Εξαγωγές: Μείωση τον Μάρτιο λόγω πανδημίας καθώς και σημαντική αύξηση τροφίμων και χημικών

Αρνητική επίδραση είχε η εξάπλωση του COVID-19 στις ελληνικές εξαγωγές, καθώς το Μάρτιο 2020 σημείωσαν μείωση κατά 11,2% συγκριτικά με το Μάρτιο 2019. Σύμφωνα τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 08.05.2020 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε €2.494,2 εκατ. το Μάρτιο 2020 έναντι €2.808,2 εκατ. το προηγούμενο έτος, με τη μείωση να διαμορφώνεται σε €314,0 εκατ. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές παρουσίασαν, επίσης, μείωση, η οποία ωστόσο διαμορφώθηκε σε €87,2 εκατ., δηλαδή 4,4%. Αντίστοιχη αρνητική πορεία είχαν και οι εισαγωγές, οι οποίες μειώθηκαν κατά €467,8 εκατ., δηλαδή 9,8% και ανήλθαν σε €4.282,5 εκατ. το Μάρτιο 2020, ενώ το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας βελτιώθηκε κατά €153,2 εκατ., δηλαδή 7,9%, ανερχόμενο σε €1.788,3 εκατ.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάρτιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €) Μαρ 20 Μαρ 19 Διαφορά 20/19 ΕΤ 20/19
Εξαγωγές 2.494,2 2.808,2 -314,0 -11,2%
Εισαγωγές 4.282,5 4.750,3 -467,8 -9,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.788,3 -1.941,5 153,2 -7,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σε επίπεδο τριμήνου και με βάση τη θετική εικόνα των εξαγωγών στους δύο πρώτους μήνες του έτους, η μείωσή τους διαμορφώθηκε σε €25,0 εκατ., δηλαδή 0,3% και η αξία τους σε €7.982,0 εκατ. για το 2020. Οι εισαγωγές παρουσίασαν μεγαλύτερη μείωση κατά 2,0%, δηλαδή €271,5 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €13.357,3 εκατ., ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό κατά €5.375,3 εκατ., βελτιωμένο ωστόσο κατά €246,5 εκατ., δηλαδή 4,4% συγκριτικά με το α’ τρίμηνο του 2019.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάρτιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Μαρ 20 Ιαν-Μαρ 19 Διαφορά 20/19 ΕΤ 20/19
Εξαγωγές 7.982,0 8.007,0 -25,0 -0,3%
Εισαγωγές 13.357,3 13.628,8 -271,5 -2,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο -5.375,3 -5.621,8 246,5 -4,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Τα τρόφιμα ξεχώρισαν σε κλαδικό επίπεδο, καθώς οι εξαγωγές τους αυξήθηκαν κατά €198,0 εκατ., δηλαδή 18,1% και διαμορφώθηκαν σε €1.291,9 εκατ., ξεπερνώντας τα βιομηχανικά προϊόντα, τα οποία επίσης κινήθηκαν ανοδικά κατά €12,1 εκατ., δηλαδή 1,0% και διαμορφώθηκαν σε €1.282,7 εκατ. Αξιοσημείωτη αύξηση παρατηρήθηκε και στις εξαγωγές χημικών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά €176,5 εκατ., δηλαδή 17,9% με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €1.160,7 εκατ. Αντίθετα, μείωση εξαγωγών κατέγραψαν τα μηχανήματα οχήματα (€13,9 εκατ., δηλαδή 1,9%), τα διάφορα βιομηχανικά (€46,0 εκατ., δηλαδή 6,7%) και οι πρώτες ύλες (€71,7 εκατ., δηλαδή 17,3%). Τέλος, ενίσχυση εξαγωγών κατέγραψαν τα λίπη και έλαια κατά €71,3 εκατ., δηλαδή 61,1% και τα ποτά και καπνά κατά €5,6 εκατ., δηλαδή 3,1%.

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάρτιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Μαρ 20 Ιαν-Μαρ 19 Διαφορά 20/19 ΕΤ 20/19
Τρόφιμα 1.291,9 1.093,9 198,0 18,1%
Βιομηχανικά 1.282,7 1.270,6 12,1 1,0%
Χημικά 1.160,7 984,2 176,5 17,9%
Μηχ/ταΟχήματα 716,8 730,7 -13,9 -1,9%
Διαφ. Βιομηχανικά 640,2 686,2 -46,0 -6,7%
Πρώτες Ύλες 341,6 413,3 -71,7 -17,3%
Λίπη-Έλαια 187,9 116,6 71,3 61,1%
Ποτά-Καπνά 186,1 180,5 5,6 3,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

 

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάρτιος 2019/2020

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Η σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα έτη με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά τα κράτη-μέλη της ΕΕ, το μερίδιό τους ωστόσο παρουσίασε αύξηση, καθώς στο α’ τρίμηνο 2020 το 56,2% αφορούσε την ΕΕ και το 43,8% Τρίτες Χώρες, ενώ στο α’ τρίμηνο 2019 το 51,0% αφορούσε την ΕΕ και το 49,0% Τρίτες Χώρες. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, για το τρέχον έτος τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 65,3% για την ΕΕ και σε 34,7% για τις Τρίτες Χώρες.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις