Οδηγός  χρηματοδότησης σχεδίων βελτίωσης  από το  Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

O ΟΠΕΚΕΠΕ με εγκύκλιο που, ανάρτησε  στο Διαύγεια  την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου,  με διευκρινίσεις και λεπτομέρειες χρηματοδότησης από το νεοσύστατο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης της δράσης 4.1.4, η οποία αφορά τα λεγόμενα και σχέδια βελτίωσης, και της δράσης 4.2.4, η οποία αφορά μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Σχετικά αναφέρεται πως με την αριθμ. 1891/04.06.2019 (ΦΕΚ 2197/B΄/07.06.2019) υπουργική απόφαση συστάθηκε Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ («ΤΕΑΑ»), εφεξής Ταμείο, ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, εφεξής ΕΤαΕ.

Στόχος του Ταμείου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις δράσεις 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ)» και 4.2.4 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν) μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020, μέσω της παροχής εγγυήσεων.

Η χρηματοδότηση αφορά στην καταβολή της συγχρηματοδοτούμενης οικονομικής ενίσχυσης (εθνικοί και ενωσιακοί πόροι) από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης βάσει των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης, σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης του και τις νομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από τη σύμβαση που έχει υπογράψει με το Ελληνικό Δημόσιο  η συμφωνία για τη δημιουργία του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης υπέγραψαν πριν λίγες εβδομάδας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης και ο διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) , Πιερ Λουίτζι Τζίλιμπερτ, παρουσία και του πρώην γενικού Χαράλαμπου Κασίμη.

Τα αρχικά κεφάλαια του Ταμείου ανέρχονται σε 80 εκατ. ευρώ, τα οποία θα δεσμευθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, αλλά με τη μόχλευσή τους εκτιμάται ότι θα δοθούν συνολικά δάνεια ύψους 400 εκατ. ευρώ, ίσως και περισσότερα, όπως αναφέρουν κύκλοι της αγοράς. Τα δάνεια, τα οποία θα είναι διαθέσιμα μέσω Τραπεζών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα ξεκινούν από τις 10.000 ευρώ, θα έχουν χαμηλά επιτόκια και μεγαλύτερο χρόνο αποπληρωμής.

Δείτε εδώ την ΕΓΚΥΚΛΙΟ

 

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις