Νέα έρευνα για τις ελληνικές επιχειρήσεις - Στα 3,8 δισ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας της NEW TIMES, ο συνολικός τζίρος των εταιρειών του δείγματος αυξήθηκε από 93,1  δισεκατομμύρια ευρώ το 2018 σε 94,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019. Το τελικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων αυτών (τόσο των κερδοφόρων όσο και των ζημιογόνων) ήταν θετικό, παρά τη μείωση της κερδοφορίας. Στο σύνολό τους οι εν λόγω εταιρείες εμφάνισαν μείωση 9,1% των συνολικών καθαρών τους κερδών για να διαμορφωθούν στο επίπεδο των 3,8  δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η  μέση κεφαλαιουχική διάρθρωση των εισαγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας (με βάση πάντα τις 1.252 εταιρείες του δείγματος)   εμφάνισε σχετική επιδείνωση καθότι τα συνολικά ίδια κεφάλαιά τους αυξήθηκαν κατά 1,1%  στα  62,3 δισ. ευρώ ενώ οι συνολικές τους υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 4,7%  στα 178,7 δισ. ευρώ. Μία σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια ιδιαίτερα αρνητική. Οι παραπάνω επιδόσεις θα διαφοροποιηθούν με την προσθήκη νέων επιχειρήσεων στο δείγμα της (εν εξελίξει) έρευνας της New Times.

Σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα των NEW TIMES

 • Από τις 1.255 επιχειρήσεις της έρευνας της New Times, το 79,63% αντιστοιχεί στις κερδοφόρες επιχειρήσεις και το 20,37% στις ζημιογόνες επιχειρήσεις (Τα αντίστοιχα ποσοστά στην έρευνα της New Times στη βιομηχανία ήταν 75% και 25% ενώ στο εμπόριο ήταν 85,1% οι κερδοφόρες  και 14,9% οι ζημιογόνες επιχειρήσεις ).
 • Οι  997 κερδοφόρες επιχειρήσεις του δείγματος της έρευνας των NEW  TIMES  αύξησαν το συνολικό τους τζίρο κατά 2,3% στα 82,6 δισ. ευρώ. Αντιστοίχως αύξησαν τα συνολικά καθαρά κέρδη τους κατά 27,4% για να φτάσουν το 2019  τα 7,1  δισ. ευρώ. Οι κερδοφόρες επιχειρήσεις του δείγματος βελτίωσαν ελαφρώς  την κεφαλαιουχική τους δομή αφού αύξησαν κατά 4,5% τα συνολικά ίδια κεφάλαιά τους στα 56,4 δισ. ευρώ  και τις συνολικές τους υποχρεώσεις κατά 4,1%
 • Οι  255  ζημιογόνες επιχειρήσεις του δείγματος διατήρησαν τον συνολικό κύκλο εργασιών τους στα ίδια επίπεδα των 12,3 δις. ευρώ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις  αύξησαν δραματικά τις συνολικές ζημιές τους από 1,4 δισεκατ. ευρώ το 2018 στα 3,3 δισεκατ. ευρώ το 2019.  Αντιθέτως προς τις κερδοφόρες, οι ζημιογόνες επιχειρήσεις εμφάνισαν ραγδαία επιδείνωση της κεφαλαιουχικής διάρθρωσής τους  δημιουργώντας μία σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια άκρως απαγορευτική για την ομαλή λειτουργία πολλών εξ αυτών.
 • Πρακτικά διευρύνεται το χάσμα μεταξύ των κερδοφόρων και ζημιογόνων επιχειρήσεων γεγονός ενδεικτικό ότι στον επιχειρηματικό στίβο της χώρας θα υπάρξουν πρόσθετες απώλειες υπεραξιών πέραν αυτών που κατεγράφησαν στην περίοδο της κρίσης. Τα προβλήματα που δημιουργεί την οικονομία και στο επιχειρείν η πανδημία ενισχύει ολοένα και περισσότερο το ρεύμα μιας νέας ομάδας προβληματικών επιχειρήσεων.

Τομείς και κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριότητας

Τη «μερίδα του λέοντος» στην κατανομή κερδών απέσπασαν οι παρακάτω  τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας:

 • Οι 233 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών απέσπασαν το υψηλότερο ποσοστό της συνολικής κερδοφορίας  εμφανίζοντας συνολικά κέρδη της τάξης των 2,87 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εμφάνισαν και την μεγαλύτερη μέση αύξηση (40,5%) της κερδοφορίας τους.
 • Οι 372 βιομηχανικές και παραγωγικές επιχειρήσεις παρουσίασαν συνολικά κέρδη 1,7 δισ. ευρώ, που ωστόσο εμφανίζουν μείωση 7,3%.
 • Οι 589 εισαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις δήλωσαν συνολικά κέρδη της τάξης των 638 εκατ. ευρώ. Αντιστοίχως, η μέση μείωση κερδοφορίας των εμπορικών επιχειρήσεων ήταν 6,2%.

Σε ότι αφορά τους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι 12  από τους 50 κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, που εμφάνισαν πάνω από 100 εκατ. ευρώ συνολικά κέρδη ο κάθε ένας ήταν αυτοί των τηλεπικοινωνιών, πετρελαιοειδών, μεταφορικών, ακίνητης περιουσίας, διαφόρων υπηρεσιών, φαρμάκων, καλλυντικών, απορρυπαντικών, τροφίμων, τραπεζών, τσιγάρων-καπνού, ενέργειας, ασφαλειών και αεροπορικών εταιρειών.

Με μια δεύτερη «ταχύτητα» στον τομέα των συνολικών κερδών  κινήθηκαν οι κλάδοι των μη μεταλλικών ορυκτών,  ηλεκτρολογικού υλικού, μεταλλικών προϊόντων, χημικών προϊόντων,  πλαστικών-ελαστικών, ποτών, Συμμετοχών, ενοικιάσεως αυτοκινήτων,  σουπερμάρκετς, τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Χαμηλότερα  κέρδη συγκέντρωσαν οι κλάδοι ένδυσης-υπόδησης, χρηματο-οικονομικών, μεταφορικών μέσων-ανταλλακτικών, ιατρικών υπηρεσιών και επιστημονικών και ιατρικών μηχανημάτων.

Ζημιογόνες (στο σύνολό του και όχι σε μεμονωμένες επιχειρήσεις) εμφανίστηκαν οι   κλάδοι των ΔΕΚΟ, των μεταλλουργικών επιχειρήσεων, της πληροφορικής, του ξύλου – φελλού, των τηλεοπτικών σταθμών, των ΠΑΕ και των ηλεκτρικών συσκευών.

Συγκεκριμένα,

 • Ελαφρώς αυξημένες εμφανίζονται  οι συνολικές πωλήσεις των 10 επιχειρήσεων που  δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και  οι οποίες διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 4 δισ. ευρώ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις αύξησαν  συνολική κερδοφορία της τάξης των 760 εκατ. ευρώ.  Κυρίαρχη ασφαλώς ήταν η παρουσία του ομίλου ΟΤΕ- Cosmoteπου απέσπασε τη «μερίδα του λέοντος» .
 • Μειωμένες (λόγω των διεθνών τιμών αργού)  κατά 4,4%  εμφανίζονται  οι συνολικές πωλήσεις των διϋλιστικών επιχειρήσεων και των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών κατά το 2019 σε  σχέση με το 2018.  O συνολικός τζίρος των 23 επιχειρήσεων του κλάδου μειώθηκε από 27,9 δισ. ευρώ το 2018  σε 26,7 δισ. ευρώ το 2019.   Οι επιχειρήσεις του δείγματος εμφανίζουν μείωση 34,3% της συνολικής τους (προ φόρων) κερδοφορίας τους από 1 δισ. ευρώ το 2018 σε 688,7 εκατ. ευρώ το 2019.  Δεν χωρά αμφιβολία ότι ο κλάδος των πετρελαιοειδών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες, που δημιουργούν ένα σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα. Μεταξύ των επιχειρήσεων που ξεχώρισαν στον τομέα της κερδοφορίας είναι οι:  Ελληνικά Πετρέλαια και  Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια  του ομίλου επιχειρήσεων Λάτση  και ελληνικού  δημοσίου, Μότορ Όϊλ, Coral  AE (πρώην Shell Hellas AE), Shell & MOH  ΑΕ Αεροπορικών Καυσίμων και Avin του ομίλου επιχειρήσεων Βαρδινογιάννη,  Elin Oil,  Aegean Oil του ομίλου επιχειρήσεων Δημ. Μελισσανίδη και  Revoil του κ. Γ. Ρούσσου.
 • Οι 29 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μεταφορών (οδικές, θαλάσσιες και υποδομές αερομεταφορών) απέσπασαν σημαντικό μέρος των συνολικών κερδών. Επιχειρήσεις, που διαχειρίζονται σημαντικά στοιχεία υποδομών της χώρας και οι οποίες ελέγχονται από θυγατρικές πολυεθνικών επιχειρήσεων όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς,  ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (Cosco), η Fraportκαι ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης  παρουσίασαν κατά το 2019 υψηλά κέρδη και μάλιστα αισθητά αυξημένα σε σχέση με το 2018.
 • Επίσης οι  135  εισαγωγικές, εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες φαρμάκων και καλλυντικών διαχειρίστηκαν συνολικό τζίρο της τάξης των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ (!) εμφανίζοντας συνολικά κέρδη της τάξεως των 284  εκατ. ευρώ. Στις πρώτες θέσεις της λίστας των πιο κερδοφόρων εταιρειών του κλάδου φαρμάκων-καλλυντικών βρέθηκαν – μεταξύ άλλων – οι επιχειρήσεις Bristol Myers Squibb, Sarantis, Pfizer Hellas,  DEMO, Farmat;en L’Oreal Hellas,  Φαρματέν, L’ Oreal Hellas,  Boehringer Ingelheim Hellas, Genesis Pharma, ΙΦΕΤ, Colgate Palmolive,Sephora GreeceBayer HellasAstra Zeneca, Φαρμασέρβ LillyEstee Lauder,  Genepharm, Glaxo Smithkline, Γερολυμάτος, Βιανέξ, AbbottMenariniHellas και Φαρμακευτικό Κέντρο.
 • Η πολυπληθέστερη κατηγορία επιχειρήσεων του δείγματος ήταν αυτή του κλάδου τροφίμων η οποία συμμετείχε με 181 βιομηχανικές, εισαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις. Ο συγκεκριμένος κλάδος διαχειρίστηκε συνολικό τζίρο 5,2 δις. ευρώ ενώ εμφάνισε συνολικά κέρδη 258 εκατ. ευρώ. Οι πρωταθλητές στη λίστα των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων ήταν – μεταξύ αλλων – οι: Chipita,  ARIVIA, Κρι-Κρι Βιομηχανία  Γάλακτος, Παπαδόπουλος, ION, ΟΠΤΙΜΑ, Αραμπατζής, Newrest, Σόγια Ελλάς,  Κωνσταντόπουλος  Olymp, Μπαρμπα Στάθης, Ίριδα, ΔΕΑΣ, Καραλής, Μύλοι Σόγιας, Περσεύς, Alfa Κουκουτάρης, Eurimac, Μύλοι Λούλη, Hellenic CateringSelect Αρτοποιία, Agrovim, Πίνδος και   Μέλισσα Κίκιζας.
 • Οι 12 ενεργειακές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο δείγμα αύξησαν τις συνολικές τους πωλήσεις κατά 14,7% στα 2,3 δισ. ευρώ και τα συνολικά τους κέρδη κατά 56,4% στα 178 εκατ. ευρώ.  Μεταξύ των πλέον κερδοφόρων εταιρειών του κλάδου συγκαταλέγονται και οι ΔΕΔΗΕ, Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής, Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, EMV AE, Κόρινθος Power και Αιολική Πάστρα Αττικής.
 • Αισθητά μειωμένα κατά 41,7% εμφανίζονται τα καθαρά κέρδη 11 μεγάλων (κυρίως) παραγωγικών επιχειρήσεων μη μεταλλικών ορυκτών κατά την τελευταία δημοσιευμένη χρήση τους (2019).  Οι εν λόγω επιχειρήσεις του δείγματος μείωσαν τα συνολικά καθαρά κέρδη τους από 149 εκατ. ευρώ το 2018 σε 87 εκατ. ευρώ το 2019.  Πραγματοποίησαν συνολικό κύκλο εργασιών 762,8 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι 799,6 εκατ. ευρώ το 2018 παρουσιάζοντας μείωση 4,6%. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων του δείγματος της έρευνας της New Times αυξήθηκαν κατά 6,2%  στο επίπεδο των 1,45 δισεκατ. ευρώ. Αντιστοίχως οι συνολικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων του δείγματος μειώθηκαν κατά 10,7% για να διαμορφωθούν στο επίπεδο των 713 εκατ. ευρώ. Σημαντικά κέρδη – πάνω από 1 εκατ. ευρώ η καθεμία –, εμφάνισαν  ορισμένες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και οι: FHL Κυριακίδης, Mermeren Kombinat, Χαλυψ, Ηρακλής, Ικτίνος Ελλάς και Ακρόλιθος.
 • Μειωμένα κατά 29,3% εμφανίζονται τα συνολικά κέρδη 40 παραγωγικών επιχειρήσεων επεξεργασίας μεταλλικών προϊόντων και εμπορικών εταιρειών του κλάδου κατά το 2019 τα οποία διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 80 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εν λόγω έρευνας τις πρώτες θέσεις στη λίστα των πλέον κερδοφόρων βιομηχανικών επιχειρήσεων μεταλλικών προϊόντων κατέλαβαν – μεταξύ άλλων και – οι:  ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Ρόκας Χ., Προμεταλμπακλή, Μαίλλης,  Cosmos Aluminium, Αλουμάν, Αστήρ Βυτόγιαννη, ΒΡΥΚΟ, Exalco, Σωληνουργεία Κορίνθου, Ερλικον,  Λευκοσιδηρουργία Κορίνθου, Ερλικον,  Λευκοσιδηρουργία Καβάλλας, Στηλμετ, Europa Profil, ΣΥΡΜΑ, SOMFY HellasMEVACOMetrad,  Παλαμήδης και Μυτιληναίος.
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις