ΣΕΒΕ: Στα €38 δισ. οι εξαγωγές στο εννεάμηνο 2023

Στο ποσό των €38,0 δισ. διαμορφώθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στο διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2023, καταγράφοντας μείωση κατά 6,4%, δηλαδή €2,6 δισ. συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2022, όταν διαμορφώθηκαν σε €40,6 δισ. Ωστόσο, τα τρόφιμα και τα λίπη και έλαια ενίσχυσαν τις εξαγωγικές τους επιδόσεις κατά €445,0 εκατ. και €603,6 εκατ. αντίστοιχα και βοήθησαν σημαντικά στη διατήρηση των ελληνικών εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα.

Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών που ανακοίνωσε σήμερα 07.11.2023 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών διαμορφώθηκε σε €4.227,2 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2023 έναντι €4.761,6 εκατ. πέρυσι, με τη μείωση να διαμορφώνεται σε €534,4 εκατ. σε αξία και 11,2% ποσοστιαία. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά €1.469,9 εκατ. δηλαδή 17,6% και διαμορφώθηκαν σε €6.903,6 εκατ. ενώ το εμπορικό έλλειμμα βελτιώθηκε κατά €935,5 εκατ., δηλαδή 25,9% και ανήλθε σε €2.676,4 εκατ.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Σεπτέμβριος 2022/2023

σε εκατ. ευρώ Σεπ 23* Σεπ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 4.227,2 4.761,6 -534,4 -11,2%
Εισαγωγές 6.903,6 8.373,5 -1.469,9 -17,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.676,4 -3.611,9 935,5 -25,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤΕπεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Η αξία των ελληνικών εξαγωγών μειώθηκε και χωρίς τα πετρελαιοειδή, καθώς από €3.059,9 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2022, τον Σεπτέμβριο του 2023 ανήλθε σε €2.695,9 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 11,9%, δηλαδή €364,0 εκατ., μείωση η οποία ήταν σχεδόν ισόποση με τη μείωση των εισαγωγών (Πίνακας 2). Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €5.076,1 εκατ. από €5.440,5 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2022, με το εμπορικό έλλειμμα να παραμένει σε ίδια επίπεδα με πέρυσι στο ποσό των €2.380 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΣεπτέμβριος 2022/2023

σε εκατ. ευρώ Σεπ 23* Σεπ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 2.695,9 3.059,9 -364,0 -11,9%
Εισαγωγές 5.076,1 5.440,5 -364,4 -6,7%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.380,2 -2.380,6 0,4 0,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αναλύοντας τις εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδας στο α’ εννεάμηνο του 2023, αυτές παρουσιάζονται μειωμένες κατά €2.582,7 εκατ., δηλαδή 6,4% καθώς από €40.614,8 εκατ. πέρυσι ανήλθαν σε €38.032,1 εκατ. φέτος. Οι εισαγωγές κατέγραψαν ακόμη μεγαλύτερη μείωση ύψους €7.605,9 εκατ., δηλαδή 11,1%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα βελτιώθηκε κατά €5.023,2 εκατ. και διαμορφώθηκε σε €22.776,7 εκατ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν ελαφρώς ενισχυμένες κατά €177,2 εκατ. (δηλαδή 0,7%) με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €26.172,2 εκατ., οι εισαγωγές ήταν μειωμένες κατά €1.053,8 εκατ. (δηλαδή 2,3%) και διαμορφώθηκαν σε €44.876,1 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €1.231,0 εκατ., (δηλαδή 6,2%) και διαμορφώθηκε σε €18.703,9 εκατ.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022/2023

σε εκατ. ευρώ Ιαν-Σεπ 23* Ιαν-Σεπ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 38.032,1 40.614,8 -2.582,7 -6,4%
Εισαγωγές 60.808,8 68.414,7 -7.605,9 -11,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -22.776,7 -27.799,9 5.023,2 -18,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε κλαδικό επίπεδο, τα τρόφιμα (€445,0 εκατ. | 8,6%), τα χημικά (€25,5 εκατ. | 0,6%), τα μηχανήματα και οχήματα (€239,4 εκατ. | 6,8%), τα διάφορα βιομηχανικά (€4,2 εκατ. | 0,2%), τα λίπη και έλαια (€603,6 εκατ. | 97,6%) και τα ποτά και καπνά (€156,8 εκατ. | 19,2%) σημείωσαν αύξηση εξαγωγών, ενώ αντίθετα τα βιομηχανικά προϊόντα (€704,5 εκατ. | 11,2%), οι πρώτες ύλες (€122,7 εκατ. | 9,4%) και τα μη ταξινομημένα προϊόντα (€92,2 εκατ. | 17,1%) κατέγραψαν μείωση εξαγωγών.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022/2023

σε εκατ. ευρώ Ιαν-Σεπ 23* Ιαν-Σεπ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 11.987,0 15.098,2 -3.111,2 -20,6%
Τρόφιμα 5.630,2 5.185,2 445,0 8,6%
Βιομηχανικά 5.559,4 6.263,9 -704,5 -11,2%
Χημικά 4.548,3 4.522,8 25,5 0,6%
Μηχ/τα-Οχήματα 3.776,7 3.537,3 239,4 6,8%
Διαφ. Βιομηχανικά 2.705,0 2.700,8 4,2 0,2%
Λίπη-Έλαια 1.221,8 618,2 603,6 97,6%
Πρώτες Ύλες 1.182,9 1.305,6 -122,7 -9,4%
Ποτά-Καπνά 974,6 817,8 156,8 19,2%
Μη ταξινομημένα 446,3 538,5 -92,2 -17,1%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 26.045,2 25.490,1 555,1 2,2%
Σύνολο** 38.032,2 40.588,3 -2.556,1 -6,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Σεπτέμβριος 2022/2023

σε εκατ. ευρώ Σεπ 23* Σεπ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 1.552,6 1.751,9 -199,3 -11,4%
Τρόφιμα 567,3 575,9 -8,6 -1,5%
Βιομηχανικά 582,8 752,2 -169,4 -22,5%
Χημικά 465,6 521,4 -55,8 -10,7%
Μηχ/τα-Οχήματα 384,5 410,0 -25,5 -6,2%
Διαφ. Βιομηχανικά 331,4 368,4 -37,0 -10,0%
Ποτά-Καπνά 96,7 122,8 -26,1 -21,2%
Πρώτες Ύλες 109,1 122,7 -13,6 -11,1%
Λίπη-Έλαια 91,6 72,2 19,4 26,8%
Μη ταξινομημένα 45,6 63,3 -17,7 -27,9%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 2.674,6 3.008,9 -334,3 -11,1%
Σύνολο** 4.227,2 4.760,8 -533,6 -11,2%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022/2023

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Σε ό,τι αφορά στους προορισμούς, τα κράτη-μέλη της ΕΕ (27) απορρόφησαν το 57,6% των ελληνικών εξαγωγών, δηλαδή €21.898,9 εκατ., ενώ οι Τρίτες Χώρες το 42,4% και €16.133,2 εκατ. Συγκριτικά με το α’ εννεάμηνο 2022, οι εξαγωγές προς την ΕΕ (27) μειώθηκαν κατά 1,4% και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 12,4%.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις