ΣΕΒΕ: Προτεινόμενα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID-19

Με νέα παρέμβασή του, σε συνέχεια προηγούμενων, για την στήριξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τον Covid-19, ο ΣΕΒΕ-Σύνδεσμος Εξαγωγέων επανέρχεται σε προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει αλλά και σε νέες, απευθυνόμενος στην πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πρόκειται για προτάσεις μέτρων που θα βελτιώσουν τα ήδη αναμφίβολα πολύ θετικά μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας από την Κυβέρνηση.

  1. Προγράμματα στήριξης ρευστότητας των επιχειρήσεων – Πρόβλημα η μη δυνατότητα υπαγωγής παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων που έχουν υπερβεί το όριο των ενισχύσεων de minimis ή/και θεωρούνται προβληματικές σε προγράμματα στήριξης ρευστότητας που εντάσσονται στο αντίστοιχο πλαίσιο

Παρά τα πολύ σημαντικά για τις επιχειρήσεις μέτρα, σε αυτό το κρίσιμο σημείο καμπής και επανεκκίνησης της οικονομίας, πολλές παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να αποκλείονται από αυτά, είτε διότι έχουν υπερβεί το όριο των ενισχύσεων de minimis των 200.000€ ή/και θεωρούνται προβληματικές σε προγράμματα στήριξης ρευστότητας που εντάσσονται στο αντίστοιχο πλαίσιο.

Πρόταση και αίτημα του ΣΕΒΕ είναι η εξάντληση κάθε δυνατότητας αποσύνδεσης από το καθεστώς του 1407/13 ως προς το όριο τουλάχιστον και ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της προβληματικής επιχείρησης σε όλα τα προγράμματα ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω COVID-19.

Ιδιαίτερα δε ως προς το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, με δεδομένο ότι αποτελεί συνέχεια προηγούμενου προγράμματος και εντάσσεται σε συγκεκριμένο δεσμευτικό πλαίσιο, ο ΣΕΒΕ ζητά τον  άμεσο σχεδιασμό ενός νέου αντίστοιχου προγράμματος στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων λόγω COVID19.

  1. Έκπτωση στην έγκαιρη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών 25% και από εργοδότες νομικά πρόσωπα που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενα σύμφωνα με τον ΚΑΔ της επιχείρησης

Δυστυχώς, παρά την παράταση της εν λόγω έκπτωσης και για τον μήνα Απρίλιο, αυτή συνεχίζει να προβλέπεται μόνο για άλλες κατηγορίες (αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες) πλην των εργοδοτών-νομικών προσώπων, γεγονός που δημιουργεί μία άνιση αντιμετώπιση μεταξύ τους.

  1. Έκπτωση σε φορολογικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων – αποσαφήνιση του τρόπου φορολογικής αντιμετώπισης-λογιστικής απεικόνισης της έκπτωσης του 25%

Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ποιος θα είναι ο τρόπος φορολογικής αντιμετώπισης-λογιστικής απεικόνισης αφενός της έκπτωσης, αλλά και του συμψηφισμού του 25%, ώστε να μην προκύψει σε επόμενο στάδιο εκ νέου φορολόγηση-επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

  1. Μέτρα στήριξης για εξαγωγικές κερδοφόρες επιχειρήσεις

Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να στηριχθούν και οι συνεπείς εξαγωγικές κερδοφόρες επιχειρήσεις που επίσης είναι πληττόμενες από τον COVID19 και δεν έχουν αξιοποιήσει κανένα μέτρο στήριξης, διότι έχουν μηδενικές παρελθούσες φορολογικές εκκρεμότητες και πιστωτικό ΦΠΑ. Προτείνουμε για τις επιχειρήσεις αυτές να προβλεφθεί μία έκπτωση 25% στην άπαξ καταβολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων και ειδικότερα στον φόρο εισοδήματος με βάση τις επικείμενες φορολογικές δηλώσεις.

  1. Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CΟVΙD-19

Ενόψει της επικείμενης έναρξης χορήγησης δανείων από τις εμπορικές τράπεζες με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά 80% και με σκοπό τη στοχευμένη και όχι γενική δανειοδότηση των επιχειρήσεων, ο ΣΕΒΕ επανέρχεται στο αίτημα ένταξης και χρηματοδότησης από τις τράπεζες μεταχρονολογημένων επιταγών.

  1. Κατάργηση εισφοράς 0,60% Ν. 128/75 στο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» ΟΑΕΠ

Μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετικής σημασίας ενέργεια της Κυβέρνησης για την υποστήριξη ειδικά των εξαγωγικών επιχειρήσεων, με την οποία:

  1. θα αξιοποιηθεί περισσότερο το προϊόν του ΟΑΕΠ, προς όφελος της εθνικής οικονομίας
  2. θα προσφερθεί ρευστότητα στους εξαγωγείς με χαμηλότερο κόστος
  3. θα μειωθούν από το Δημόσιο οι εγγυήσεις που χορηγεί στις τράπεζες για εξαγωγικά δάνεια, αφού αυτές θα προσφέρονται διαμέσου των υπαρχόντων ιδίων κεφαλαίων και υφιστάμενων κρατικών εγγυήσεων που διαθέτει ο ΟΑΕΠ
  4. θα πολλαπλασιαστούν οι εργασίες ασφαλειών εξαγωγικών πιστώσεων του ΟΑΕΠ, με συνέπεια την άνοδο του κύρους του, των μεριδίων αγοράς του και της αναγνωρισιμότητάς του στην επιχειρηματική κοινότητα γενικότερα.

Την επιστολή του ΣΕΒΕ θα τη βρείτε εδώ.

Eπίσης ο ΣΕΒΕ με επιστολή του στο Υπουργείο Εσωτερικών που κοινοποιήθηκε στην ΚΕΔΕ ζήτησε ως προς τα δημοτικά τέλη και τη δήλωση ορθών στοιχείων καθορισμού επιφάνειας ή και χρήσης ακινήτου (Ν. 4647/19 – άρθρο 51 παρ. 2), μεταξύ άλλων, την παράταση της δήλωσης των πραγματικών μέτρων από τις επιχειρήσεις μέχρι τέλος Ιουλίου και, κυρίως, οι όποιες διαφορές στις χρεώσεις για τις επιχειρήσεις να υπολογίζονται και να οφείλονται από 01.01.21 (και όχι του 2020). Διαφορετικά θα δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση, αφού οι επιχειρήσεις θα κληθούν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά για το 2020 και μάλιστα αναδρομικά, που δεν θα τα διαθέτουν λόγω της κρίσης της πανδημίας του COVID-19. Η επιβάρυνση αυτή θα επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη πληγείσα ρευστότητα των επιχειρήσεων και θα επιβραδύνει την ανάκαμψη.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις