Ενισχύσεις 360 ευρώ/στρέμμα στους συκοπαραγωγούς Μαρκοπούλου-Μεσογαίας της Αττικής

Στα 360 ευρώ ανά στρέμμα ανέρχονται οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) για τους συκοπαραγωγούς Μαρκοπούλου-Μεσογαίας της Αττικής σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης,

Στην εν λόγω ΚΥΑ υπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης αναφέρεται ότι δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής σύκων νωπών Α ή/και σύκων νωπών Β, για αγροτεμάχια εντός των ορίων του Δήμου Μαρκοπούλου- Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, λόγω σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους που υπέστησαν κατά το έτος 2021 εξ' αιτίας των ζημιών που προκλήθηκαν από τον παγετό της 26/09/2021.

Τέλος τονίζεται ότι κάθε δικαιούχος που θα ενημερωθεί σχετικώς από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οφείλει να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, το αργότερο, υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας.

*Δείτε εδώ την ΚΥΑ 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις