ΕΛΣΤΑΤ:Πτώση στις εξαγωγές τον Νοέμβριο

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Νοεµβρίου 2015 ανήλθε στο ποσό των 23.647,9 εκατ. ευρώ (26.342,9 εκατ. δολάρια) έναντι 25.035,3 εκατ. ευρώ (33.548,9 εκατ.δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2014, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 5,5%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.293,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,4%.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Νοεµβρίου 2015 ανήλθε σε 16.215,2 εκατ. ευρώ (17.794,1 εκατ. δολάρια) έναντι 18.976,3 εκατ. ευρώ (25.114,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2014, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 14,6%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 979,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,9% .

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το µήνα Νοέµβριο 2015 ανήλθε στο ποσό των 3.647,1 εκατ.ευρώ (3.903,9 εκατ. δολάρια) έναντι 3.904,1 εκατ. ευρώ (4.854,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2014 παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 6,6%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 49,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το µήνα Νοέµβριο 2015 ανήλθε στο ποσό των 2.117,3 εκατ. ευρώ (2.280,1 εκατ. δολάρια) έναντι 2.346,8 εκατ. ευρώ (2.935,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2014 παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 9,8%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 55,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,6%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Νοεµβρίου 2015 ανήλθε στο ποσό των 39.863,1 εκατ. ευρώ (44.137,0 εκατ. δολάρια) έναντι 44.011,6 εκατ. ευρώ (58.662,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2014, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 9,4%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 313,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,1% .
Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το µήνα Νοέµβριο 2015 ανήλθε σε 1.529,8 εκατ. ευρώ (1.623,8εκατ. δολάρια) έναντι 1.557,3 εκατ. ευρώ (1.918,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2014,παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 1,8%.Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 5,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,5%.

Τα µηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρµοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαµβανοµένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι, βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονοµικών. Αντίστοιχα, στα µηνιαία στοιχεία του εµπορίου µε τρίτες χώρες,έχουν ενσωµατωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία µετά τη συµπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις