δανείων, αναστολές πληρωμών και λοιπά μέτρα. Η καθαρή οργανική αύξηση των ενήμερων χορηγήσεών μας ανήλθε σε 1,5 δισεκατομμύριο τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, με περίπου το ίδιο ποσό αύξησης και στις καταθέσεις μας. Βρισκόμαστε στη διαδικασία εκταμίευσης επιπλέον 0,7 δισεκατομμυρίων στο πλαίσιο των κρατικών προγραμμάτων, τα περισσότερα από τα οποία θα ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του έτους. Επιπλέον, έχουμε ήδη προσφέρει σε πελάτες αναστολές πληρωμών για δάνεια 4,9 δισεκατομμυρίων, μέχρι το τέλος του έτους, ενώ περίπου 1,3 δισεκατομμύρια στεγαστικών δανείων είναι υπό ένταξη στο πρόγραμμα «Γέφυρα» το 2021.

Ταυτόχρονα, ενισχύουμε περαιτέρω τις καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, επιτρέποντας στα νοικοκυριά και, κυρίως, στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν τις τραπεζικές συναλλαγές τους από απόσταση.

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά παγκοσμίως, η Eurobank συνεχίζει να επιτυγχάνει ικανοποιητικές επιδόσεις. Το πρώτο εννεάμηνο, η τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη 348 εκατομμυρίων με τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων να παραμένουν ισχυρά. Ταυτόχρονα, ενισχύσαμε τις προβλέψεις, αυξάνοντας περαιτέρω τον λόγο κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) στο 62,5%. Ο δείκτης των NPE διαμορφώθηκε κάτω από 15%, σημαντικά χαμηλότερα του μέσου όρου της εγχώριας αγοράς. Συγχρόνως, αναπτύσσουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης των δανείων που η αναστολή πληρωμών τους λήγει στο τέλος του χρόνου.

Μαζί με τον ισχυρό ισολογισμό, διαθέτουμε ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει δύο συστημικές τράπεζες στο εξωτερικό και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, τα οποία σταθερά επιτυγχάνουν απόδοση επί των κεφαλαίων κοντά στο 10%. Παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις, η Eurobank είναι σε θέση να στηρίξει τους πελάτες της και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη που αναμένεται το 2021».