Πτώση 11,6% στις ελληνικές εξαγωγές τον Φεβρουάριο του 2024

Καθοδικά κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Φεβρουάριο του 2024 συνεχίζοντας την ίδια πορεία με τον Ιανουάριο του 2024 ξεπερνώντας τα 7,9 δισ. ευρώ συνολικά στο α’ δίμηνο του 2024. Πιο συγκεκριμένα, με αύξηση των εισαγωγών και μείωση των εξαγωγών ξεκίνησε ο Φεβρουάριος του 2024 συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2023. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά €518,9 εκατ., δηλαδή 11,6%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά €251,1 εκατ., δηλαδή 3,7%. Αυτό οδήγησε στην αύξηση του εμπορικού ελλείμματος κατά €770,0 εκατ., δηλαδή 34,0%. Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 05.04.2024 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα οποία επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε €3.963,9 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2024 έναντι €4.482,8 εκατ. τον περασμένο Φεβρουάριο ενώ αντίθετα, οι εισαγωγές για το μήνα Φεβρουάριο κινήθηκαν ανοδικά και από €6.746,7 εκατ. πέρυσι ανήλθαν σε €6.997,8 εκατ. φέτος. Με βάση τα ανωτέρω, το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών ήταν ελλειμματικό κατά €3.033,9 εκατ.

 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Φεβρουάριος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Φεβ 24* Φεβ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Εξαγωγές 3.963,9 4.482,8 -518,9 -11,6%
Εισαγωγές 6.997,8 6.746,7 251,1 3,7%
Εμπορικό Ισοζύγιο -3.033,9 -2.263,9 -770,0 34,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Ανεπαίσθητη ήταν η μείωση της αξίας των ελληνικών εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή, καθώς από €2.971,9 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2023, τον Φεβρουάριο του 2024 ανήλθε σε €2.917,5 εκατ., σημειώνοντας μείωση μόλις κατά 1,8%, δηλαδή €54,4 εκατ. Ταυτόχρονα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €5.200,8 εκατ. από €4.811,7 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2023, με το εμπορικό έλλειμμα να διαμορφώνεται στο ποσό των €2.283,3 εκατ. αυξανόμενο κατά €443,5 εκατ.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΦεβρουάριος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Φεβ 24* Φεβ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Εξαγωγές 2.917,5 2.971,9 -54,4 -1,8%
Εισαγωγές 5.200,8 4.811,7 389,1 8,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.283,3 -1.839,8 -443,5 24,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Σε ό,τι αφορά στο α’ δίμηνο του τρέχοντος έτους, οι εξαγωγές ξεπέρασαν ήδη τα €7,9 δισ. και διαμορφώθηκαν σε €7.970,0 εκατ., μειωμένες κατά €1.026,5 εκατ. (δηλαδή 11,4%) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Οι εισαγωγές κινήθηκαν σχεδόν σε ίδια επίπεδα με πέρυσι και συγκεκριμένα σε €13.584,3 εκατ., με την μείωσή τους να ανέρχεται σε €153,4 εκατ. (δηλαδή 1,1%), ενώ το εμπορικό έλλειμμα από €4.741,2 εκατ. πέρυσι διαμορφώθηκε σε €5.614,3 εκατ. φέτος. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές στο α’ δίμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε €5.604,0 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 5,2%, δηλαδή €307,5 εκατ., ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε €9.854,0 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 2,4%, δηλαδή €234,1 εκατ.

 

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Φεβ 24* Ιαν-Φεβ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Εξαγωγές 7.970,0 8.996,5 -1.026,5 -11,4%
Εισαγωγές 13.584,3 13.737,7 -153,4 -1,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -5.614,3 -4.741,2 -873,1 18,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Αναλύοντας τις εξαγωγικές επιδόσεις ανά κλάδο, παρατηρείται σημαντική αύξηση στον κλάδο των τροφίμων κατά €122,9 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο καθώς επίσης αύξηση παρατηρούμε στον κλάδο των ποτών – καπνών κατά €29,7 εκατ. Μείωση των εξαγωγών παρουσίασαν οι κλάδοι των πετρελαιοειδών (€699,1 εκατ., δηλαδή 21,9%), των λιπών – ελαίων (€198,1 εκατ., δηλαδή 48,5%), των πρώτων υλών (€47,7 εκατ., δηλαδή 14,8%), των βιομηχανικών (€169,5 εκατ., δηλαδή 13,5%) καθώς και αυτός των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (€44,9 εκατ., δηλαδή 7,7%). Οι κλάδοι των χημικών και των μηχ/των – οχημάτων παρουσίασαν ηπιότερη μείωση κατά 5,0% και 4,1% αντίστοιχα.

 

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Φεβ 24* Ιαν-Φεβ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Πετρελαιοειδή 2.500,2 3.199,3 -699,1 -21,9%
Τρόφιμα 1.274,0 1.151,1 122,9 10,7%
Βιομηχανικά 1.083,0 1.252,5 -169,5 -13,5%
Χημικά 1.048,1 1.102,9 -54,8 -5,0%
Μηχ/τα-Οχήματα 745,7 777,4 -31,7 -4,1%
Διάφ. Βιομηχανικά 538,0 582,9 -44,9 -7,7%
Πρώτες Ύλες 274,0 321,7 -47,7 -14,8%
Ποτά-Καπνά 211,5 181,8 29,7 16,3%
Λίπη-Έλαια 210,7 408,8 -198,1 -48,5%
Μη ταξινομημένα 85,0 18,0 67,0 372,9%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 5.470,0 5.797,0 -327,0 -5,6%
Σύνολο** 7.970,2 8.996,4 -1.026,2 -11,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Φεβρουάριος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Φεβ 24* Φεβ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Πετρελαιοειδή 1.100,3 1.574,3 -474,0 -30,1%
Τρόφιμα 656,3 582,6 73,7 12,6%
Βιομηχανικά 587,5 637,5 -50,0 -7,8%
Χημικά 538,3 539,9 -1,6 -0,3%
Μηχ/τα-Οχήματα 378,7 403,7 -25,0 -6,2%
Διάφ. Βιομηχανικά 293,1 294,3 -1,2 -0,4%
Πρώτες Ύλες 160,4 161,2 -0,8 -0,5%
Ποτά-Καπνά 105,1 87,3 17,8 20,4%
Λίπη-Έλαια 98,9 191,0 -92,1 -48,2%
Μη ταξινομημένα 45,3 10,8 34,5 321,4%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 2.863,6 2.908,3 -44,7 -1,5%
Σύνολο** 3.963,9 4.482,7 -518,8 -11,6%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023/2024

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Σε ό,τι αφορά στους προορισμούς όπου απεστάλησαν τα ελληνικά αγαθά, τα κράτη-μέλη της ΕΕ (27) απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών και συγκεκριμένα το 55,5%, ενώ οι Τρίτες Χώρες απορρόφησαν το 44,5%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 66,1% για την ΕΕ (27) και σε 33,9% για τις Τρίτες Χώρες.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις