Μειώθηκαν οι εισαγωγές  και οι εξαγωγές εγχώριων προϊόντων τον Μάιο

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες στην Κύπρο ήταν €466,2 εκ. τον Μάιο 2020, σε σύγκριση με €726,8 εκ. τον Μάιο 2019, σημειώνοντας μείωση 35,9%, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Μάιο 2020, οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάιο 2020 ήταν €104,2 εκ. σε σύγκριση με €136,1 εκ. τον Μάιο 2019, καταγράφοντας μείωση 23,4%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Μάιο 2020 ανήλθε σε €92,5 εκ. σε σύγκριση με €118,0 εκ. τον Μάιο 2019, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Μάιο 2020 μειώθηκε στα €10,5 εκ. έναντι €15,7 εκ. τον Μάιο 2019.

Εξάλλου, οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάιο 2020 ήταν €173,1 εκ. σε σύγκριση με €158,2 εκ. τον Μάιο 2019, σημειώνοντας άνοδο 9,4%.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Μάιο 2020.

Εξάλλου, με βάση προκαταρκτικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούνιο 2020, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €662,8 εκ. σε σύγκριση με €775,6 εκ. τον Ιούνιο 2019, καταγράφοντας μείωση 14,5%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιούνιο 2020 ήταν €384,9 εκ. και από τρίτες χώρες €277,9 εκ. σε σύγκριση με €488,1 εκ. και €287,5 εκ. αντίστοιχα τον Ιούνιο 2019. Οι εισαγωγές τον Ιούνιο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €94,6 εκ. έναντι €157,3 εκ. τον Ιούνιο 2019.

Προστίθεται ότι οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούνιο 2020 ήταν €273,3 εκ. σε σύγκριση με €231,9 εκ. τον Ιούνιο 2019, σημειώνοντας αύξηση 17,9%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιούνιο 2020 ήταν €123,3 εκ. και προς τρίτες χώρες €150,0 εκ., σε σύγκριση με €74,1 εκ. και €157,8 εκ. αντίστοιχα τον Ιούνιο 2019. Οι εξαγωγές τον Ιούνιο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €83,8 εκ. έναντι €34,5 εκ. τον Ιούνιο 2019.

Αναφέρεται ακόμη ότι οι συνολικές εισαγωγές αγαθών από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020 ήταν €3.653,5 εκ. σε σύγκριση με €4.120,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019, σημειώνοντας μείωση 11,3%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020 ήταν €1.540,5 εκ. σε σύγκριση με €1.711,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019, σημειώνοντας μείωση 10,0%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.113,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020 σε σύγκριση με €2.409,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις