Η Bayer ανακοινώνει τα Οικονομικά της αποτελέσματα για το 2021
Η Bayer ανακοινώνει τα Οικονομικά της αποτελέσματα για το 2021
 • Οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 8,9% (Fx&portfolioadj.)φτάνοντας τα 44,081 δισ. ευρώ
 • Τα κέρδη EBITDA,προ ειδικών στοιχείων, διαμορφώθηκαν στα 11,179 δισ. ευρώ (μείωση 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος)– η αύξηση του κόστους που σχετίζεται με τον πληθωρισμό και οι αρνητικές συναλλαγματικές επιπτώσεις αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό
 • Ο Τομέας CropScienceπαρουσίασε διψήφιο ποσοστό αύξησης πωλήσεων (Fx&portfolioadj.) και παράλληλη αύξηση στα κέρδη
 • Τα προϊόντα του Τομέα Pharmaceuticalsσημείωσαν υψηλότερες πωλήσεις - τα κέρδη μειώνονται ελαφρά από έτος σε έτος λόγω εκτεταμένων επενδύσεων στην μελλοντική ανάπτυξη
 • Ο Τομέας ConsumerHealthεπέτυχεεξαιρετική απόδοση
 • Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκανκατά 1,9% στα 6,51 ευρώ
 • Τα καθαρά έσοδα κυμάνθηκαν στα 1 δισ. ευρώ
 • Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (1,415 δισ. ευρώ) και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος (33,137 δισ. ευρώ), πολύ καλύτερα από το αναμενόμενο
 • Το προτεινόμενο μέρισμα έκλεισε στα2,00 ευρώ ανά μετοχή
 • Επιτυχία με τιςνέες κυκλοφορίες προϊόντων και πρόοδος με τις πλατφόρμας ψηφιακής τεχνολογίας
 • Υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων βιωσιμότητας: άμεσες και έμμεσες εκπομπές CO2 μειωμένες κατά 11,5%
 • Προοπτικές για το 2022: Σημαντική αύξηση σε πωλήσεις, κέρδη και ελεύθερες ταμειακές ροές
 

Ο Όμιλος Bayer είχε μια επιτυχημένη χρονιά το 2021, τόσο επιχειρησιακά όσο και στρατηγικά. «Σημειώσαμε σημαντική ανάπτυξη, ενισχύσαμε το πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων και σημειώσαμε πρόοδο ως προς τους στόχους μας για τη βιωσιμότητα. Όλα αυτά δείχνουν ότι η Bayer βρίσκεται σε καλό δρόμο» δήλωσε ο Werner Baumann, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BayerAG, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης για την ενημέρωση των δημοσιογράφων. «Όχι μόνο ανταποκριθήκαμε στην ενημερωμένη πρόβλεψη του Ομίλου, αλλά την υπερβήκαμε κιόλας. Αυτό που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι ότι και τα τρία τμήματα αναπτύχθηκαν δυναμικά το 2021 και, επιπλέον, ξεπέρασαν σε ανάπτυξη όλες τις αντίστοιχες αγορές τους».

Όλοι οι Τομείς κυκλοφόρησαν επιτυχώς νέα, καινοτόμα προϊόντα, με τον κύριο Baumann να αναφέρει ειδικά τη νέα θεραπεία για τη νεφρική νόσο, τους σπόρους σόγιας Intacta 2 Xtend™ και το προϊόν περιποίησης δέρματος Bepanthen™ Derma. Η εταιρεία επένδυσε ένα ποσό ρεκόρ στην έρευνα και την ανάπτυξη και συνέχισε να ενισχύει το χαρτοφυλάκιο της στην καινοτομία πραγματοποιώντας πολυάριθμες εξαγορές, λαμβάνοντας μερίδια σε άλλες εταιρείες και συνάπτοντας νέες συνεργασίες. Στόχος της εταιρείας είναι να εκμεταλλευτεί τις τεράστιες ευκαιρίες του Bio Revolution που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής, συνέχισε ο κος Baumann. «Αξιοποιούμε τις δυνατότητες της γονιδιακής επεξεργασίας στους τομείς τόσο της υγειονομικής περίθαλψης όσο και της γεωργίας. Στην ιατρική, ερευνούμε τη στοχευμένη επεξεργασία μεμονωμένων γονιδίων που ευθύνονται για ασθένειες όπως η νόσος του Πάρκινσον. Και στη γεωργία, δίνουμε στις καλλιέργειες τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να αντέχουν καλύτερα τις ακραίες καιρικές συνθήκες».

 

Ο κος Baumann τόνισε επίσης την πρόοδο της Bayer στον μετασχηματισμό της για να γίνει μια εταιρεία ουδέτερη από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Όπως δήλωσε, η Bayer,το 2021 μείωσε τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 11,5% και αποσκοπεί στο να γίνει ουδέτερη από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030. «Πέρυσι αναπτύξαμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, ενώ ταυτόχρονα μειώσαμε τις εκπομπές CO2. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αποσυνδέσει την ανάπτυξη από τις εκπομπές CO2. Επομένως, και σε αυτόν τον τομέα είμαστε στον σωστό δρόμο»! Ένας παράγοντας που συνέβαλε στη μείωση αυτή ήταν οι συμφωνίες που σύναψε η Bayer το 2021, οι οποίες κάλυπταν περίπου 600.000 μεγαβατώρες πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνοντας έτσι το μερίδιό της στο μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας στο ένα τέταρτο περίπου. Επιπλέον, η Bayer έχει ορίσει μια εσωτερική τιμή CO2στα 100 ευρώ ανά μετρικό τόνο, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη στις επενδυτικές αποφάσεις ώστε να επιταχύνει τις προσπάθειές της εταιρείας για ουδετεροποίηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

 

 

 

Αύξηση των πωλήσεων και των κερδών ανά μετοχή του Ομίλου

 

Οι πωλήσεις του Ομίλου Bayer αυξήθηκαν κατά 8,9% στα 44,081 δις. ευρώ το 2021 (Fx & portfolio adj.). Τα κέρδη EBITDA,προ ειδικών στοιχείων, μειώθηκαν κατά 2,5% στα 11,179 δισ. ευρώ. Ο Όμιλος μπόρεσε να αντισταθμίσει σε μεγάλο βαθμό την αύξηση του κόστους των πωληθέντων αγαθών –εν μέρει σχετιζόμενη με τον πληθωρισμό– καθώς και σημαντικές συναλλαγματικές επιπτώσεις. Το περιθώριο, προ ειδικών στοιχείων, ήταν 25,4%. Τα κέρδη EBIT ανήλθαν στα3,353 δισ. ευρώ, μετά από καθαρές ειδικές επιβαρύνσεις 3,942 δισ. ευρώ, που προέκυψαν κυρίως από την κατανομή σε προβλέψεις σε σχέση με τις υποθέσεις της γλυφοσάτης. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1δισ. ευρώ, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 1,9% φτάνοντας τα 6,51 ευρώ.

 

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 5,4% στα 1,415 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021 παρά τις υψηλότερες πληρωμές σε σχέση με δικαστικές διαφορές. «Αυτό υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την επιχειρησιακή μας δύναμη», δήλωσε ο CFO της BayerAG, Wolfgang Nickl. Το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος αυξήθηκε κατά 10,3% σε ετήσια βάση στα33,137 δις. ευρώ το 2021. Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες αντισταθμίστηκαν από εκροές για μερίσματα και την εξαγορά της αμερικανικής βιοφαρμακευτικής εταιρείας Vividion Therapeutics, Inc., καθώς και πληρωμές διακανονισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και αρνητικές συναλλαγματικές επιδράσεις.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο της Bayer AG θα προτείνει στην Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων της 29ης Απριλίου 2022, το μέρισμα να παραμείνει αμετάβλητο στα 2,00 ευρώ ανά μετοχή για το 2021. Ως εκ τούτου, η εταιρεία διατηρεί τη μερισματική της πολιτική για τη διανομή του 30 έως 40 τοις εκατό των βασικών κερδών ανά μετοχή. Με 982,42 εκατ. μετοχές να δικαιούνται μέρισμα, η συνολική καταβολή μερίσματος θα ανέλθει  σε 1,965 δισ. ευρώ, όπως και το προηγούμενο έτος.

 

Ο Τομέας Crop Science επιτυγχάνει πωλήσεις ρεκόρ και αυξάνει τα κέρδη

 

Στον Τομέα Crop Science, η Bayer αύξησε τις πωλήσεις κατά 11,1% (Fx & portfolio adj.) στα 20,207 δισεκατομμύρια ευρώ. Το τμήμα σπόρων και χαρακτηριστικών καλαμποκιού αύξησε σημαντικά τις πωλήσεις του σε όλες τις περιοχές, ειδικά στη Λατινική Αμερική και την Ασία/Ειρηνικό. Στο τμήμα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,2% (Fx & portfolio adj.) χάρη στο αυξημένο μερίδιο αγοράς στη Βόρεια Αμερική και τη Λατινική Αμερική, καθώς και στις υψηλότερες τιμές παγκοσμίως. Η Bayer αύξησε τις πωλήσεις με διψήφιο ποσοστό στα Ζιζανιοκτόνα (15,4%), Μυκητοκτόνα (13,8%) και Σπόρους Σόγιας και Χαρακτηριστικά (14,9%) σε Fx & portfolio adj. Οι κύριοι παράγοντες ήταν οι αυξήσεις τιμών για τα προϊόντα με βάση τη γλυφοσάτη στα Ζιζανιοκτόνα και οι υψηλότεροι όγκοι πωλήσεων Fox Xpro™ στη Λατινική Αμερική στα Μυκητοκτόνα. Το τμήμα σπόρων και χαρακτηριστικών σόγιας επωφελήθηκε από υψηλότερους όγκους και τιμές, ιδιαίτερα στη Βόρεια Αμερική και τη Λατινική Αμερική.

 

Το EBITDA, προ ειδικών στοιχείων, της Crop Science αυξήθηκε κατά 3,6% στα 4,698 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το περιθώριο 23,2%. Η αύξηση των κερδών οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές και όγκους πωλήσεων, καθώς και στις συνεισφορές από συνεχιζόμενα προγράμματα αποδοτικότητας. Αντίθετα, τα κέρδη μειώθηκαν από την αύξηση του κόστους των πωληθέντων αγαθών λόγω του πληθωρισμού, καθώς και από τις αρνητικές συναλλαγματικές επιδράσεις, κατά 387 εκατ. ευρώ.

 

Η Bayer βλέπει ενθαρρυντικές κινήσεις σε σχέση με τις δικαστικές διαφορές για τη γλυφοσάτη στην Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έδειξε ενδιαφέρον για την υπόθεση Hardeman καλώντας τον Γενικό Συνήγορο, που εκπροσωπεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ, να υποβάλει μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με το εάν αυτή η υπόθεση θα έπρεπε να γίνει αποδεκτή. Επιπλέον, η εταιρεία έχει κερδίσει δύο διαδοχικές δίκες με παρουσία ενόρκων σε υποθέσεις ευθύνης προϊόντων στην Καλιφόρνια. Η εταιρεία συνεχίζει να εκτελεί το σχέδιο πέντε σημείων και είναι έτοιμη για κάθε έκβαση στο Ανώτατο Δικαστήριο.

 

Ο Τομέας Pharmaceuticals αναπτύσσεται με οδηγό τα οφθαλμολογικά προϊόντα

 

Οι πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων (Τομέας Pharmaceuticals) αυξήθηκαν κατά 7,4% (Fx & portfolio adj) στα 18,349 δις. ευρώ. Τα τμήματα Οφθαλμολογίας, Ακτινολογίας και Γυναικολογίας ανέκαμψαν από τον αντίκτυπο των περιορισμών του COVID-19, με αυτή τη θετική εξέλιξη να αντισταθμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τις τιμές σε διαγωνισμούς στην Κίνα. Το τμήμα Οφθαλμολογίας ενισχύθηκε  επιπλέον από την ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς και την κυκλοφορία της νέας μορφής του προϊόντος, με τις συνολικές πωλήσεις να αυξάνονται κατά 18,7% (Fx & portfolio adj.). Στο τμήμα Ακτινολογίας, το χαρτοφυλάκιο των σκιαγραφικών προϊόντων για Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία, μαζί με τους εγχυτές για τον Αξονικό Τομογράφο, παρείχαν διψήφια ποσοστιαία αύξηση (Fx & portfolio adj.). Οι πωλήσεις του από του στόματος αντιπηκτικού αυξήθηκαν κατά 6,0% (Fx & portfolio adj.). Οι υψηλότεροι όγκοι πωλήσεων στην Κίνα και τη Ρωσία αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις μειώσεις των τιμών. Ένα νέο φάρμακο για τον καρκίνο του προστάτη είχε επίσης καλή απόδοση, κυρίως λόγω των υψηλότερων ποσοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, οι πωλήσεις παλαιότερου αντικαρκινικού φαρμάκου της εταιρείας μειώθηκαν κατά 30,9% (Fx & portfolio adj.), με μείωση των πωλήσεων στην Κίνα ιδίως λόγω του έντονου ανταγωνισμού και των τροποποιημένων διαδικασιών υποβολής προσφορών για διάφορες κατηγορίες δραστικών ουσιών.

 

Το EBITDA,προ ειδικών στοιχείων, για τον Τομέα Pharmaceuticalsμειώθηκε κατά 3,9% στα 5,779 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα περιθώριο 31,5%. Τα κέρδη επηρεάστηκαν από την αύξηση του κόστους μάρκετινγκ, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κυκλοφορία των νέων σκευασμάτων, και από την αύξηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, που εν μέρει σχετιζόταν με τη μονάδα κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας. Η αύξηση του κόστους πωληθέντων αγαθών και οι αρνητικές συναλλαγματικές επιδράσεις κατά 77 εκατ. ευρώ επηρέασαν επίσης τα κέρδη.

 

Ο Τομέας Consumer Health αυξάνει πωλήσεις και κέρδη

 

Οι πωλήσεις του Τομέα Consumer Health αυξήθηκαν κατά 6,5% (Fx & portfolio adj.) στα 5,293 δις. ευρώ έναντι ενός πολύ ισχυρού προηγούμενου έτους, με ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες. Η πανδημία του COVID-19 οδήγησε σε μεγαλύτερη εστίαση των καταναλωτών στην υγεία και την πρόληψη, με αποτέλεσμα την υψηλότερη ζήτηση, ειδικά στην κατηγορία των συμπληρωμάτων διατροφής, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,7% (Fx & portfolio adj.). Η ανάπτυξη προήλθε,επίσης, από την κυκλοφορία καινοτόμων προϊόντων σε όλες τις κατηγορίες. Οι πωλήσεις στην κατηγορία προϊόντων για τη δυσπεψία παρουσίασαν ιδιαίτερα ισχυρή αύξηση της τάξεως του 9,7% (Fx & portfolio adj.).

 

Τα EBITDA,προ ειδικών στοιχείων,αυξήθηκαν κατά 6,8% στα 1,190 δισ. ευρώ. Το περιθώριο EBITDA,προ ειδικών στοιχείων,βελτιώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά, αυξάνοντας κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες στο 22,5%. Τα κέρδη ωφελήθηκαν κυρίως από τις ισχυρές επιχειρηματικές επιδόσεις του τμήματος και τη συνεχή διαχείριση τιμών και κόστους, ενώ επέτρεψαν επενδύσεις στην κυκλοφορία καινοτόμων προϊόντων και αντιστάθμιση των αυξήσεων κόστους που σχετίζονται με τον πληθωρισμό. Τα κέρδη επηρεάστηκαν από αρνητικές συναλλαγματικές επιδράσεις ύψους 39 εκατ. ευρώ.

 

Προοπτική 2022: Η Bayer στοχεύει στο να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις, τα κέρδη και τις ελεύθερες ταμειακές ροές

 

Για το 2022, η Bayer αναμένει να δημιουργήσει πωλήσεις περίπου 46 δις. ευρώ (Fx adj.) (π.χ. τις μέσες μηνιαίες συναλλαγματικές ισοτιμίες από το 2021). Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 5% μετά την προσαρμογή Fx & portfolio adj. Ο Όμιλος αναμένει ότι το περιθώριο EBITDA,προ ειδικών στοιχείων,θα είναι περίπου 26% (Fx adj.), που αντιστοιχεί σε EBITDA,προ ειδικών στοιχείων, περίπου 12 δις. ευρώ (Fx adj.). Η Bayer αναμένει να δημοσιεύσει βασικά κέρδη ανά μετοχή περίπου 7,00 ευρώ (Fx adj.). Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προβλέπεται να ανέλθουν σε περίπου 2 δις. έως 2,5 δις. ευρώ (Fx adj.) μετά την αφαίρεση των πληρωμών διακανονισμού. Η εταιρεία αναμένει,επίσης, το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος να είναι περίπου 33 δις. έως 34 δις. ευρώ (Fx adj.) στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Ως μέρος της προσαρμοσμένης πρόβλεψής σχετικά με τις συναλλαγματικές επιπτώσεις, η Bayer αναμένει αύξηση πωλήσεων (Fx & portfolio adj.) περίπου 7% στον Τομέα Crop Science, περίπου 3 έως 4% στον Τομέα Pharmaceuticals και περίπου 4 έως 5% στον Τομέα Consumer Health. Επιπλέον, η Bayer εκτιμάότι το προσαρμοσμένο ως προς το νόμισμα περιθώριο EBITDA,προ ειδικών στοιχείων, θα είναι περίπου 25 με 26% στον Τομέα  Crop Science, περίπου 32% στον Τομέα Pharmaceuticals και περίπου 22 έως 23% στον Τομέα Consumer Health.

 

Με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της 31ης Δεκεμβρίου 2021, η Bayer αναμένει να επιτύχει πωλήσεις του Ομίλου περίπου 47 δις. ευρώ το 2022.

 

Οι προοπτικές της εταιρείας προϋπέθεταν ένα σταθερό γεωπολιτικό περιβάλλον στην Ανατολική Ευρώπη, το οποίο εν τω μεταξύ άλλαξε δραματικά. Η Bayer παρακολουθεί στενά ώστε να μετριάσει αυτούς τους κινδύνους στο μέτρο του δυνατού.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις