Οι 4 στις 10 επιχειρήσεις επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους
Οι 4 στις 10 επιχειρήσεις επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους

Στην αυτοματοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών και την εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων επενδύουν κατά προτεραιότητα οι εταιρείες στην προσπάθειά τους να μετασχηματιστούν ψηφιακά, με τις 4 στις 10 να επιταχύνουν τον βηματισμό τους εν μέσω πανδημίας και το 55% αυτών να ανταποκρίνονται στους αναγκαίους χρόνους προσαρμογής.

 

Τα ανωτέρω προκύπτουν από έρευνα που διενήργησε, πρόσφατα, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και ειδικότερα η Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού, με σκοπό την ακτινογράφηση αφενός του ενδιαφέροντος που επιδεικνύει η αγορά σε ανάλογα θέματα, αφετέρου της ωριμότητάς της, αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά της να επενδύσει στις νέες τεχνολογίες.

 

Αναλυτικότερα, τα βασικότερα συμπεράσματα, που συνάγονται από την εν λόγω έρευνα έχουν ως εξής:

 

 • Με άριστα το 5 η αγορά βαθμολογεί με 3,42 την ωριμότητα των επιχειρήσεων σε θέματα ψηφιοποίησης.
 • Το 55% των επιχειρήσεων ανταποκρίνεται εμπρόθεσμα στις απαιτήσεις της ψηφιοποίησης, το 23,96% κινείται με σχετική καθυστέρηση και το 6,25% κινείται ταχύτερα.
 • Με άριστα το 5 οι επιχειρήσεις βαθμολογούνται με 3,26 σε ό,τι αφορά την έκταση των εφαρμογών που χρησιμοποιούν σε θέματα ψηφιοποίησης.
 • Το 53,13% των επιχειρήσεων άρχισε τις ψηφιακές εφαρμογές από το Top management, το 51,04% από τις λειτουργίες της, το 26,04% από τα τμήματα τεχνολογίας, το 25% από τη διαχείριση του προσωπικού, το 18,75% από τις πλατφόρμες που χρησιμοποιεί και το 12,5% από τα προϊόντα.
 • Το 11,45% των επιχειρήσεων διαθέτει στρατηγική σε θέματα ψηφιοποίησης, το 30,21% βρίσκεται κοντά στο να ακολουθήσει ανάλογη στρατηγική, το 36,46% το σκέφτεται και το 21,8% είτε δεν έχει στρατηγική είτε δεν το έχει σκεφθεί ακόμη.
 • Με άριστα το 5 οι επιχειρήσεις βαθμολογούν με 3,99 τη σημασία ύπαρξης της κατάλληλης κουλτούρας για την ψηφιακή μετάβαση, με 4,15 τη στρατηγική για το management, με 3,43 για το HR, με 3,97 για την ανταλλαγή γνώσεων, με 3,75 για την ευελιξία της εταιρείας, με 4,20 για την τεχνολογία και με 3,55 για τη χρηματοδότηση.
 • Ως εμπόδια στην ψηφιακή μετάβαση αναφέρονται η έλλειψη βούλησης για αλλαγές (βαθμολογία 3,66 στα 5), η απουσία εξειδικευμένης γνώσης (3,62 στα 5), η απουσία του κατάλληλου management (3,47 στα 5), η απουσία υποδομών (3,35 στα 5), η ελλιπής χρηματοδότηση (3,23 στα 5) και το κανονιστικό πλαίσιο (2,90 στα 5).
 • Ως βασικότερες προσδοκίες από την ψηφιακή μετάβαση οι εταιρείες κατατάσσουν πρώτη την αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης (βαθμολογία 4,47 με άριστα το 5) και ακολουθούν η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών (4,41 στα 5), η μείωση του κόστους παραγωγής (4,18 στα 5), η αύξηση του μεριδίου αγοράς (3,76 στα 5), η αύξηση της κερδοφορίας (3,75 στα 5), η μείωση του χρόνου παραγωγής νέων προϊόντων (3,90 στα 5) και η βελτίωση του επιπέδου των εργαζομένων (3,54 στα 5).
 • Το 37,89% των επιχειρήσεων επιτάχυνε σημαντικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εν μέσω πανδημίας, το 30,55% τον επιτάχυνε ελαφρώς, για το 23,16% δεν επηρεάστηκε ο ρυθμός του ψηφιακού μετασχηματισμού, για το 5,26% ο ρυθμός εξέλιξης καθυστέρησε ελαφρώς και για το 3,16% καθυστέρησε σημαντικά.
 • Για τις επιχειρήσεις το πιο σημαντικό έργο ψηφιακού μετασχηματισμού αποτέλεσε η αναβάθμιση των ΙΤ συστημάτων (36,17%), η αυτοματοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών (34,04%), η εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων (14,89%), η δέσμευση έναντι των καταναλωτών (11,70%) και άλλοι λόγοι (3,19%).
 • Αντίστοιχα, για την τρέχουσα χρονιά το σημαντικότερο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού είναι για τις επιχειρήσεις η αυτοματοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών (30,53%), η εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων (24,21%), η δέσμευση έναντι των καταναλωτών (20,00%), η αναβάθμιση των ΙΤ συστημάτων (18,95%) και άλλα έργα (6,32%).

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις