Ευρωπαϊκή επένδυση 8,8 εκατ. ευρώ σε 184 καινοτόμες επιχειρήσεις

Η χρηματοδότηση παρέχεται στο πλαίσιο της φάσης 1 του μηχανισμού, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε σχέδιο θα λάβει 50 000 ευρώ για να χρηματοδοτήσει μελέτες σκοπιμότητας σχετικά με νέα προϊόντα που μπορούν να διαταράξουν την αγορά. Επίσης μπορεί να παρέχεται δωρεάν επιχειρηματική καθοδήγηση τριήμερης διάρκειας.

Σε αυτόν τον τέταρτο και τελευταίο γύρο το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 2 091 προτάσεις έως την καταληκτική ημερομηνία της 9ης Νοεμβρίου. Οι 184 ΜΜΕ που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση πρότειναν 176 σχέδια συνολικά (σε ένα σχέδιο μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες από μια ΜΜΕ).

Η πλειοψηφία των σχεδίων που χρηματοδοτήθηκαν είναι στον τομέα των μεταφορών (29). Ακολουθούν ο τομέας της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών (26) και της υγείας (21).

Οι ισπανικές ΜΜΕ σημείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία με 52 ΜΜΕ που έγιναν δεκτές για χρηματοδότηση, ακολουθούμενες από εταιρείες από την Ιταλία (24) και από το Ηνωμένο Βασίλειο (13). Αφότου ξεκίνησε το πρόγραμμα την 1η Ιανουαρίου 2014, 2 024 ΜΜΕ έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της φάσης 1 του μηχανισμού για τις ΜΜΕ.

Η επόμενη καταληκτική ημερομηνία για τη φάση 1 είναι η 15η Φεβρουαρίου 2017.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις