Ελληνικές εξαγωγές Μάιος 2024: Μικρή αύξηση σκιάζεται από αύξηση εισαγωγών και εμπορικό έλλειμμα

Με συνολική αύξηση των εξαγωγών συγκριτικά με το περσινό Μάιο έκλεισε ο Μάιος του 2024, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 08.07.2024 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ. Πιο συγκεκριμένα, αυτές άγγιξαν τα €4.159,4 εκατ. έναντι €4.082,3 εκατ. τον Μάιο του 2023 και την αύξηση να διαμορφώνεται σε €77,1 εκατ., δηλαδή 1,9%. Οι εισαγωγές, επίσης, αυξήθηκαν κατά €481,8 εκατ. (δηλαδή 6,8%) και ανήλθαν σε €7.549,4 εκατ. Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι η αύξηση του εμπορικού ελλείματος κατά €404,7 εκατ. (δηλαδή 13,6%) και τη διαμόρφωσή του σε €3.390,0 εκατ.

 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαϊ 24* Μαϊ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Εξαγωγές 4.159,4 4.082,3 77,1 1,9%
Εισαγωγές 7.549,4 7.067,6 481,8 6,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -3.390,0 -2.985,3 -404,7 13,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤΕπεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η εικόνα των εξαγωγών παρουσιάζεται μειωμένη κατά €212,7 εκατ. (δηλαδή 6,8%) με την τελική τους αξία να αγγίζει τα €2.916,4 εκατ., ενώ ταυτόχρονα και οι εισαγωγές μειώνονται κατά το ίδιο ακριβώς ποσοστό αυξάνεται (6,8%) και με τελική αξία τα €5.137,1 εκατ. Το εμπορικό έλλειμμα σε αυτή τη περίπτωση βελτιώνεται κατά €160,4 εκατ. (δηλαδή 6,7%) και ανέρχεται σε €2.220,7 εκατ.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΜάιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαϊ 24* Μαϊ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Εξαγωγές 2.916,4 3.129,1 -212,7 -6,8%
Εισαγωγές 5.137,1 5.510,2 -373,1 -6,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.220,7 -2.381,1 160,4 -6,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Παρά τη συνολική καθοδική πορεία των εξαγωγών για τον μήνα Μάιο του 2024, τα στοιχεία για την περίοδο Ιανουάριος – Μάιος 2023/2024, ενώ παρουσιάζονται αρνητικά φαίνεται να έχουν μικρότερες μειώσεις συγκριτικά με τον μήνα Απρίλιο. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές για τη περίοδο Ιανουάριος – Μάιος 2024 είναι μειωμένες κατά 4,5%, δηλαδή €983,6 εκατ., συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, με την αξία τους να φτάνει τα €20.970,7 εκατ. Αντίθετα, οι ελληνικές εισαγωγές είναι αυξημένες κατά 2,6%, δηλαδή €899,9 εκατ. και διαμορφώνονται σε €35.390,7 εκατ., με το εμπορικό έλλειμμα να ανέρχεται σε €14.420,0 εκατ. (αυξημένο κατά €1.883,5 εκατ. | 15,0%).

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές για τη περίοδο αυτή ανήλθαν σε €14.746,1 εκατ. (μειωμένες κατά 3,9%), οι εισαγωγές σε €26.001,6 εκατ. (αυξημένες κατά 2,3%) και το εμπορικό έλλειμμα σε €11.255,5 εκατ. (αυξημένο κατά 11,9%).

 

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν- Μαϊ 24* Ιαν- Μαϊ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Εξαγωγές 20.970,7 21.954,3 -983,6 -4,5%
Εισαγωγές 35.390,7 34.490,8 899,9 2,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο -14.420,0 -12.536,5 -1.883,5 15,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

 

Σε κλαδικό επίπεδο συνεχίζεται η σταθερά θετική πορεία των τροφίμων αλλά και των ποτών-καπνών, με αυξήσεις και στους δύο κλάδους αλλά και σε αυτό των μη ταξινομημένων. Πιο συγκεκριμένα, αύξηση 9,2% παρουσίασε ο κλάδος των τροφίμων φτάνοντας τα €3.437,9 εκατ. σε όλη τη χρονική περίοδο Ιανουάριος-Μάιος 2024, ενώ ο κλάδος των ποτών – καπνών άγγιξε τα €570,5 εκατ. με αύξηση 10,2%. Αυτός των μη ταξινομημένων προϊόντων παρουσίασε αύξηση 313,0% αγγίζοντας τα €226,1 εκατ. Μείωση παρατηρείται σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους με καθοδική πορεία των εξαγωγών στον κλάδο των πετρελαιοειδών (€6.559,7 εκατ., δηλαδή 4,6%), των βιομηχανικών (€2.952,1 εκατ., δηλαδή 10,9%), των χημικών (€2.609,7 εκατ., δηλαδή 4,2%), των μηχανημάτων και οχημάτων (€1.977,4 εκατ., δηλαδή 8,7%), των διάφορων βιομηχανικών (€1.448,4 εκατ., δηλαδή 3,2%), των πρώτων υλών (€735,8 εκατ., δηλαδή 5,2%), των λιπών και ελαίων (€452,9 εκατ., δηλαδή 47,4%)

 

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Μάιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν- Μαϊ 24* Ιαν- Μαϊ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Πετρελαιοειδή 6.559,7 6.877,1 -317,4 -4,6%
Τρόφιμα 3.437,9 3.148,5 289,4 9,2%
Βιομηχανικά 2.952,1 3.314,3 -362,2 -10,9%
Χημικά 2.609,7 2.722,8 -113,1 -4,2%
Μηχ/τα-Οχήματα 1.977,4 2.166,2 -188,8 -8,7%
Διάφ. Βιομηχανικά 1.448,4 1.495,8 -47,4 -3,2%
Πρώτες Ύλες 735,8 775,9 -40,1 -5,2%
Ποτά -Καπνά 570,5 517,8 52,7 10,2%
Λίπη – Έλαια 452,9 861,0 -408,1 -47,4%
Μη ταξινομημένα 226,1 54,7 171,4 313,0%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 14.410,8 15.057,0 -646,2 -4,3%
Σύνολο** 20.970,5 21.934,1 -963,6 -4,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Μάιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαϊ 24* Μαϊ 23* Διαφορά 24/23 ΕΤ 24/23
Πετρελαιοειδή 1.318,1 991,6 326,5 32,9%
Τρόφιμα 706,4 668,6 37,8 5,7%
Βιομηχανικά 596,2 713,0 -116,8 -16,4%
Χημικά 492,9 517,4 -24,5 -4,7%
Μηχ/τα-Οχήματα 398,3 481,7 -83,4 -17,3%
Διάφ. Βιομηχανικά 271,3 316,1 -44,8 -14,2%
Πρώτες Ύλες 142,6 130,7 11,9 9,1%
Ποτά-Καπνά 117,0 120,1 -3,1 -2,6%
Λίπη-Έλαια 75,7 125,1 -49,4 -39,5%
Μη ταξινομημένα 41,1 13,4 27,7 205,8%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 2.841,5 3.086,2 -244,7 -7,9%
Σύνολο** 4.159,6 4.077,8 81,8 2,0%

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάιος 2023/2024

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

 

Σε ό,τι αφορά στους εξαγωγικούς προορισμούς, αύξηση κατά 3,3% κατέγραψαν οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες ενώ μείωση κατά 10,0% παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές προς χώρες της ΕΕ (27). Το μερίδιο για την ΕΕ (27) ανήλθε σε 55,2% και για τις Τρίτες Χώρες σε 44,8%.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις