Πλαστικά Κρήτης: Άνοδος στα έσοδα του ομίλου

Εκτίναξη κερδοφορίας εμφάνισε στο Α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ο όμιλος Πλαστικά Κρήτης, αξιοποιώντας την… ανισορροπία, που επέφερε στις αγορές η πανδημία του Covid-19, με τις προοπτικές για το σύνολο της χρήσης να παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, σύμφωνα με τη διοίκησή του.

Διαθέτοντας το πλεονέκτημα δραστηριοποίησης σε τομείς στους οποίους δεν επηρεάστηκε η ζήτηση, ο όμιλος είδε τις πωλήσεις του να αυξάνονται χάρη και στις νέες επενδύσεις των τελευταίων ετών. Την ίδια στιγμή, η μείωση στις τιμές πρώτων υλών συνέβαλε στη συγκράτηση του κόστους πωλήσεων, με αποτέλεσμα να διευρυνθούν σημαντικά τα περιθώρια κερδοφορίας.

Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα 151,5 εκατ. ευρώ από 143,2 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σημειώνοντας άνοδο κατά 5,8%. Οι πωλήσεις της μητρικής διαμορφώθηκαν στα 78,7 εκατ. ευρώ (+8,8%). Η αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών οφείλεται στην έναρξη λειτουργίας νέων γραμμών παραγωγής καθώς και στις νέες εμπορικές συμφωνίες με διανομείς στις διεθνείς αγορές.

Το κόστος πωλήσεων, σε επίπεδο ομίλου, παρέμεινε σταθερό στα 108 εκατ. ευρώ, χάρη στη μείωση στις τιμές πρώτων υλών και στην ευνοϊκή για την Πλαστικά Κρήτης ισοτιμία του ευρώ σε σχέση με το δολάριο. Ο συνδυασμός αύξησης πωλήσεων και συγκράτησης στο κόστος οδήγησε σε αύξηση των ενοποιημένων μικτών κερδών κατά 23,2% (43,5 εκατ. ευρώ). Το σχετικό περιθώριο ανήλθε στο 28,7% από 24,6% το αντίστοιχο διάστημα πέρσι.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 29,2%, διαμορφούμενα σε 34,9 εκατ. ευρώ από 27 εκατ. ευρώ το Α εξάμηνο του 2019. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές άγγιξαν τα 13 εκατ. ευρώ καλύπτοντας το αυξημένο επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιεί η Πλαστικά Κρήτης. Τα ΕΒΙΤDA της μητρικής αυξήθηκαν κατά 31,8% ( 18,3 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου αυξήθηκαν κατά 28% στα 30,3 εκατ. ευρώ από 23,7 εκατ. ευρώ και της μητρικής κατά 45% (17,5 εκ. ευρώ). Τα κέρδη μετά τους φόρους, για την εταιρεία αυξήθηκαν κατά 51,2% ( 14,6 εκ. ευρώ) ενώ του Ομίλου κατά 30,5% ( 24,6 εκ. ευρώ). Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στις 30 Ιουνίου στα 72,3 εκατ. ευρώ με το δανεισμό να διαμορφώνεται σε υποπολλαπλάσια επίπεδα.

Οι προοπτικές για το σύνολο της τρέχουσας χρονιάς, παραμένουν, σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, ιδιαίτερα θετικές. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεσολαβήσει διακοπή-μείωση της παραγωγής σε κάποια από τις παραγωγικές της μονάδες, η Πλαστικά Κρήτης αναμένει για φέτος αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας.

Μέχρι στιγμής, τα εργοστάσια του ομίλου συνέχισαν αδιάλειπτα τη λειτουργία τους, με εξαίρεση μια σύντομης διάρκειας διακοπή σε Ρουμανία, Ρωσία και Τουρκία. Η ζήτηση για τα προϊόντα του ομίλου εξελίσσεται ικανοποιητικά καθώς απευθύνονται σε τομείς, που δεν έχουν υποστεί κάμψη, λόγω της πανδημίας, ενώ η πορεία των τιμών των πρώτων υλών σε συνδυασμό με την ευνοϊκή ισοτιμία του ευρώ σε σχέση με το δολάριο ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Πλαστικά Κρήτης.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις