Ελληνικές εξαγωγές: Μείωση 11% στο α' τρίμηνο

Καθοδικά κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές τόσο τον Μάρτιο όσο και το α’ τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 10.05.2024 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ. Συγκεκριμένα, για τον Μάρτιο οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε €4.283,4 εκατ. έναντι €4.851,2 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2023, με την μείωση να ανέρχεται σε €567,8 εκατ. δηλαδή 11,7%. Αντίθετα, οι εισαγωγές του Μαρτίου σημείωσαν μείωση και από €7.443,6 εκατ. πέρσι ανήλθαν σε €6.694,5 εκατ. φέτος, δηλαδή 10,1%. Ως εκ τούτου, το εμπορικό έλλειμμα παρουσίασε οριακή βελτίωση της τάξης του 7% και από €2.592,4 εκατ. τον Μάρτιο του 2023 την φετινή χρονιά διαμορφώνεται στα €2.411,2 εκατ.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάρτιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαρ 24* Μαρ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Εξαγωγές 4.283,4 4.851,2 -567,8 -11,7%
Εισαγωγές 6.694,6 7.443,6 -749,0 -10,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.411,2 -2.592,4 181,2 -7,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤΕπεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αν χαρτογραφήσουμε τις εμπορευματικές μας συναλλαγές χωρίς τα πετρελαιοειδή, βλέπουμε πως η πορεία τους βαίνει επίσης μειούμενη, καθώς οι εξαγωγές κατέγραψαν μείωση κατά 16,2%, δηλαδή €578,4 εκατ. και έφτασαν τα €2.999 εκατ. και οι εισαγωγές σημείωσαν μείωση κατά 5,4%, δηλαδή €297,3 εκατ. και έφτασαν τα €5.250,2 εκατ. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα άνευ πετρελαιοειδών αυξήθηκε κατά 14,3%, δηλαδή €281,1 εκατ. και έφτασε τα €2.251,2 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΜάρτιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαρ 24* Μαρ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Εξαγωγές 2.999,0 3.577,4 -578,4 -16,2%
Εισαγωγές 5.250,2 5.547,5 -297,3 -5,4%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.251,2 -1.970,1 -281,1 14,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Μείωση κατά €1.525,3 εκατ., δηλαδή 11,0 %, κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές στο α’ τρίμηνο του 2024, καθώς ανήλθαν σε €12.327,4 εκατ. φέτος έναντι €13.852,7 εκατ. πέρυσι. Η αξία των εισαγωγών κατέγραψε επίσης μείωση και από €21.186,4 εκατ. πέρυσι ανήλθε σε €20.301,9 εκατ. φέτος ( διαφορά €884,5 εκατ., δηλαδή 4,2%), ενώ αντίστοιχα το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 8,7%, δηλαδή €640,8 εκατ. και ανήλθε σε €7.974,5 εκατ. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν μειωμένες κατά 9,3% (δηλαδή €882 εκατ.) και ανήλθαν σε €8.612 εκατ., και οι εισαγωγές οριακά μειωμένες  κατά 0,4% (δηλαδή €55,9 εκατ.) και ανήλθαν σε €15.116,6 εκατ.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάρτιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Μαρ 24* Ιαν-Μαρ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Εξαγωγές 12.327,4 13.852,7 -1.525,3 -11,0%
Εισαγωγές 20.301,9 21.186,4 -884,5 -4,2%
Εμπορικό Ισοζύγιο -7.974,5 -7.333,7 -640,8 8,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε κλαδικό επίπεδο οι εξαγωγές τροφίμων σημείωσαν αύξηση (€100,3 εκατ., δηλαδή 5,4%), ενώ ανάλογη πορεία είχαν οι εξαγωγές μη ταξινομημένων προϊόντων (αύξηση €98,4 εκατ., δηλαδή 328,5%). Αντίθετα, όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι κατέγραψαν μείωση εξαγωγών. Συγκεκριμένα, καθοδική πορεία κατέγραψαν οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων (€347,7 εκατ., δηλαδή 17,3%), χημικών (€203,4 εκατ., δηλαδή 11,6%), μηχανημάτων και οχημάτων (€146,1 εκατ., δηλαδή 11,2%), διάφορων βιομηχανικών (€14,5 εκατ., δηλαδή 1,6%), πρώτων υλών (€78,7 εκατ, δηλαδή 15,3%), ποτών και καπνών (€292,1 εκατ., δηλαδή 47,9%) και λιπών και ελαίων (€4,8 εκατ., δηλαδή 1,6%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Μάρτιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Μαρ 24* Ιαν-Μαρ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Πετρελαιοειδή 3.909,1 4.534,1 -625,0 -13,8%
Τρόφιμα 1.974,0 1.873,7 100,3 5,4%
Βιομηχανικά 1.660,9 2.008,6 -347,7 -17,3%
Χημικά 1.554,7 1.758,1 -203,4 -11,6%
Μηχ/τα-Οχήματα 1.162,8 1.308,9 -146,1 -11,2%
Διάφ. Βιομηχανικά 889,6 904,1 -14,5 -1,6%
Πρώτες Ύλες 434,6 513,3 -78,7 -15,3%
Ποτά -Καπνά 317,8 609,9 -292,1 -47,9%
Λίπη – Έλαια 295,5 300,3 -4,8 -1,6%
Μη ταξινομημένα 128,3 29,9 98,4 328,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 8.418,2 9.306,9 -888,7 -9,5%
Σύνολο** 12.327,3 13.841,0 -1.513,7 -10,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Μάρτιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαρ 24* Μαρ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Πετρελαιοειδή 1.344,0 1.334,8 9,2 0,7%
Τρόφιμα 699,4 756,1 -56,7 -7,5%
Βιομηχανικά 577,4 722,6 -145,2 -20,1%
Χημικά 505,8 655,2 -149,4 -22,8%
Μηχ/τα-Οχήματα 415,7 531,4 -115,7 -21,8%
Διάφ. Βιομηχανικά 350,7 321,2 29,5 9,2%
Πρώτες Ύλες 160,8 191,6 -30,8 -16,1%
Ποτά-Καπνά 106,4 118,5 -12,1 -10,2%
Λίπη-Έλαια 84,3 201,2 -116,9 -58,1%
Μη ταξινομημένα 39,1 12,0 27,1 226,7%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 2.939,6 3.509,9 -570,3 -16,2%
Σύνολο** 4.283,6 4.844,6 -561,0 -11,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάρτιος 2023/2024

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

 

Στα κράτη μέλη της ΕΕ (27) απεστάλη το 50,9% των ελληνικών προϊόντων αξίας περίπου €11 δισ. ενώ το 49,1% (περίπου €10,7 δισ.) απεστάλη στις Τρίτες Χώρες. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσαν τους σημαντικότερους προορισμούς για τα ελληνικά αγαθά με τα ποσοστά να διαμορφώνονται σε 66,9% για την ΕΕ (27) και σε 33,1% για τις Τρίτες Χώρες.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις