100% επιδότηση εισφορών για το β΄εξάμηνο του 2020 - Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Έξτρα μπόνους επιδότηση εισφορών προβλέπεται για τις επιχειρήσεις που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους κατά το 3ο τρίμηνο του 2019 και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα (βάσει ΚΑΔ).

Όπως διευκρινίζει ο e-ΕΦΚΑ, για τις επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»  επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το σύνολο του προσωπικού και για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.

Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για μέρος ή το σύνολο του προσωπικού τους, επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020 για το μέρος του προσωπικού που δεν εντάσσεται στο μηχανισμό. 

Για το μέρος του προσωπικού που εντάσσεται στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», προβλέπεται επιδότηση του 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020 (δηλαδή η επιδότηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους αυτούς συνεχίζεται και μετά την 30.09.2020) στο σύνολο της εργοδοτικής εισφοράς και όχι μόνο στο ποσό που προκύπτει από το μηχανισμό «ΣΥΝ¬ΕΡΓΑΣΙΑ».

Παράλληλα, επιπλέον της παραπάνω επιδότησης, επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίον δεν απασχολούνται, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020 μέσω του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα για τους οποίους θα ισχύσει η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στην περίπτωση που κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) έλαβαν άνω του 50% του ετήσιου τζίρου τους είναι οι εξής:

 

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

46. Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, με εξαίρεση το Χονδρικό εμπόριο καπνού (ΚΑΔ 46.35), Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΔ 46.46) και Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων (ΚΑΔ 46.71)

47. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

49. Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, με εξαίρεση τις Μεταφορές μέσω αγωγών (ΚΑΔ 49.50)

50. Πλωτές μεταφορές

51. Αεροπορικές μεταφορές

52. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

53. Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, με εξαίρεση τις Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας (ΚΑΔ 53.10) και τις Υπηρεσίες κατ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) (ΚΑΔ 53.20.12)

55. Καταλύματα

56. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01)

58. Εκδοτικές δραστηριότητες

59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

60. Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

68. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

70. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

71. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

73. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

75. Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77. Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

78. Δραστηριότητες απασχόλησης

79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

80. Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

81. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους

82. Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

90. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

91. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

92. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.14) και τις Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.21)

93. Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94. Δραστηριότητες οργανώσεων, με εξαίρεση τις Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΚΑΔ 94.20) και τις Δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων (ΚΑΔ 94.92)

95. Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

96. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

 

Αερομεταφορές

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών ισχύουν τα εξής:

  • Επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020 για το σύνολο του προσωπικού των επιχειρήσεων που ΔΕΝ εντάσσεται στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
  • Επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020, για το μέρος εκείνο του προσωπικού που εντάσσεται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δηλαδή η επιδότηση εισφορών για τους εργαζομένους αυτούς συνεχίζεται και μετά την 30.09.2020 έως την 31.12.2020 στο σύνολο της εργοδοτικής εισφοράς.

Παράλληλα, επιπλέον της επιδότησης του 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, για τους εργαζομένους εκείνους που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίον δεν απασχολούνται, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020.

33.16. Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

51.10. Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21. Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.23. Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

 

Μεταφορές

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών ισχύουν τα εξής:

  • Επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020 για το σύνολο του προσωπικού των επιχειρήσεων που ΔΕΝ εντάσσονται στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», με τις εξαιρέσεις των ασφαλισμένων στο πρώην ΝΑΤ
  • Επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020 για το μέρος του προσωπικού που εντάσσεται στο μηχανισμό «ΣΥΝ¬ΕΡΓΑΣΙΑ», δηλαδή η επιδότηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους αυτούς, οι οποίοι ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην των ασφαλισμένων στο πρώην ΝΑΤ, συνεχίζεται και μετά την 30.09.2020 έως την 31.12.2020 στο σύνολο της εργοδοτικής εισφοράς και όχι μόνο στο ποσό που αντιστοιχεί στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Παράλληλα, επιπλέον του 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, για τους εργαζομένους εκείνους που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», οι οποίοι ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην των ασφαλισμένων στο πρώην ΝΑΤ, επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίον δεν απασχολούνται, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020.

50.10. Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30. Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

52.22. Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις