Άλλαξε χέρια το 9,5% η εταιρεία Καραμολέγκος

Στην πώληση του συνόλου των ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατείχαν στην Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος προέβησαν η εταιρεία Σταύρος Νένδος Α.Ε. Αρτοποιία και το φυσικό πρόσωπο Σταύρος Νένδος.

Όπως ανακοίνωσε η Καραμολέγκος, η συναλλαγή έλαβε χώρα στις 15 Οκτωβρίου 2020 και αφορά μεταβίβαση ποσοστών 7,875% και 1,630% αντίστοιχα και συνολικά 9,505% των μετοχών της εταιρείας. 

Σημειώνεται ότι ο κ. Σταύρος Νένδος είναι πλειοψηφών και ελέγχων μέτοχος της εταιρείας Σταύρος Νένδος ΑΕ.

Μετά τη συναλλαγή οι δύο μέτοχοι που μεταβίβασαν τα ποσοστά τους έπαψαν να κατέχουν δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία.