Ελληνικές επιχειρήσεις και πανδημία

Το ποσοστό πτωχεύσεων των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων προ πανδημίας ήταν στο 10,43% και πως μετά πανδημίας διαμορφώνεται στο 16,37%, ήτοι 5,94% υψηλότερα.

Στην επίπτωση της πανδημίας του κορονοϊού στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρών του ΟΟΣΑ μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα αναφέρεται εργασία γνωστών οικονομολόγων που δημοσίευσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.  

Η εργασία των οικονομολόγων αξιολογεί την ευπάθεια στον κορονοϊό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανά χώρα, κάνοντας μια σύγκριση στα έσοδα τους πριν και μετά την πανδημία, στα «κόκκινα» δάνεια τους προ COVID-19 και μετά COVID, στις πιθανότητες πτώχευσης τους πριν και μετά τον κορωνοϊό, αλλά και τη συνολική μεταβολή των περιουσιακών τους στοιχείων πριν και μετά την πανδημία.  

Αυτό που προκύπτει από την ανάλυση είναι πως το επίπεδο της τριτογενούς παραγωγής σε κάθε χώρα και η οικονομική θέση των επιχειρήσεων πριν από την κρίση έχουν διαφορετική επίδραση στις επιπτώσεις του κορονοϊού μεταξύ των χωρών. 

Από τα στοιχεία της μελέτης προκύπτει πως οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις φορολογούνται στο 41% των συνολικών φορολογικών εσόδων των κρατών μελών του ΟΟΣΑ, όταν για τις γερμανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις το σχετικό ποσοστό είναι 17,7%. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το ποσοστό αποτυχίας – αναστολής λειτουργίας- μια επιχείρησης ( σ.σ. όχι απαραίτητα μικρομεσαίας)στην Ελλάδα πριν την πανδημία ήταν στο 10,3%, όταν στην Γερμανία ήταν στο 11,2%. 

Στο σημείο αυτό η μελέτη σημειώνει πως το ποσοστό πτωχεύσεων των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων προ πανδημίας ήταν στο 10,43% και πως μετά πανδημίας διαμορφώνεται στο 16,37%, ήτοι 5,94% υψηλότερα.  

Καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται υπό πίεση λόγω της πανδημίας, δεν αποπληρώνουν τα δάνεια τους και έτσι αυξάνονται οι κίνδυνοι για τον τραπεζικό τομέα. Η μελέτη εκτιμά πως το ποσοστό των «κόκκινων» δανείων των ελληνικών επιχειρήσεων από 21,80% θα αυξηθεί στο 27,14% λόγω της πανδημίας.  

Κατά τα ίδια ευρήματα, η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα επιδεινώσει κατά 1,12% το ενεργητικό των ελληνικών τραπεζών και θα μειώσει έως 12,5% τον μέσο δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) των ελληνικών τραπεζών. 

Πηγή: Insider.gr

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις