«Από το χωράφι στο πιρούνι»: Προτεραιότητα της ΕΕ σε δράσεις για βιώσιμα συστήματα διατροφής

Τα συμπεράσματα συνεπάγονται ένα διπλό πολιτικό μήνυμα από τα κράτη μέλη: εξασφάλιση επαρκούς και προσιτού φαγητού συμβάλλοντας παράλληλα στην ουδετερότητα της ΕΕ έως το 2050 και εξασφάλιση ενός δίκαιου εισοδήματος και ισχυρή υποστήριξη για τους πρωτογενείς παραγωγούς.

Η ομόφωνη απόφαση που λαμβάνεται είναι ένα κρίσιμο μήνυμα και μια σαφής δέσμευση για έναν βιώσιμο και οικονομικά βιώσιμο τομέα των γεωργικών τροφίμων. Για πρώτη φορά, ολόκληρο το σύστημα τροφίμων λαμβάνεται υπόψη στο σύνολό του - από παραγωγούς έως καταναλωτές. Είναι ένα σταθερό σημείο εκκίνησης και ανυπομονούμε να εργαστούμε συνολικά τα επόμενα χρόνια για ένα πραγματικά βιώσιμο και δίκαιο σύστημα τροφίμων στην Ευρώπη και πέρα.

Μέσω των συμπερασμάτων, το Συμβούλιο ζητεί την επιστημονικά ορθή εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων να αποτελέσει τη βάση των νομοθετικών προτάσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής «Farm to Fork». Καλεί επίσης να συνεχίσει να προωθεί τη συνετή και υπεύθυνη χρήση φυτοφαρμάκων, αντιμικροβιακών και λιπασμάτων, προκειμένου να παράγει τρόφιμα βιώσιμα και να υποστηρίζει ταυτόχρονα το περιβάλλον. Επιπλέον, οι υπουργοί ζητούν ισότιμους όρους ανταγωνισμού στις ανταγωνιστικές αγορές γεωργικών τροφίμων και συμβατότητα με τους κανόνες του ΠΟΕ.

Στα συμπεράσματα, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι τα ευρωπαϊκά τρόφιμα είναι ήδη ένα παγκόσμιο πρότυπο ασφάλειας, διατροφικής αξίας και υψηλής ποιότητας και, επομένως, αναγνωρίζουν τη σημασία της προώθησης της βιωσιμότητας των συστημάτων τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις από χώρες εκτός ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος, τη χρήση φυτοφαρμάκων και αντιμικροβιακών, την υγεία των ζώων και άλλα.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις