«Κόκκινο» το 50% των δανείων στην εστίαση
«Κόκκινο» το 50% των δανείων στην εστίαση

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δημοσίευσε πρόσφατα η ΤτΕ με βάση τα οποία, εκτός από τα ήδη υψηλότερα ποσοστά αθέτησης που εμφανίζει διαχρονικά ο κλάδος, είναι μεταξύ αυτών που έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά δανείων σε αναστολή καταβολής δόσης, δηλαδή που έχει μπει σε καθεστώς μορατόριουμ. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία στο τέλος του 2020 δάνεια ύψους 4,1 δισ. ευρώ ήταν σε αναστολή καταβολής δόσης και από αυτά το 45% ανήκαν στο κλάδο της εστίασης και παροχής καταλυμάτων, αυτών δηλαδή που έχουν υποστεί και το μεγαλύτερο πλήγμα λόγω της πανδημικής κρίσης.

Η εξέλιξη των δανείων που είχαν μπει σε μορατόριουμ , έχει μειωθεί σημαντικά από την έναρξη της πανδημικής κρίσης και από τα 27,6 δισ. ευρώ που μπήκαν σε αναστολή από την έναρξη της κρίσης, τα 22,6 δισ. ευρώ έχουν αρχίσει να εξυπηρετούνται. Ωστόσο όπως σημειώνει η ΤτΕ, το υφιστάμενο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και η αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη του μεγέθους του, δεδομένης της επίδρασης της πανδημίας στα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών, παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένα.

Η εκτεταμένη αξιοποίηση κυβερνητικών μέτρων με τη δυνατότητα αναστολής καταβολής των δόσεων των δανείων, η επιδότηση ποσοστού της δόσης μέσα από τα προγράμματα Γέφυρα Ι και ΙΙ, καθώς και η αναστολή επιβολής μέτρων αναγκαστικής είσπραξης οφειλών, σαφώς έχουν επιδράσει θετικά στη στήριξη των δανειοληπτών. Εντούτοις, καθίσταται σαφές ότι η σταδιακή απόσυρση των μέτρων στήριξης θα επιδράσει καθοριστικά στη συναλλακτική συμπεριφορά χωρίς να αποκλείεται η δημιουργία νέου κύματος κόκκινων δανείων το οποίο, όπως εξηγεί η ΤτΕ, «δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια στη παρούσα χρονική συγκυρία».

Σε κάθε περίπτωση ο κλάδος της εστίασης αν και με μικρά υπόλοιπα δανείων αποτελεί τον πιο ευάλωτο κλάδο, καθώς το ποσοστό των κόκκινων δανείων, αντιπροσωπεύει το 50% των συνολικών δανείων που έχει προς τις τράπεζες και η κρίση της πανδημίας αναμένεται να επιδεινώσει αυτό την εικόνα.  

Εκτός από τον κλάδο της εστίασης, ψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούνενων δανείων καταγράφονται στους κλάδους των κατασκευών (35,2%), των αγροτικών δραστηριοτήτων (33,1%), των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και ενημέρωσης (29,5%) και της μεταποίησης (26,0%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στους κλάδους της ενέργειας (2,7%) και των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (10,9%).

Οι χρηματοδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις ανήλθαν στο τέλος του 2020 σε 126 δισ. ευρώ, αποτελώντας περίπου το 67% της συνολικής χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών προς την οικονομία. Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, που διαμορφώθηκε στα τέλη του 2020 στο 23%, συνεχίζει να επηρεάζεται κυρίως από το υψηλό ποσοστό στην κατηγορία των μικρομεσαίων (32,7%) και των πολύ μικρών επιχειρήσεων (45,1%).

Σε ότι αφορά στη διάρθρωση των χρηματοδοτήσεων στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, η μεγαλύτερη συγκέντρωση αφορά εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου (18% των συνολικών χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις). Ο δείκτης κόκκινων δανείων για τον εν λόγω κλάδο κυμαίνεται σε επίπεδο υψηλότερο του μέσου όρου του αντίστοιχου δείκτη των επιχειρηματικών δανείων (32,8% έναντι 23%).

Πηγή: moneyreview

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις