Επίδομα πληθωρισμού στη Γερμανία: έως 3.000€ αφορολόγητα!

Οι εργοδότες στη Γερμανία θα έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν στους εργαζομένους τους ένα ποσό έως 3.000 ευρώ αφορολόγητο και απαλλαγμένο από εισφορές.

Αυτό προβλέπεται από το λεγόμενο "ασφάλιστρο αντιστάθμισης του πληθωρισμού", το οποίο έχει δρομολογήσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας. Η περίοδος παροχών περιορίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η πριμοδότηση για την αντιστάθμιση του πληθωρισμού αποτελεί μέρος της τρίτης δέσμης μέτρων ελάφρυνσης της 3ης Σεπτεμβρίου 2022.

"Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να απαλλάξει από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ένα ποσό έως 3.000 ευρώ στην περίπτωση πρόσθετων πληρωμών από τις επιχειρήσεις προς τους εργαζομένους τους", σύμφωνα με το σημείο 10 του ψηφίσματος.

Το επίδομα στη Γερμανία ισχύει μέχρι το τέλος του 2024

Η βάση για το επίδομα αντιστάθμισης του πληθωρισμού είναι η βοήθεια διατύπωσης για μια τροπολογία των κοινοβουλευτικών ομάδων του συνασπισμού, η οποία πρόκειται να εισαχθεί στην κοινοβουλευτική διαδικασία του "Νόμου για την προσωρινή μείωση του συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας στις παραδόσεις φυσικού αερίου μέσω του δικτύου φυσικού αερίου".

Οι ακρογωνιαίοι λίθοι του κανονισμού είναι, μεταξύ άλλων:

- Η προνομιακή περίοδος είναι χρονικά περιορισμένη – από την επομένη της δημοσίευσης του νόμου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η γενναιόδωρη περίοδος παρέχει στους εργοδότες ευελιξία.

- Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι εργοδότες μπορούν να καταβάλλουν πληρωμές έως και 3.000 ευρώ χωρίς φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

- Οι πληρωμές μπορούν επίσης να γίνουν σε πολλές δόσεις.

- Το ασφάλιστρο αποζημίωσης λόγω πληθωρισμού πρέπει να καταβάλλεται επιπλέον των οφειλόμενων μισθών. Κάθε εργοδότης μπορεί να χρησιμοποιήσει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές για τις πρόσθετες αυτές πληρωμές.

-Επιπλέον, το διάταγμα για το επίδομα ανεργίας ΙΙ/κοινωνικές παροχές τροποποιείται ώστε το ασφάλιστρο αντιστάθμισης του πληθωρισμού να μην υπολογίζεται ως εισόδημα στην περίπτωση των κοινωνικών παροχών που συνδέονται με το εισόδημα.

 

- Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει την απώλεια φορολογικών εσόδων σε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι φορολογικές απώλειες αφορούν αποκλειστικά τους εταιρικούς φόρους ως αποτέλεσμα της μείωσης των κερδών μέσω της αφαίρεσης των πληρωμών ως επιχειρηματικών δαπανών.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις