ΣΒΘΣΕ: Μιλάει για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές εμπορευμάτων

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, απευθύνθηκε με Υπόμνημά του προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα και τον Διοικητή  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γ. Πιτσιλή, αναφερόμενος στην υπ΄ αριθμ. Ε. 2033/19.2020 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την παροχή οδηγιών σχετικά με την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού.

 Αναλυτικότερα, στο Υπόμνημά του ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι:

«Ένα σοβαρό ζήτημα έχει προκύψει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που αφορούν στις μετακινήσεις, για τον περιορισμό της διάδοσης του Covid-19, για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών επιχειρήσεων, των οποίων ο κλάδος δραστηριότητας είναι ενταγμένος στους πληττόμενους ΚΑΔ, που αφορά κυρίως σε κόστη εισαγωγής πρώτων υλών και ανταλλακτικών μηχανημάτων.

Ειδικότερα, στην ανωτέρω εκδοθείσα απόφαση, δεν έχει ληφθεί πρόβλεψη που να αφορά στο συμψηφισμό έκπτωσης ποσοστού 25% της αξίας του ΦΠΑ που προκαταβάλλεται από τις επιχειρήσεις με τη διασάφηση εισαγωγής στα τελωνεία για τα εισαγόμενα, από τρίτες χώρες αγαθά και δεύτερον, δεν παρέχεται η δυνατότητα ατελούς εναπόθεσης και παραμονής των αγαθών στους αποθηκευτικούς χώρους των τελωνείων, δεδομένων και των αντικειμενικών δυσκολιών που έχουν επέλθει εξαιτίας των αυστηρών περιορισμών των μετακινήσεων.

Ο Σύνδεσμος στη επιστολή του τονίζει ότι η παράλειψη λήψης μέτρων για τα δύο αυτά θέματα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης των επιχειρήσεων εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι επιχειρηματικοί κλάδοι που, με τη διασάφηση των οικείων εισαγωγών, προκαταβάλλουν εφάπαξ ιδιαίτερα υψηλά ποσά για το ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία των εισαγόμενων πρώτων υλών αλλά και την περαιτέρω επιβάρυνση τους με το διοικητικό κόστος της «υπερημερίας», το οποίο επίσης καλούνται να αποδώσουν.

Ο Σύνδεσμος, στο πλαίσιο των αναγκαίων μέτρων που λαμβάνει η Κυβέρνηση για την προστασία των ελληνικών επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση των πολυπληθών και πολυεπίπεδων προβλημάτων τους, θέτει προς εξέταση τις προτάσεις αντιμετώπισης οι οποίες αφορούν:

  1. Στη δυνατότητα παροχής έκπτωσης σε ποσοστό 25% της αξίας του ΦΠΑ που οι επιχειρήσεις προκαταβάλλουν ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με διασάφηση στο Τελωνείο στις εισαγωγές Α’ υλών από τρίτες χώρες, δια συμψηφισμού αυτής με οφειλές των ίδιων των επιχειρήσεων που πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και θα καταστούν πληρωτέες από τον Μάιο 2020 και εφεξής.
  1. Στη μη επιβάρυνση με το διοικητικό κόστος της υπερημερίας κατά την εναπόθεση και παραμονή των εισαγομένων από τρίτες χώρες αγαθών στους τελωνειακούς χώρους, εξαιτίας και κατά τη διάρκεια ισχύος των εκτάκτων μέτρων και των επιβληθέντων περιορισμών στις μετακινήσεις, λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού, προς αντιμετώπιση των αντικειμενικών δυσχερειών ρευστότητας ή και των εντεινόμενων δυσχερειών παραλαβής και απομάκρυνσης των συγκεκριμένων αγαθών από τους τελωνειακούς χώρους.

Κλείνοντας την επιστολή του ο Σύνδεσμος ζητά να εξεταστούν οι προτάσεις του και να υπάρξει άμεση παρέμβαση του Υπουργείου και της ΑΑΔΕ, για την επίλυση των συγκεκριμένων ζητημάτων για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση.»

ΠΗΓΗ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις