Ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο σε ολόκληρη την ΕΕ

Οι ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν επείγον πρόβλημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο θα μπορούν να ζητούν βοήθεια από τις γειτονικές χώρες,βάσει του νέου κανονισμού που υιοθέτησε σήμερα το ΕΚ.

 

Προτεραιότητα θα δίνεται στην επάρκεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο για τα νοικοκυριά, τις εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης και τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως τα νοσοκομεία. Ένα κράτος μέλος θα μπορεί να ενεργοποιεί τον μηχανισμό αλληλεγγύης καλώντας τα άλλα κράτη μέλη να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση μιας σοβαρής κρίσης εφοδιασμού.

 

Περιφερειακή συνεργασία για την αντιμετώπιση κρίσεων

 

Ο νέος κανονισμός ορίζει τέσσερις ομάδες κινδύνου οι οποίες θα αποτελούνται από διάφορα κράτη μέλη που θα συμμετάσχουν στις  περιφερειακές «εκτιμήσεις επικινδυνότητας» και θα διεξαγάγουν κοινές αξιολογήσεις των κινδύνων αποφασίζοντας από κοινού για τα μέτρα πρόληψης και έκτακτης ανάγκης.

 

Θα υπάρχουν τρία επίπεδα κρίσεων εφοδιασμού: η έγκαιρη προειδοποίηση, ο συναγερμός και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα κράτη μέλη θα δηλώνουν το αντίστοιχο επίπεδο κρίσης που αντιμετωπίζουν ενημερώνοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές στις ομάδες κινδύνου που ανήκουν και στα γειτονικά κράτη μέλη.

 

Διαφάνεια στις συμβάσεις

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να ζητά πρόσβαση σε συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου οι οποίες κρίνονται ως σημαντικές για την ασφάλεια του εφοδιασμού (συμβάσεις που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 28% της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου του εν λόγω κράτους μέλους). Η Επιτροπή θα μπορεί επίσης να ζητά τις λεπτομέρειες άλλων εμπορικών συμφωνιών που σχετίζονται με τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων κατασκευής υποδομών παροχής αερίου.

 

Δήλωση του εισηγητή

 

Ο εισηγητής Jerzy Buzek (ΕΛΚ, Πολωνία) δήλωσε τα εξής: «Οι πολίτες μας δεν πρέπει ποτέ να μένουν χωρίς φυσικό αέριο στα σπίτια τους. Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να βοηθήσουν το ένα το άλλο εάν υπάρξουν διαταραχές στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο. Ο νέος κανονισμός θα ενισχύσει την περιφερειακή συνεργασία για την πρόληψη των κρίσεων και θα καταστήσει πιο διαφανείς τις συμβάσεις φυσικού αερίου.»

 

Επόμενα βήματα

 

Ο κανονισμός εγκρίθηκε με 567 ψήφους υπέρ, 101 κατά και 23 αποχές.

 

Μόλις εγκριθεί και από το Συμβούλιο, ο αναθεωρημένος κανονισμός για την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του.

 

Ιστορικό

 

Ο κανονισμός αποτελεί κεντρικό στοιχείο του νομοθετικού πακέτου για την Ενεργειακή Ένωση το οποίο παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2016. Μαζί με την αναθεωρημένη νομοθεσία για τις ενεργειακές συμφωνίες των ευρωπαϊκών κρατών με τρίτες χώρες που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2017 ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά φυσικού αερίου και την ανθεκτικότητα της ΕΕ σε τυχόν διακοπές στον εφοδιασμό με αέριο. Ένας πλήρης κατάλογος των κρατών μελών  που περιλαμβάνονται στις τέσσερις ομάδες κινδύνου παρατίθεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις