Ιταλία: Εισαγωγές και εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων

ΚΛΑΔΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ 2018

 

Τα βασικά στοιχεία του ιταλικού τομέα γαλακτοκομικών παρουσιάζουν την ακόλουθη εικόνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πορεία του ελληνικού γιαουρτιού, αλλά και των τυριών, στην ιταλική αγορά, όπως αναλύεται κατωτέρω.

 

1. Παραγωγή

 

Α) Γάλα

Η Ιταλία παράγει το 7,6% του γάλακτος της ΕΕ28. Περί τους 12,3 εκατ. τόνους αφορά αγελαδινό γάλα. Η παραγωγή γάλακτος για διατροφή εκτιμάται σε 2,4 εκατ. τόνους (2018)

 

Παραγωγή γάλακτος  εκατ. τόνους

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

12,6

12,6

12,9

12,6

12,5

12,5

13,3

13,0

13,1

Πηγή: Eurostat

 

Εντός αυτού του πλαισίου η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση γάλακτος στην Ιταλία φθίνει και το 2018 έφθασε τα 49,3 κιλά. Ο ετήσιος μέσος όρος στην ΕΕ28 είναι 65,4 κιλά.

 

Β) Τυρί

Η παραγωγή τυριού σημειώνει συνεχή αύξηση και έχει φθάσει το 2018 στους 1.308,0 χιλιάδες τόνους, από1.177,2  χιλιάδες τόνους το 2010.

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.177,2

1.171,0

1.203,8

1.157,7

1.176,2

1.206,7

1.232,2

1.261,1

1.308,0

Πηγή: Eurostat

 

Παρά ταύτα η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση τυριού στην Ιταλία εμφανίζεται σταθερή περί τα 23 κιλά. Ο ετήσιος μέσος όρος στην ΕΕ28 είναι 18 κιλά.

 

Τα σημαντικότερα τυριά DOP που παράγονται στην Ιταλία (2018) είναι:

 

 

χιλ.τόνοι

% επί συνολικής παραγωγής DOP

Grana Pandano

190,6

34,8

Parmegiano Reggiano

147,7

27,0

Gorgonzola

58,2

10,6

Mozzarella di bufala

49,4

9,0

Pecorino Romano

34,2

6,3

Asiago

20,8

3,8

Σύνολο DOP

546,7

 

Πηγή: Assolatte

 

Γ) Γιαούρτι και γάλα με ζύμωση

Η ετήσια εσωτερική κατανάλωση της συγκεκριμένης ομάδας ανήλθε σε 326 χιλ. τόνους το 2018 σημειώνοντας ελαφρά αύξηση της τάξης του 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.   H κατά κεφαλή κατανάλωση είναι περίπου 8 κιλά ετησίως. Εντός αυτού του πλαισίου, οι Ιταλοί καταναλωτές φαίνεται να στρέφονται στα γιαούρτια με ένδειξη «χωρίς»: χωρίς λακτόζη, χωρίς γλουτένη, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη κλπ, σε βάρος του παραδοσιακού γιαουρτιού.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιταλική παραγωγή γιαουρτιού στρέφεται προς δύο κατευθύνσεις προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού. Η πρώτη είναι η μείωση της περιεκτικότητας σε ζάχαρη. Στόχος είναι η περιεκτικότητα της ζάχαρης να είναι λιγότερο από 13% και των πρόσθετων γλυκαντικών λιγότερο από 8,5%. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η έμφαση στα προβιοτικά.

 

2. Εξαγωγές

 

Οι εξαγωγές γαλακτοκομικών το 2018 ανήλθαν σε 3,5 δις ευρώ, αυξημένες κατά 3,8 % σε σχέση με το 2017 και αντιπροσωπεύουν το 0,7% συνολικών των εξαγωγών της χώρας. Οι εξαγωγικές επιδόσεις του κλάδου είναι σημαντικές και συνεχώς αυξανόμενες, αφού σε σχέση με το 2010 η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε 106%.

 

Σύμφωνα με τον κλαδικό φορέα Assolatte, σημαντικό ρόλο στην θετική πορεία των εξαγωγών γαλακτοκομικών παίζουν οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου ΕΕ με τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα η συμφωνία με τον Καναδά επέφερε αύξηση αξίας εξαγωγών κατά 30% τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της, ενώ η αντίστοιχη με την Νότια Κορέα είχε ως αποτέλεσμα η αξία εξαγωγών το 2018 να είναι αυξημένη κατά 243% σε σχέση με το 2011. Αντίστοιχα, η Assolatte αισιοδοξεί ότι οι συμφωνίες με Ιαπωνία, Μεξικό και χώρες Mercosur θα επιδράσουν θετικά στις ιταλικές εξαγωγές γαλακτοκομικών.

 

Α) Τυριά

Αναλυτικότερα οι εξαγωγές τυριού το 2018 ανήλθαν σε 2,8 δις ευρώ (+3,7% σε σχέση με 2017) και οι εξαγωγές γάλακτος για κατανάλωση σε 34,4 εκατ. ευρώ. Το τελευταίο αυτό προϊόν καταγράφει σημαντικές προοπτικές εξαγωγών σε χώρες εκτός ΕΕ και ιδίως σε αυτές της Αφρικής και Κίνας.

 

Όσον αφορά τις εξαγωγές τυριού 2018 οι σημαντικότερες χώρες προορισμού είναι:

 

 

Εκατ. ευρώ

% επί συνολικών εξαγωγών τυριών

Γαλλία

529,5

19,1

Γερμανία

451,5

16,3

ΗΠΑ

272,7

9,9

Ην. Βασίλειο

248,3

9,0

Ισπανία

143,2

5,2

...

 

 

Ελλάς

37,3

1,3

Πηγή: Assolatte

 

Επισημαίνεται η βαρύτητα της αγοράς των ΗΠΑ για τις εξαγωγές ιταλικού τυριού, γεγονός που καθιστά εύλογη την ανησυχία των παραγωγών του κλάδου για τους δασμούς ύψους 25% που πρόσφατα επέβαλλαν οι ΗΠΑ στις εισαγωγές τυριών.

 

Επίσης τονίζεται ότι οι εξαγωγές ιταλικών τυριών προς την Ελλάδα αυξήθηκαν ως αξία 3,8% του 2018 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

 

Σημειώνεται ότι το 2018 οι ιταλικές εξαγωγές τυριού προς χώρες εκτός ΕΕ28, ανήλθαν σε 742 εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν σε αξία περίπου το 26,8% των συνολικών εξαγωγών ιταλικού τυριού.

 

Ανά είδος τυριού οι εξαγωγές 2018 έχουν ως ακολούθως:

 

 

 

 

Εκατ. ευρώ

% επί συνολικών εξαγωγών τυριών

Μεταβολή σε σχέση με 2017

Εξαγωγές προς Ελλάδα εκατ. ευρώ

Μεταβολή σε σχέση με 2017

Grana Pandano  και Parmegiano Reggiano

931,9

33,7

5,3%

19,3

-0,2

Mozzarella

485,9

17,6

8,5

3,1

5,8

Pecorino Romano

124,4

4,5

-16,6

1,0

26,7

Gorgonzola

129,0

4,7

4,3

0,6

-22,3

Πηγή: Assolatte

 

Β) Γάλα

Οι εξαγωγές συσκευασμένου γάλακτος ανήλθαν το 2018 σε 32,6 εκατ. ευρώ και ως βάρος 51 χιλ τόνοι εκ των οποίων 44,5 χιλ. τόνοι κατευθύνθηκαν σε χώρες εκτός ΕΕ.

 

Γ) Γιαούρτι

Οι εξαγωγές φυσικού γιαουρτιού ανήλθαν το 2018 σε 1,9 εκατ. ευρώ (1,2 χιλ τόνοι) και γιαουρτιού με γεύσεις/φρούτα σε 2,6 εκατ. ευρώ (1,4 χιλ τόνοι)

 

3. Εισαγωγές

 

Α) Γάλα

Η εικόνα της ποσότητας εισαγωγών γάλακτος έχει ως ακολούθως

 

 

2006

2014

2015

2016

2017

2018

Χύμα

1.770

1.596

1.556

1.338

1.138

1.126

Συσκευασμένο

468

494

461

429

385

356

Σύνολο

2.238

2.090

2.017

1.764

1.523

1.482

Χιλ. τόνοι

Πηγή: Assolatte

 

Η αξία εισαγωγών γάλακτος στην Ιταλία έχει ως εξής:

 

 

2015

2016

2017

2018

Χύμα

456,6

377,7

370,6

329,1

Συσκευασμένο

209,2

173,8

177,1

158,3

Σύνολο

665,6

551,5

547,7

487,4

Εκατ. ευρώ

Πηγή: Assolatte

 

Στο χύμα γάλα πρώτος προμηθευτής της Ιταλίας είναι η Γερμανία (36,8%) και έπεται η Γαλλία (19,5%), ενώ στο συσκευασμένο η Αυστρία και η Γαλλία κατέχουν τα πρωτεία με 41,4% μερίδιο εκάστη.

 

 

Β) Τυριά

Οι συνολικές εισαγωγές τυριών ανήλθαν το 2018 σε 1,738 δις ευρώ, καταγράφοντας μείωση 1,0% σε σχέση με το 2017.

 

Ανά χώρα προέλευσης η εικόνα έχει ως ακολούθως:

 

 

Εκατ. ευρώ

% επί συνολικών εισαγωγών τυριών

Γερμανία

780,0

44,9

Γαλλία

180,1

10,4

Ολλανδία

129,0

7,4

Βέλγιο

100,8

5,8

Λιθουανία

87,7

5,0

...

 

 

Ελλάς

37,6

2,2

Πηγή: Assolatte

 

Ανά είδος την πρώτη θέση κατέχουν τα φρέσκα τυριά (τύπου mozzarella, ricotta, mascarpone κλπ) με 659,4 εκατ. ευρώ και μερίδιο 37,9% και ακολουθούν τα ημίσκληρα με 244,1 εκατ. ευρώ και 14%, τα τυριά τύπου emmental με 118,8 εκατ. ευρώ και μερίδιο 6,8% και τα μαλακά τυριά με 104,8 εκατ. ευρώ και μερίδιο 6,0%.

 

Το 94,7% των ελληνικών εξαγωγών τυριού ανήκει στην κατηγορία των ημίσκληρων (κυρίως φέτα). Η πορεία των ελληνικών εξαγωγών του συγκεκριμένου προϊόντος είναι θετική. Το 2016 ήταν αξίας 29 εκατ. ευρώ (+11,4% σε σχέση με 2015) και βάρους 5.137 τόνους (+11,1% σε σχέση με 2015). Το 2018 ανήλθαν σε αξία σε 35,6 εκατ. ευρώ (+12,1 σε σχέση με 2017) και βάρος 6.499 τόνους (+11,2% σε σχέη με 2017) Σε αξία αντιπροσωπεύουν το 14,6% των εισαγωγών της Ιταλίας για την συγκεκριμένη κατηγορία και καταλαμβάνουν την τρίτη θέση μετά την Ολλανδία και την Γερμανία.

 

Το 3,2% των ελληνικών εξαγωγών τυριού ανήκει στην κατηγορία των μαλακών τυριών. Το 2018 ήταν αξίας 1,2 εκατ. Ευρώ (-24,4% σε σχέση με 2017) και βάρους 235 τόνους (-39,9% σε σχέση με 2017). Σε αξία αντιπροσωπεύουν το 1,1% των εισαγωγών της Ιταλίας για την συγκεκριμένη κατηγορία.

 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι εξαγωγές του ΚΣΟ 0406 (τυριά) προς την Ιταλία ανήλθαν το 2018 σε 49,3 εκατ. ευρώ και αντιπροσώπευαν το 1,4% των εξαγωγών μας προς την χώρα, κατατάσσοντας το προϊόν στην 11η θέση του πίνακα των εξαγώγιμων προς την Ιταλία ελληνικών προϊόντων. Ενδεικτικό της ανοδικής πορείας των συγκεκριμένων εξαγωγών είναι ότι το 2015 οι εξαγωγές του ΚΣΟ 0406 ήταν 36,4 εκατ. ευρώ και το μερίδιο επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς την Ιταλία ήταν 1,3%.

 

Γ) Γιαούρτι

Ενδιαφέρον για την χώρα μας παρουσιάζουν οι ιταλικές εισαγωγές γιαουρτιού.

Το 2018 οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε 234,8 εκατ. ευρώ, έναντι 231,9 εκατ. ευρώ το 2017 (+1,2%). Σε βάρος τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 165,7 χιλ. τόνοι, έναντι 164,2 χιλ. τόνοι (+0,9%).

 

Ανά χώρα προέλευσης η εικόνα έχει ως ακολούθως:

 

 

Εκατ. ευρώ

% επί συνολικών εισαγωγών γιαουρτιού

% μεταβολή με 2015

Γερμανία

97,4

41,5

-2,8

Ελλάς

80,8

34,4

+11,2

Αυστρία

29,1

12,4

-10,8

Γαλλία

12,4

5,3

-1,2

Βέλγιο

4,8

2,0

-0,6

Πηγή: Assolatte

 

Το 2018 η Ελλάδα κατέχει την δεύτερη θέση στην ιταλική αγορά γιαουρτιού, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση της αξίας, της τάξης του 11,2%. Ομοίως εντυπωσιακή είναι η αύξηση του βάρους (+15,0%) που ανήλθε σε 32,1 χιλ τόνους, καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση μετά την Γερμανία (83,6 χιλ τόνους).

 

Παρά την αυξητική πορεία των ελληνικών εξαγωγών γιαουρτιού στην Ιταλία, πρέπει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός αύξησής τους έχει σημειώσει κάμψη, εξέλιξη που μπορεί να αποδοθεί στην και μόνο οριακή αύξηση των συνολικών εισαγωγών γιαουρτιού της Ιταλίας. Πάντως σε μία αγορά σχεδόν στάσιμη, η χώρα μας αυξάνει τα μερίδιά της.

 

Η θετική πορεία του ελληνικού γιαουρτιού στην εδώ αγορά αναγνωρίζεται από τον ιταλικό φορέα γαλακτοκομικών Assolatte και αποδίδεται στην ποιότητα του προϊόντος, όπως τόνισε στην Ετήσια Έκθεση του φορέα ο Πρόεδρος του τμήματος Γιαουρτιού κ. Castiglione.

 

Στην Ιταλία υπερτερούν οι εισαγωγές γιαουρτιού με γεύσεις/φρούτα (134,3 χιλ τόνοι) έναντι εκείνων του φυσικού γιαουρτιού (31,4 χιλ. Τόνοι), γεγονός που καταδεικνύει μία σαφή προτίμηση του μέσου καταναλωτή στο πρώτο.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών γιαουρτιού στην Ιταλία από πλευράς βάρους είναι το φυσικό γιαούρτι (16,8 χιλ. τόνους) και έπεται το γιαούρτι με γεύσεις/φρούτα (15,3 χιλ. τόνους). Στο γιαούρτι με γεύσεις/φρούτα η Ελλάδα κατέχει το 11,4% του βάρους των συνολικών ιταλικών εισαγωγών στο συγκεκριμένο είδος και κατατάσσεται τρίτη μετά την Γερμανία (74,1 χιλ. τόνους και 55,2%) και την Αυστρία (28,2 χιλ. τόνους και 21,0%). Στο φυσικό γιαούρτι η Ελλάδα κατέχει το 53,5% του βάρους των συνολικών ιταλικών εισαγωγών στο συγκεκριμένο είδος και κατατάσσεται πρώτη, με δεύτερη τη Γερμανία (9,4 χιλ. τόνους και 29,9%) και τρίτη την Αυστρία (2,6 χιλ. τόνους και 8,3%).

 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι εξαγωγές του ΚΣΟ 0403 (γιαούρτι και λοιπά γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση) προς την Ιταλία ανήλθαν το 2018 σε 63,0 εκατ. ευρώ και αντιπροσώπευαν το 1,8% των εξαγωγών μας προς την χώρα, κατατάσσοντας το προϊόν στην 9η θέση του πίνακα των εξαγώγιμων προς την Ιταλία ελληνικών προϊόντων. Ενδεικτικό της ανοδικής πορείας των συγκεκριμένων εξαγωγών είναι ότι το 2015 οι εξαγωγές του ΚΣΟ 0403 ήταν 51,9 εκατ. ευρώ και το μερίδιο επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς την Ιταλία ήταν 1,8%.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις