Στα 700 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα για την πράσινη μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Στα 700 εκατ. ευρώ ανέρχεται το πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη δέσμη δράσεων «Πράσινη μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει την Τετάρτη 22 Μαρτίου και θα γίνονται δεκτές έως και την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά επενδυτικά σχέδια που έχουν στόχο την αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και την αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων / υπηρεσιών, με πριμοδότηση των ενεργειών πράσινου προσανατολισμού, και είναι διαρθρωμένο σε δύο δράσεις:

1. «Πράσινη παραγωγική επένδυση ΜμΕ» για επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 30.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 400.000.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:

• Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), 312.000.000 ευρώ.

• Περιφέρειες σε μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο), 88.000.000 ευρώ.

2. «Πράσινος μετασχηματισμός ΜμΕ» για επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 300.000.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:

• Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

(Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), 234.000.000 ευρώ.

• Περιφέρειες σε μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο), 66.000.000 ευρώ.

Η δράση εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις