Στην Τουρκία κατευθύνεται το 6,8% των ετήσιων εξαγωγών της Ελλάδας

Στην Τουρκία κατευθύνεται το 6,8% των ετήσιων εξαγωγών της Ελλάδας, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ που έκανε η ομάδα οικονομικών αναλυτών της Eurobank. 

Το εν λόγω μερίδιο αντιστοιχεί σε ένα πόσο της τάξης των €2,0 δις σε τρέχουσες τιμές (1,1% του ονομαστικού ΑΕΠ της Ελλάδος το 2017). Tα μερίδια των επί μέρους κατηγοριών εμπορευμάτων επί του συνόλου των εξαγωγών αγαθών προς την Τουρκία το 2017 είχαν ως εξής: ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κλπ 55,0% (44,9% μέσος όρος περιόδου 2001-2017), βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη 10,5% (11,1%), πρώτες ύλες μη εδώδιμες, εκτός από καύσιμα 9,8% (17,6%), χημικά προϊόντα και συναφή 9,6% (13,2%), μηχανήματα και υλικό μεταφορών 8,0% (6,5%), τρόφιμα και ζώα ζωντανά 3,0% (2,5%), διάφορα βιομηχανικά είδη 2,8% (2,6%), είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες 0,7% (0,3%), ποτά και καπνός 0,5% (1,1%) και λάδια και λίπη ζωικής η φυτικής προέλευσης 0,0% (0,3%).

Oι ελληνικές εξαγωγές εμπορευμάτων προς την Τουρκία σημείωσαν υψηλή αύξηση τα τελευταία 16 χρόνια καταγράφοντας έναν μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της τάξης του 14,4 YoY% (από €393,9 εκατ. το 2001 στα €1.952,6 εκατ. το 2017). Πού αποδίδεται αυτό; Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι εξαγωγές έχουν θετική σχέση με την πορεία των εισοδημάτων της χώρας από την αλλοδαπή και αρνητική με την πορεία της αντίστοιχης συναλλαγματικής ισοτιμίας, ο βασικός ερμηνευτικός παράγοντας της αύξησης των ελληνικών εξαγωγών προς την Τουρκία ήταν οι υψηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης που σημείωσε η γείτονα χώρα τα τελευταία 16 χρόνια. 

Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι η αύξηση των εξαγωγών δεν είναι ισόρροπη, δηλαδή δεν κατανέμεται αναλογικά σε όλα τα προϊόντα. 

Τα στοιχεία για το 2017 είχαν ως εξής: πρώτες ύλες μη εδώδιμες, εκτός από καύσιμα 14,7% (18,6% μέσος όρος περιόδου 2001-2017), ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κλπ 12,0% (13,7%), χημικά προϊόντα και συναφή 6,1% (6,3%), μηχανήματα και υλικό μεταφορών 6,0% (3,5%), βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη 4,4% (3,5%), είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες 2,7% (0,9%), διάφορα βιομηχανικά είδη 2,6% (1,4%), ποτά και καπνός 1,4% (1,7%), τρόφιμα και ζώα ζωντανά 1,3% (1,0%) και λάδια και λίπη ζωικής η φυτικής προέλευσης 0,0% (0,6%).

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις