Εκτίναξη των ελληνικών εξαγωγών τον Μάρτιο του 2021
Εκτίναξη των ελληνικών εξαγωγών τον Μάρτιο του 2021

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Μάρτιο του 2021 με βάση τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 10.05.2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές της χώρας ανήλθαν σε €3.338,1 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 34,6%, δηλαδή €858,3 εκατ. συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2020, όταν διαμορφώθηκαν σε €2.479,8 εκατ. Αντίστοιχα, ανοδική κατά 31,6%, δηλαδή €1.304,1 εκατ. ήταν και η πορεία των εισαγωγών που ανήλθαν σε €5.428,4 εκατ. τον Μάρτιο του 2021 έναντι €4.124,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2020, όταν έγιναν εμφανή τα πρώτα σημάδια της εξάπλωσης του COVID-19 στη χώρα μας. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε σε €2.090,3 εκατ. έναντι €1.644,5 εκατ. πέρυσι, αυξημένο κατά €445,8 εκατ., δηλαδή 27,1%.

 Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €) Μαρ 21 Μαρ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Εξαγωγές 3.338,1 2.479,8 858,3 34,6%
Εισαγωγές 5.428,4 4.124,3 1.304,1 31,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.090,3 -1.644,5 -445,8 27,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Αν αφαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή από τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας, η εικόνα δεν διαφοροποιείται σημαντικά. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά 29,9%, δηλαδή €574,0 εκατ. και ανήλθαν σε €2.493,1 εκατ. έναντι €1.919,1 εκατ. τον Μάρτιο του 2020, ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €4.256,2 εκατ. φέτος έναντι €3.221,7 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας θετική μεταβολή κατά €1.034,5 εκατ., δηλαδή 32,1%. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα €1.763,1 εκατ., αυξημένο κατά €460,5 εκατ., δηλαδή 35,4% συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2020.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΜάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €) Μαρ 21 Μαρ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Εξαγωγές 2.493,1 1.919,1 574,0 29,9%
Εισαγωγές 4.256,2 3.221,7 1.034,5 32,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.763,1 -1.302,6 -460,5 35,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Αναφορικά με την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της Ελλάδας στο διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος του 2021, αυτές κρίνονται ιδιαίτερα θετικές και ενισχυμένες. Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €8.756,2 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2021 έναντι €7.988,6 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2020, με την αύξηση να ανέρχεται σε €767,6 εκατ., δηλαδή 9,6%. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €13.490,4 εκατ. φέτος έναντι €13.236,0 εκατ. πέρυσι, δηλαδή αυξημένες κατά €254,4 εκατ., δηλαδή 1,9%, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό κατά €4.734,2 εκατ., μειωμένο ωστόσο κατά €513,2 εκατ., δηλαδή 9,8%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,5%, δηλαδή €684,2 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €6.644,9 εκατ., ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,2%, δηλαδή €524,0 εκατ. και ανήλθαν στο ποσό των €10.580,5 εκατ.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Μαρ 21 Ιαν-Μαρ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Εξαγωγές 8.756,2 7.988,6 767,6 9,6%
Εισαγωγές 13.490,4 13.236,0 254,4 1,9%
Εμπορικό Ισοζύγιο -4.734,2 -5.247,4 513,2 -9,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σημαντική πρόοδο κατέγραψαν οι περισσότεροι κλάδοι των ελληνικών εξαγωγών και ιδιαίτερα τα χημικά (αύξηση €252,3 εκατ., δηλαδή 21,7%), τα τρόφιμα (αύξηση €107,5 εκατ., δηλαδή 8,3%) και τα βιομηχανικά (αύξηση €105,4 εκατ., δηλαδή 8,2%). Θετική ήταν η συνεισφορά των μηχανημάτων-οχημάτων (αύξηση €96,3 εκατ., δηλαδή 13,4%), των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (€4,2 εκατ., δηλαδή 0,7%), των πρώτων υλών (€115,1 εκατ., δηλαδή 33,7%) και των ποτών και καπνών (€27,8 εκατ., δηλαδή 14,9%). Αντίθετα, τα λίπη και έλαια κατέγραψαν μείωση εξαγωγών κατά €1,7 εκατ., δηλαδή 0,9% και τα μη ταξινομημένα προϊόντα μείωση κατά €11,5 εκατ., δηλαδή 9,5%.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Μάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Μαρ 21 Ιαν-Μαρ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Πετρελαιοειδή 2.131,7 2.052,7 79,0 3,8%
Χημικά 1.413,0 1.160,7 252,3 21,7%
Τρόφιμα 1.399,4 1.291,9 107,5 8,3%
Βιομηχανικά 1.388,1 1.282,7 105,4 8,2%
Μηχ/τα-Οχήματα 813,1 716,8 96,3 13,4%
Διαφ. Βιομηχανικά 644,4 640,2 4,2 0,7%
Πρώτες Ύλες 456,7 341,6 115,1 33,7%
Ποτά-Καπνά 213,9 186,1 27,8 14,9%
Λίπη-Έλαια 186,2 187,9 -1,7 -0,9%
Μη ταξινομημένα 109,9 121,4 -11,5 -9,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή* 6.624,7 5.929,4 695,3 11,7%
Σύνολο* 8.756,4 7.982,1 774,3 9,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Μάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαρ 21 Μαρ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Πετρελαιοειδή 848,7 590,4 258,3 43,8%
Χημικά 528,9 394,7 134,2 34,0%
Τρόφιμα 526,1 452,9 73,2 16,2%
Βιομηχανικά 521,3 438,5 82,8 18,9%
Μηχ/τα-Οχήματα 311,2 198,9 112,3 56,5%
Διάφ. Βιομηχανικά 240,2 162,8 77,4 47,5%
Πρώτες Ύλες 177,9 96,3 81,6 84,7%
Ποτά-Καπνά 83,3 61,7 21,6 35,0%
Λίπη-Έλαια 60,0 57,2 2,8 4,9%
Μη ταξινομημένα 40,5 40,7 -0,2 -0,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή* 2.489,4 1.903,9 585,5 30,8%
Σύνολο* 3.338,1 2.494,3 843,8 33,8%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάρτιος 2020/2021

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (27) απορρόφησαν το σημαντικότερο μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών (54,1% με πετρελαιοειδή, 66,4% χωρίς τα πετρελαιοειδή), ενώ σημαντικά μικρότερο ήταν το μερίδιο των εξαγωγών που απορρόφησαν οι Τρίτες Χώρες (45,9% με πετρελαιοειδή, 33,6% χωρίς τα πετρελαιοειδή).

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις