Μεγάλη ανατροπή με το τεκμαρτό εισόδημα και πότε δεν ισχύει

Ανατροπή με το τεκμαρτό εισόδημα και πότε δεν ισχύει

Σχόλια στη δημόσια διαβούλευση και οι πρώτες αλλαγές

Το Υπουργείο Οικονομικών ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα τη δημόσια διαβούλευση για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει και σημαντικές αλλαγές στα τεκμαρτά εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών.
Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολίων στη διαβούλευση αφορά επαγγελματίες που παραθέτουν την περίπτωση του δικού τους κλάδου, αλλά και τα… παράλογα που θεωρούν πως περιέχει η συγκεκριμένη διάταξη, όπως ο τρόπος υπολογισμού του τεκμηρίου και κυρίως τη διασύνδεση του εισοδήματος με τον τζίρο ή το προσωπικό.

Με βάση τα σχόλια, το οικονομικό επιτελείο αναμένεται να προχωρήσει σε νέες αλλαγές στο νομοσχέδιο, με τις οποίες θα διευρυνθούν οι περιπτώσεις που το τεκμαρτό εισόδημα θα είναι μαχητό, δηλαδή ο επαγγελματίας θα μπορεί να αποδείξει ότι το πραγματικό του εισόδημα είναι μικρότερο από αυτό που ορίζει το κράτος.

Οι πρώτες αλλαγές που έχουν ήδη γίνει

Πριν καν κατατεθεί το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση, το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε ένα αρχικό “λίφτινγκ”.
Τυχόν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα συνυπολογίζονται για την κάλυψη του τεκμηρίου. Για παράδειγμα αν το τεκμήριο για έναν επαγγελματία προσδιορίζεται στις 12.000 ευρώ και ο ίδιος έχει εισόδημα από μισθούς ύψους 7.000 ευρώ, το τεκμήριο μειώνεται στις 5.000 ευρώ (12.000-7.000).
Μπαίνει “μπλόκο” σε όσους αλλάξουν φύση της εταιρίας. Για την αντιμετώπιση καταχρηστικών ενεργειών ορίζεται ότι φορολογούμενος που διακόπτει το ελεύθερο επάγγελμα και συμμετέχει ως μοναδικός μέτοχος ή εταίρος σε μονοπρόσωπη εταιρεία που ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα , μπορεί να φορολογείται με το τεκμήριο αν από τη σύγκριση των φόρων στις δυο περιπτώσεις προκύπτει μικρότερη φορολογική επιβάρυνση.

Προβλέπεται ότι η προσαύξηση λόγω ΚΑΔ δεν ισχύει όταν ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου Κ.Α.Δ. δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ή όταν το πλήθος των επιτηδευματιών που υπάγονται στον συγκεκριμένο Κ.Α.Δ. δεν υπερβαίνει τους 30. Διευκρινίζεται επίσης ότι για τον υπολογισμό του μέσου όρου του κύκλου εργασιών δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιτηδευματίες με μηδενικό τζίρο.
Διευρύνθηκε η λίστα για το “μαχητό” τεκμήριο. Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμήριο στις περιπτώσεις ιδίως που:

  1. Υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,
  2. Είναι φυλακισμένοι,
  3. Νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,
  4. Βρίσκονται σε αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία,
  5. Έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,
  6. Τελούν υπό ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους,
  7. Τελούν υπό απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον,
  8. Προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ποια τα παράπονα των επαγγελματιών

Τα σχόλια στη δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνουν μια σειρά από παράπονα και αιτήματα από επαγγελματίες, όπως:

Δουλεύουν λίγους μήνες το χρόνο: Επαγγελματίες που εργάζονται με μειωμένη δραστηριότητα, όπως καθηγητές ξένων γλωσσών που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα, επαγγελματίες που έχουν κυλικεία σε σχολεία ή μητέρες που εργάζονται με μειωμένους ρυθμούς για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, διαμαρτύρονται ότι το τεκμαρτό εισόδημα δεν λαμβάνει υπόψη τη φύση της εργασίας τους.

Επαρχιακές περιοχές
Περιοχές της επαρχίας με πληθυσμό πάνω από 3.000 άτομα: Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε επαρχιακές περιοχές, όπου η οικονομική δραστηριότητα είναι μειωμένη, ζητούν να διευρυνθεί η λίστα των περιοχών που δεν ισχύει η προσαύξηση του τεκμηρίου λόγω του πληθυσμού.

Ο υπολογισμός του ελάχιστου τεκμηρίου: Πολλοί επαγγελματίες διαμαρτύρονται για τον τρόπο υπολογισμού του ελάχιστου τεκμηρίου, ο οποίος βασίζεται στο ύψος του κατώτατου μισθού. Υποστηρίζουν ότι ο κατώτατος μισθός δεν αντιπροσωπεύει το πραγματικό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και ότι ο τρόπος υπολογισμού του τεκμηρίου είναι άδικος και στρεβλώνει την φορολογική τους επιβάρυνση.
Οι διορθώσεις που έρχονται
Με βάση τα σχόλια των επαγγελματιών, το οικονομικό επιτελείο αναμένεται να προχωρήσει σε νέες αλλαγές στο νομοσχέδιο, με τις οποίες θα διευρυνθούν οι περιπτώσεις που το τεκμαρτό εισόδημα θα είναι μαχητό, δηλαδή ο επαγγελματίας θα μπορεί να αποδείξει ότι το πραγματικό του εισόδημα είναι μικρότερο από αυτό που ορίζει το κράτος.
Συγκεκριμένα, αναμένεται να διευρυνθεί η λίστα των περιπτώσεων που το τεκμαρτό εισόδημα δεν θα ισχύει για επαγγελματίες που εργάζονται σε συγκεκριμένους κλάδους ή περιοχές. Επιπλέον, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα στους επαγγελματίες να μειώσουν το τεκμαρτό εισόδημα τους με βάση τα πραγματικά τους έξοδα.
Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις