Συνεχίζεται η ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών το 9μηνο 2021
Συνεχίζεται η ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών το 9μηνο 2021

Σε επίπεδα ρεκόρ κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές και τον Σεπτέμβριο του 2021 με τις επιδόσεις μας στο 9μηνο του 2021 να ξεπερνάνε κάθε προηγούμενο, καθώς ήταν αυξημένες κατά €6,2 δις συγκριτικά με το 9μηνο του 2020 και κατά €3,3 δις συγκριτικά με το 9μηνο του 2019, υπερκαλύπτοντας αφενός τις απώλειες που σημειώθηκαν εξαιτίας της εξάπλωσης της πανδημίας και ξεπερνώντας αφετέρου κατά πολύ τις επιδόσεις του 2019, χρονιά η οποία αποτέλεσε ορόσημο λόγω των υψηλών επιδόσεων. Τα παραπάνω, και σε συνδυασμό με την εξίσου σημαντική αύξηση των εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή (€3,4 δις, δηλαδή 19,2%), αποδεικνύουν ότι οδεύουμε προς μία επίδοση-ρεκόρ όλων των εποχών το 2021 και ότι η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μπορεί -και πρέπει- να αποτελέσει το επίκεντρο της ανάκαμψης στη μετά-κορωνοϊού εποχή.

Αναλύοντας περαιτέρω τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 05.11.2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €3.696,3 εκατ. το Σεπτέμβριο του 2021, έναντι €2.581,5 εκατ. το Σεπτέμβριο του 2020 και €2.860,1 εκατ. το Σεπτέμβριο του 2019, με τις διαφορές να ανέρχονται σε €1.114,8 εκατ. (δηλαδή 43,2%) και €836,2 εκατ. (δηλαδή 29,2%) αντίστοιχα. Οι εισαγωγές ήταν, επίσης, αυξημένες κατά €1.574,4 εκατ. (δηλαδή 37,2%) συγκριτικά με το Σεπτέμβριο του 2020 με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €5.807,5 εκατ. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος κατά €459,6 εκατ. και τη διαμόρφωσή του στο ποσό των €2.111,2 εκατ.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Σεπτέμβριος 2020/2021/2019

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Σεπ-21* Σεπ-20* Σεπ-19 Διαφορά 21/20 Διαφορά 21/19 ΕΤ 21/20 ΕΤ 21/19
Εξαγωγές 3.696,3 2.581,5 2.860,1 1.114,8 836,2 43,2% 29,2%
Εισαγωγές 5.807,5 4.233,1 4.792,9 1.574,4 1.014,6 37,2% 21,2%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.111,2 -1.651,6 -1.932,8 -459,6 -178,4 27,8% 9,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Παρόμοια είναι η εικόνα των εμπορευματικών μας συναλλαγών χωρίς τα πετρελαιοειδή, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €475,7 εκατ., δηλαδή 22,9% και διαμορφώθηκαν σε €2.551,3 εκατ. έναντι €2.075,6 εκατ. το Σεπτέμβριο του 2020 και €1.920,3 εκατ. το Σεπτέμβριο του 2019, ενώ και οι εισαγωγές ήταν αυξημένες κατά €658,2 εκατ., δηλαδή 17,9% και διαμορφώθηκαν σε €4.332,1 εκατ. το Σεπτέμβριο του 2021 έναντι €3.673,9 εκατ. το 2020 και €3.539,4 εκατ. το 2019. Το εμπορικό ισοζύγιο άνευ πετρελαιοειδών ήταν ελλειμματικό κατά €1.780,8 εκατ. έναντι ελλείμματος €1.598,3 εκατ. το 2020 και €1.619,1 εκατ. το 2019.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΣεπτέμβριος 2020/2021/2019

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Σεπ-21* Σεπ-20* Σεπ-19 Διαφορά 21/20 Διαφορά 21/19 ΕΤ 21/20 ΕΤ 21/19
Εξαγωγές 2.551,3 2.075,6 1.920,3 475,7 631,0 22,9% 32,9%
Εισαγωγές 4.332,1 3.673,9 3.539,4 658,2 792,7 17,9% 22,4%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.780,8 -1.598,3 -1.619,1 -182,5 -161,7 11,4% 10,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Εξετάζοντας τις επιδόσεις μας στο διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2021, παρατηρείται σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών τόσο συγκριτικά με το 2020 (€6.239,0 εκατ., ήτοι 27,9%), όσο και με το 2019 (€3.323,6 εκατ., ήτοι 13,1%), με αποτέλεσμα αυτές να διαμορφωθούν στο ποσό των €28.637,9 εκατ., η οποία αποτελεί και επίδοση-ρεκόρ. Ωστόσο, την άνοδο αυτή επισκιάζει μερικώς η εξίσου μεγάλη αύξηση των εισαγωγών κατά €9.150,8 εκατ., δηλαδή 25,3% συγκριτικά με το 9μηνο 2020, καθώς αυτές διαμορφώθηκαν σε €45.345,6 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2021 με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να εκτιναχθεί στα €16.707,7 εκατ. Αν βγάλουμε από τη συνάρτηση τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα κινήθηκε στα επίπεδα του 2019 και συγκεκριμένα στα €13.622,6 εκατ., με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε €20.875,9 εκατ. (αύξηση 19,2% συγκριτικά με το 2020) και τις εισαγωγές σε €34.498,5 εκατ. (αύξηση 18,1% συγκριτικά με το 2020).

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2020/2021/2019

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Σεπ 21* Ιαν-Σεπ 20* Ιαν-Σεπ 19 Διαφορά 21/20 Διαφορά 21/19 ΕΤ 21/20 ΕΤ 21/19
Εξαγωγές 28.637,9 22.398,9 25.314,3 6.239,0 3.323,6 27,9% 13,1%
Εισαγωγές 45.345,6 36.194,8 41.983,8 9.150,8 3.361,8 25,3% 8,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο -16.707,7 -13.795,9 -16.669,5 -2.911,8 -38,2 21,1% 0,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές όλων των επιμέρους κλάδων, όπως αυτοί κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με την Τυποποιημένη Ταξινόμηση του Διεθνούς Εμπορίου (SITC). Αναλυτικά, αύξηση εξαγωγών κατέγραψαν τα βιομηχανικά (€904,1 εκατ., δηλαδή 25,1%), τα τρόφιμα (€390,6 εκατ., δηλαδή 9,9%), τα χημικά (€587,9 εκατ., δηλαδή 16,2%), τα μηχανήματα-οχήματα (€471,7 εκατ., δηλαδή 20,4%), τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (€357,6 εκατ., δηλαδή 20,2%), οι πρώτες ύλες (€377,0 εκατ., δηλαδή 45,5%), τα ποτά και καπνά (€95,3 εκατ., δηλαδή 15,8%), τα λίπη και έλαια (€146,8 εκατ., δηλαδή 36,4%) και τα μη ταξινομημένα προϊόντα (€33,8 εκατ., δηλαδή 10,1%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2020/2021/2019

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Σεπ 21** Ιαν-Σεπ 20** Ιαν-Σεπ 19 Διαφορά 21/20 Διαφορά 21/19 ΕΤ 21/20 ΕΤ 21/19
Πετρελαιοειδή 7.852,0 4.926,7 8.207,8 2.925,3 -355,8 59,4% -4,3%
Βιομηχανικά 4.506,4 3.602,3 3.871,8 904,1 634,6 25,1% 16,4%
Τρόφιμα 4.322,4 3.931,8 3.539,4 390,6 783,0 9,9% 22,1%
Χημικά 4.224,5 3.636,6 3.043,7 587,9 1.180,8 16,2% 38,8%
Μηχ/τα-Οχήματα 2.780,6 2.308,9 2.284,1 471,7 496,5 20,4% 21,7%
Διαφ. Βιομηχανικά 2.128,3 1.770,7 2.130,3 357,6 -2,0 20,2% -0,1%
Πρώτες Ύλες 1.206,3 829,3 995,6 377,0 210,7 45,5% 21,2%
Ποτά-Καπνά 699,4 604,1 559,8 95,3 139,6 15,8% 24,9%
Λίπη-Έλαια 549,8 403,0 294,2 146,8 255,6 36,4% 86,9%
Μη ταξινομημένα 368,3 334,5 386,2 33,8 -17,9 10,1% -4,6%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή* 20.786,0 17.421,1 17.105,3 3.364,9 3.680,7 19,3% 21,5%
Σύνολο* 28.638,0 22.347,8 25.313,1 6.290,2 3.324,9 28,1% 13,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

**Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Σεπτέμβριος 2020/2021/2019

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Σεπ 21** Σεπ 20** Σεπ 19 Διαφορά 21/20 Διαφορά 21/19 ΕΤ 21/20 ΕΤ 21/19
Πετρελαιοειδή 922,6 547,5 948,0 375,1 -25,4 68,5% -2,7%
Βιομηχανικά 447,4 323,2 424,7 124,2 22,7 38,4% 5,4%
Τρόφιμα 424,7 398,1 388,0 26,6 36,7 6,7% 9,5%
Μηχ/τα-Οχήματα 281,4 226,4 235,6 55,0 45,8 24,3% 19,4%
Χημικά 281,0 212,7 391,5 68,3 -110,5 32,1% -28,2%
Διαφ. Βιομηχανικά 231,3 184,6 254,9 46,7 -23,6 25,3% -9,3%
Πρώτες Ύλες 90,5 67,1 80,4 23,4 10,1 34,9% 12,6%
Ποτά-Καπνά 59,0 52,3 61,3 6,7 -2,3 12,8% -3,8%
Λίπη-Έλαια 35,6 28,2 26,7 7,4 8,9 26,2% 33,4%
Μη ταξινομημένα 21,3 23,1 49,1 -1,8 -27,8 -7,8% -56,6%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή* 1.872,2 1.515,9 1.912,1 356,3 -39,9 23,5% -2,1%
Σύνολο* 2.794,8 2.063,4 2.860,1 731,4 -65,3 35,4% -2,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

**Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

  

 

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2020/2021/2019

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Σε ό,τι αφορά στις χώρες-προορισμούς όπου κατευθύνθηκαν τα προϊόντα μας, το 54,5% του συνόλου απεστάλη στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. και το 45,5% σε Τρίτες Χώρες, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή τα ποσοστά ήταν 66,6% για την Ευρωπαϊκή Ένωση (27) και 33,4% για τις Τρίτες Χώρες.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις