Περιφέρεια Έβρου: Έρχονται κρατικές ενισχύσεις

Δημοσιεύθηκε το Σάββατο, στο ΦΕΚ, η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης με την οποία ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στους γεωργούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής βαμβακιού και χειμερινών σιτηρών στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου που έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το 2018 και διατηρούν τουλάχιστον 1 στρέμμα καλλιέργειας βαμβακιού ή /και χειμερινών σιτηρών.

Το ύψος του κατ ́ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται:

α) σε 12 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας βαμβακιού.

β) σε 5 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας χειμερινών σιτηρών.

Με βάση την απόφαση προβλέπεται πως οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα έτη ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης με την παρούσα, υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν δύναται να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο παράρτημα Ι του Καν. (ΕΕ) αρ. 316/2019, δηλαδή τα 134.272.042 ευρώ.

Η δαπάνη που προκύπτει βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2020, με δικαιούχο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το έτος 2020 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 5,8 εκατ. ευρώ.  

Δεν δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις:

- Το ύψος των ενισχύσεων θα καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά. 

- Για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς τα κράτη μέλη, συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με εξαγωγικές δραστηριότητες.

- Που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις