ΚΕΟΣΟΕ: Σημαντική και συνεχής η αύξηση σε αξία εισαγωγών οίνου στην Ελλάδα το 2022

Συνεχίζοντας την ενημέρωση από τα επεξεργασμένα από την ΚΕΟΣΟΕ στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παραθέτουμε ανάλυση των εισαγωγών οίνων από την ΕΕ και τις Τρίτες Χώρες.

Μείωση καταγράφουν οι εισαγωγές οίνου το 2022 σε σύγκριση με το 2021 σε ποσότητα, αλλά σημαντική αύξηση σε αξία. Ωστόσο αυξημένες καταγράφονται οι εισαγωγές οίνων συγκρινόμενες με το 2019 (προ πανδημίας έτος) ως προς την αξία κατά 43,73% και σε ποσότητες εμφανίζονται αυξημένες επίσης κατά 3,55%.

Την εικόνα αυτή αποδίδουν οι συγκεντρωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και εισαγωγών ελληνικού οίνου, που ακολουθούν:

 

 

 

 

Σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες σε συνολικό επίπεδο το 2022 καταγράφεται σημαντική αύξηση της αξίας εισαγωγών έναντι του 2021 κατά 29,26% (69.534.842 €/2022 – 53.795.614 €/2021).

Οι εισαγωγές οίνου αφορούν κυρίως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, δηλαδή από χώρες της Ε.Ε. από την οποία οι αποστολές αυξήθηκαν κατά 27,75% σε αξία (65.931.467 €/2022 – 51.610.129 €/2021), ενώ αύξηση κατά 62,05% παρουσιάζει και η σύγκριση των μεγεθών σε αξία του 2022, με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας 2017 – 2021.

Όσον αφορά τις ποσότητες οίνων και αυτές μειώθηκαν ελαφρά το 2022 όσον αφορά τις αποκτήσεις από χώρες της Ε.Ε. κατά 3,24% (17.323 tn/2022 – 17.903 tn/2021) με αντίστοιχη αύξηση κατά 5,20% συγκρίνοντας το 2022 με τον μέσο όρο εισαγωγών της προηγούμενης 5ετίας.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω η μέση τιμή αγοράς οίνων από χώρες της Ε.Ε. ανά kg, αυξήθηκε σημαντικά το 2022 κατά 32,03% (3,81 €/kg/2022 - 2,88 €/kg/2021).

Αύξηση επίσης κατά 64,88% καταγράφεται στις εισαγωγές οίνου από Τρίτες Χώρες σε αξία (3.603.375 €/2022 – 2.185.485 €/2021) η αύξηση των οποίων αντικατοπτρίζεται και στο μέσο όρο της τελευταίας 5ετίας (156,14%), ποσοστιαίες μεταβολές επηρεασμένες από την μεγάλη πτώση των αντίστοιχων μεγεθών το 2020, λόγω της πανδημίας.

Μείωση όμως κατά 20% παρουσιάζουν οι ποσότητες εισαγωγής οίνων από Τρίτες Χώρες (756 tn/2022 - 945 tn/2021), που ανεξάρτητα από την μεγάλη διακύμανση σε ποσοστό, παραμένουν σε απόλυτους αριθμούς σε χαμηλά επίπεδα.

Η κατάταξη των χωρών που αποστέλλουν ή εξάγουν οίνους στην Ελλάδα από χώρες της Ε.Ε., ή Τρίτες Χώρες με κριτήριο την αξία είναι η ακόλουθη:

 

 

Να επισημάνουμε ότι το ύψος των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και των εισαγωγών έως το 2010, ήταν περίπου στο 35,84% των αντίστοιχων του 2022 και ότι από το έτος αυτό και μετά οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αυξάνουν με μεγάλο ετήσιο ρυθμό.

  

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ανά χώρα

Η Ιταλία και η Γαλλία εξακολουθούν να τροφοδοτούν την ελληνική αγορά με διαφορετική στόχευση στις κατηγορίες της.

Αναλυτικότερα ανά χώρα απόκτησης οίνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση η εικόνα είναι η εξής:

Γαλλία

Η Γαλλία κατατάσσεται ως η πρώτη χώρα ενδοκοινοτικής απόκτησης οίνων από την Ελλάδα το 2022 σε αξία και δεύτερη σε ποσότητα. Το 2022 καταγράφει αύξηση σε αξία των παραδόσεων της στην Ελλάδα κατά 38,70% (33.627.550 €/2022 – 24.245.044 €/2021), ενώ αύξηση καταγράφεται και σε σύγκριση με το έτος προ πανδημίας, δηλαδή το 2019 (67,15%).

Το ίδιο θετικά κινείται και το μέγεθος της ενδοκοινοτικής απόκτησης οίνων από τη Γαλλία με κριτήριο τις ποσότητες. Αύξηση κατά 26,84% καταγράφουν οι ποσότητες οίνων που αποστέλλονται από την Γαλλία προς την Ελλάδα (2.479.010 kg/2022 - 1.934.366 kg/2021), ποσότητες οι οποίες συγκρινόμενες με το μέσο όρο 5ετίας καταγράφουν αύξηση επίσης κατά 78,88%.

Εντυπωσιακή είναι όμως η σταθεροποίηση της μέσης τιμής αγοράς οίνων από Γαλλία το 2022 έναντι του 2021 και των προηγουμένων ετών η οποία αυξάνεται σημαντικά κατά 9,35% (12,41 €kg/2021 – 13,56 €kg/2022 - 12,91 €/kg/2019) η οποία μονιμοποιείται και ως τάση.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει μια μονιμότερη συμπεριφορά ενδοκοινοτικής απόκτησης ακριβότερων γαλλικών οίνων στην χώρα μας, από μια συγκεκριμένη μερίδα καταναλωτών.

 

 

Ιταλία

Πρωταθλήτρια εδώ και δεκαετίες η Ιταλία ως προς τον όγκο των οίνων που παραδίδονται στην Ελλάδα, αφού αποστέλλει κάθε χρόνο 40%-50% των ποσοτήτων οίνων που αποκτούνται από χώρες της Ε.Ε.

Το 2022 κατεγράφη αύξηση των παραδόσεων οίνων από Ιταλία κατά 36,10% σε αξία (23.118.165 €/2022 – 16.985.894 €/2021), ενώ αντίστοιχη αύξηση κατά 54,25% καταγράφει και η σύγκριση του 2022 με το Μ.Ο. 5ετίας.

Το ύψος της αξίας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από Ιταλία, καταγράφει το υψηλότερο επίπεδο το 2022 σε αξία, σε σύγκριση με όλα τα προηγούμενα έτη.

Αντίστοιχη αύξηση καταγράφουν και οι ποσότητες οίνου που παραδόθηκαν στην Ελλάδα το 2022 έναντι του 2021 κατά 20,14% (9.105.913 kg/2022 – 7.579.267 kg/2021) όμως μείωση κατά 9,19% καταγράφεται σε σχέση με το Μ.Ο. της τελευταίας 5ετίας, γεγονός που αποδίδεται στις χαμηλές ποσότητες οίνων που αποκτήθηκαν τα έτη 2020, 2021. Να σημειωθεί ότι το 2019 σε σύγκριση με το 2022 εισήχθησαν αρκετά υψηλότερες ποσότητες οίνων (11.839.740 kg).

Ισοδύναμη αυτών των μεταβολών είναι η αύξηση της μέσης τιμής αγοράς οίνων από Ιταλία κατά 13,28% (2,24 €/kg/2021 – 2,54 €/kg/2022), τιμή που είναι αυξημένη σε σχέση με το επίπεδο των προηγούμενων 5 ετών, κατά 62,14%.

 

 

Ισπανία

Μείωση καταγράφεται στις ισπανικές αποστολές οίνων προς την Ελλάδα το 2022 έναντι του 2021. Σε αξία το ποσοστό αποστολών μειώνεται κατά 24,29% (4.969.454 €/2021 – 3.782.253 €/2022) και σε ποσότητα μειώνεται κατά 37,90% (6.236.839 kg/2021 – 3.273.112 kg/2022).

Η μέση τιμή αγοράς Ισπανικών οίνων παρουσίασε αύξηση στα 0,97 €/kg, τιμή που παραπέμπει στην αγορά χύδην οίνων και ανταγωνίζεται πλέον με αξιώσεις τους ιταλικούς οίνους.

 

Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες μεταβολές και αντιστοιχούν πολύ μικρό μερίδιο στην ελληνική αγορά.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις