Εορδαία: Λιγότερα τα κιλά της ελαιοκράμβης λόγω του άστατου καιρού

Στο φούλ οι μηχανές αλωνισμού της ελαιοκράμβης στην ευρύτερη περιοχή της Εορδαίας και του Αμυνταίου, με τον αριθμό των  φετινών καλλιεργήσιμων εκτάσεων να σημειώνει ρεκόρ και να ανέρχεται στα πενήντα χιλιάδες στρέμματα, πλήν όμως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν  το προηγούμενο δεκαπενθήμερο, επηρέασαν το ειδικό βάρος του προϊόντος.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται εντυπωσιακή στροφή των αγροτών στις  ενεργειακές καλλιέργειες, εξ αιτίας του καθεστώτος της συμβολαιακής γεωργίας, με την τιμή ανα κιλό να ορίζεται στα 40 λεπτά και τα ποσά να καταβάλλονται το αργότερο σε έναν μήνα, όταν σε άλλες περιπτώσεις όπως, π. χ σιτηρά, παρατηρείται αξιοσημείωτη  καθυστέρηση στις εισπράξεις. Ωστόσο και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αγροτών, οι οποίοι έχουν επενδύσει μεγάλες εκτάσεις γης στην ελαιοκράμβη, δεν αποκλείεται, κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο, συνάδελφοι τους απογοητευμένοι από την φετινή στρεμματική  απόδοση, να επιλέξουν άλλο είδος γεωργικής εκμετάλλευσης, ενώ, παράγοντας που θα κρίνει τις αποφάσεις τους  είναι η αύξηση στην τιμή του σκληρού σίτου

Δείτε επίσης