Εξαγωγικές Ατμομηχανές ελληνικών κρασιών και για το 2017, Γερμανία, ΗΠΑ και Καναδάς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των εξαγωγών οίνου διαχρονικά αλλά και σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ανά χώρα με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Τρίτες Χώρες.

Η ήδη γνωστή εικόνα δεν αλλάζει και το 2017, αφού ατμομηχανή στις εξαγωγές προς την Ε.Ε. παραμένει η Γερμανία προς τις Τρίτες Χώρες οι Η.Π.Α. και ο Καναδάς.

 

Ειδικότερα για την Ε.Ε.

Η πρώτη εξάδα των χωρών εξαγωγής ελληνικών οίνων στην Ε.Ε. απορροφά το 87,094% των συνολικών εξαγωγών.

Γερμανία

Ασθενική παρατηρείται η μεταβολή της πρώτης εξαγωγικής αγοράς για το ελληνικό κρασί (56,49% των εξαγωγών στην Ε.Ε. και 38,80% παγκόσμια), αφού καταγράφεται αύξηση το 2017 έναντι του 2016  σε αξία κατά 1,94% ( 29.283.715 €/2016 – 29.850.408 €/2017), αύξηση κατά  0,78 % σε ποσότητα (14.552.220 kg/2016 – 14.666.407 kg/2017) και αύξηση κατά 1,14% της εξαγόμενης μέσης τιμής πώλησης  (2,01 €/kg/2016 – 2,04 €/kg/2017).

Η σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας καταδεικνύει μια μικρή, αλλά σταθερή αύξηση των εξαγόμενων ελληνικών οίνων σε αξία κατά 9,03%, σε ποσότητα κατά 2,14% και σε μέση τιμή πώλησης παραδόσεων οίνων κατά 6,29%.

Η γερμανική θεωρείται η ελκυστικότερη αλλά και η ωριμότερη αγορά στην Ε.Ε. για το ελληνικό κρασί και αξίζει να προσανατολισθούν πόροι για την προβολή του.

 

Κύπρος

Η αγορά της Κύπρου αποτελεί έτσι όπως εξελίσσεται χώρα ευκαιρίας για το ελληνικό κρασί.

Ενδεικτική είναι η εξέλιξη των μεγεθών ιδίως σε αξία εξαγομένων οίνων, αφού η μεταβολή του 2017 έναντι του 2016 είναι + 6,72%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή (σε αξία) του μέσου όρου 5ετίας ανέρχεται σε 42,24% !!!, με εντυπωσιακή επίσης μεταβολή της μέσης τιμής πώλησης αποστολών οίνου σε σχέση με το 2016 (+ 9,01%) και σε σχέση επίσης με το μέσο όρο 5ετίας (+ 25,74% !!!).

Οι μεταβολές σε ποσότητα εξαγόμενου οίνου σε kg ακολούθησαν πτωτική πορεία το 2017 έναντι του 2016 κατά (-) 2,11% (1.509.652 kg/2016 – 1.477.857 kg/2017), σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας όμως οι εξαγόμενες ποσότητες οίνου στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 13,09%.

 

 

 

Γαλλία

Εντυπωσιακή είναι η αρνητική πορεία των μεγεθών στην αγορά της Γαλλίας, γεγονός που αιτιολογεί και την στασιμότητα των παραδόσεων οίνου προς χώρες της Ε.Ε.

Οι αποστολές  ελληνικών οίνων σε αξία υποχώρησαν κατά (-) 41,49% το 2017 έναντι του 2016 (5.915.917/2016 – 3.461.499/2017), κατά (-) 46,33% σε ποσότητα (3.915.909 kg/2016 – 2.101.754 kg/2017), αύξηση όμως παρατηρείται στη μέση τιμή πώλησης οίνων κατά 9,10% (1,51 €/kg 2016 – 1,65 €/kg /2017).

 

Αντίστοιχη ήταν και η υποχώρηση των μεγεθών σε σύγκριση με την προηγούμενη 5ετία αφού το 2017 σε σύγκριση με την 5ετία 2012 – 2016 παρουσίασε πτώση της τάξης του 23.65% σε αξία, πτώση κατά 31,94% σε ποσότητα, ενώ αντίθετα η μέση τιμή μονάδος αυξήθηκε κατά 11,41%.

Συνολικά οι χώρες που ακολουθούν ανάλογα με την αξία ενδοκοινοτικών παραδόσεων στην Ε.Ε. παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα:

 

Ηνωμένο Βασίλειο

2016

2017

%

ΜΟ 5ετιας

%

2.534.376

2.588.496

2,14

2.394.125

8,12

885.721

852.336

-3,77

845.564

0,80

2,86

3,04

6,14

3

6,35

 

Βέλγιο

2016

2017

%

ΜΟ 5ετιας

%

2.319.670

2.474.075

6,66

2.426.346

1,97

925.957

936.377

1,13

1.025.023

-8,65

2,51

2,64

5,47

2

11,28

 

Κάτω χώρες

2016

2017

%

ΜΟ 5ετιας

%

2.119.163

2.402.987

13,39

1.891.579

27,04

986.648

1.452.801

47,25

901.496

61,15

2,15

1,65

-22,99

2

-21,11

 

 

 

 

 

Τρίτες Χώρες

Η πρώτη πεντάδα (ΗΠΑ, Καναδάς, Ελβετία, Κίνα, Αυστραλία), εξαγωγής ελληνικών οίνων σε αξία  με εκτός Ε.Ε. προορισμό, δηλαδή με προορισμό τις Τρίτες Χώρες, απορροφούν το 88,92% των αντίστοιχων ελληνικών εξαγωγών. Αναλυτικότερα:

 

Η.Π.Α.

Η αγορά με την πιο δυναμική ανάπτυξη παγκόσμια, αλλά και τον πιο έντονο ανταγωνισμό, παρουσιάζει αξιόλογες επιδόσεις το 2017, για το ελληνικό κρασί, αιτιολογώντας παράλληλα και την επιλογή της ως χώρα στόχο του οινοποιητικού τομέα της χώρας.

Σημαντική αύξηση κατά 14,77% παρουσιάζουν οι ελληνικές εξαγωγές οίνων σε αξία στις Η.Π.Α. το 2017 έναντι του 2016 (10.865.766 €/2016 – 12.470.560 €/2017).

Ανάλογη αλλά μικρότερη αύξηση παρουσιάζεται και στις εξαγόμενες ποσότητες οίνων το 2017 έναντι του 2016 κατά 5,52% (2.235.530 kg/2016 – 2.359.041 kg/2017), ενώ εντυπωσιακή είναι και η αύξηση της μέσης τιμής πώλησης εξαγόμενων οίνων του 2017 έναντι του 2016 κατά 8,76 % (4,86 €/kg – 5,29 €/kg /2017)

Όμοια μεταβολή παρουσιάζουν τα ίδια μεγέθη το 2017 συγκρινόμενα με το μέσο όρο 5ετίας 2012 – 2016.

Σε αξία καταγράφεται διαχρονική μέση αύξηση κατά 35,63%, σε ποσότητα  αύξηση  κατά 14,08% και η αύξηση της μέσης τιμής πώλησης αγγίζει το 20% (19,38%).

Αναμφίβολα πρόκειται για την πιο δυναμική (μαζί με τον Καναδά)αγορά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το ελληνικό κρασί, αφού παρουσιάζει χαρακτηριστικά ώριμης αγοράς, όπου οι αποδόσεις χαρακτηρίζονται από σχετική σταθερότητα.

 

Καναδάς

Ο Καναδάς μαζί με τις Η.Π.Α. μοιάζουν να έχουν παράλληλη πορεία.

Οι δύο χώρες απορροφούν σε αξία το 74,18% των ελληνικών εξαγωγών οίνου προς Τρίτες Χώρες.

Ο Καναδάς το 2017 παρουσιάζει αύξηση σε αξία εξαγωγών έναντι του 2016 κατά 19,66% (4.513.393 €/2016 – 5.401.770 €/2017), ενώ επίσης αύξηση καταγράφεται και στις ποσότητες κατά 12,16%. Αντίστοιχη αύξηση παρουσιάζει και η μέση τιμή πώλησης κατά 6,7%.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η διαχρονική τάση των μεγεθών που προκύπτει μέσω της σύγκρισής τους με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Δηλαδή σε αξία η αύξηση σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας καταγράφεται στο + 40,94%, σε ποσότητα η αύξηση ανέρχεται στο 19,45%, ενώ η μέση τιμή πώλησης έχει αυξηθεί κατά 18,42%.

 

Ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση ανάλογων μεγεθών στις σημαντικότερες για το ελληνικό κρασί από άποψη αξίας Τρίτες Χώρες:

ΕΛΒΕΤΙΑ

2016

2017

%

ΜΟ 5ετιας

%

865.670

1.413.148

63,24

788.106

79,31

171.747

175.232

2,03

182.451

-3,96

5,04

8,06

60,00

4

85,90

 

KINA

2016

2017

%

ΜΟ 5ετιας

%

1.004.399

1.130.289

12,53

1.305.686

-13,43

249.534

256.454

2,77

323.372

-20,69

4,03

4,41

9,50

4

9,13

 

AΥΣΤΡΑΛΙΑ

2016

2017

%

ΜΟ 5ετιας

%

1.076.865

1.026.727

-4,66

875.484

17,28

272.414

265.221

-2,64

262.014

1,22

3,95

3,87

-2,07

3

16,10

 

ΙΑΠΩΝΙΑ

2016

2017

%

ΜΟ 5ετιας

%

455.959

467.870

2,61

251.534

86,01

75.895

84.008

10,69

49.032

71,33

6,01

5,57

-7,30

5

9,40

 

ΡΩΣΙΑ

2015

2016

2017

%

ΜΟ 5ετιας

%

166.381

416.826

429.872

3,13

398.749

7,81

97.231

319.682

430.890

34,79

251.588

71,27

1,71

1,30

1,00

-23,49

2

-38,61

 

Να σημειωθεί ότι οι ελληνικές εξαγωγές οίνων σε ποσότητα αντιστοιχούν στο 12,20% της ελληνικής οινοπαραγωγής (300.120 hl έναντι 2.460.000 hl).

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις