Συντάξεις : Αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες αιτήσεις συντάξεων όσο και ο συνολικός αριθμός όλων των αιτήσεων

Αυξήθηκαν κατά 11.217 - Η εκτιμώμενη δαπάνη στα 587 εκατ. ευρώ .Στις 151.496 οι εκκρεμείς συντάξεις τον Δεκέμβριο

Στη διαπίστωση ότι αυξήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 2019 τόσο οι ληξιπρόθεσμες αιτήσεις συντάξεων όσο και ο συνολικός αριθμός όλων των αιτήσεων (ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων) προβαίνει το γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, στην τελευταία τριμηνιαία έκθεσή του για το προηγούμενο έτος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση, ο συνολικός αριθμός των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης αυξήθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 κατά 11.217 και ανήλθε σε 151.496, από 140.279 που ήταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019. Η εκτιμώμενη δαπάνη για αυτές τις 151.496 συντάξεις ανέρχεται περίπου σε 587 εκατ. ευρώ, από 524 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019. Σε αυτές τις συντάξεις συμπεριλαμβάνονται από τον Ιούνιο 2019 και οι εκκρεμείς συντάξεις του πρώην Δημοσίου για τις οποίες δεν υπήρχε σαφής πληροφόρηση πριν από τον Ιούνιο 2019.

Επίσης, από τα στοιχεία που παρουσιάζει η έκθεση προκύπτει αύξηση και στον αριθμό των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων συνταξιοδότησης. Ως ληξιπρόθεσμες χαρακτηρίζονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που εκκρεμούν για τουλάχιστον 90 ημέρες. Στις ληξιπρόθεσμες αυτές αιτήσεις δεν περιλαμβάνονται εκείνες που αφορούν και συνταξιοδότηση με διεθνείς κανόνες. Συγκεκριμένα, οι ληξιπρόθεσμες αιτήσεις κύριας σύνταξης στον ΕΦΚΑ αυξήθηκαν από 81.026 που ήταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 (εκτιμώμενη δαπάνη 325 εκατ. ευρώ) σε 93.785 στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 (εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 389 εκατ. ευρώ). Αντίθετα, στο ΕΤΕΑΕΠ ο αριθμός των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων επικουρικής σύνταξης μειώθηκε από 46.270 στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019 σε 44.293 στο τέλος Δεκεμβρίου.

Δαπάνες και έσοδα

Σύμφωνα με την έκθεση, οι δαπάνες για την καταβολή συντάξεων (κύριων και επικουρικών) είναι μειωμένες κατά 415 εκατ. ευρώ. Οι άλλες παροχές και εφάπαξ (στις οποίες περιλαμβάνεται και η δαπάνη καταβολής της 13ης σύνταξης τον Μάιο 2019, ύψους 982 εκατ. ευρώ) είναι αυξημένες κατά 673 εκατ. ευρώ, οι αποδόσεις προς τρίτους είναι μειωμένες κατά 133 εκατ. ευρώ και οι άλλες δαπάνες αυξημένες κατά 163 εκατ. ευρώ (αύξηση που οφείλεται στη μεταβίβαση, εντός του 2019, περίπου 563,3 εκατ. ευρώ προς τον ΑΚΑΓΕ και τον ΕΟΠΥΥ).

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 ο ΕΦΚΑ κατέβαλλε 2.722.617 συντάξεις (που αντιστοιχούν σε 2.493.079 συνταξιούχους), αριθμός μειωμένος σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2018 που καταβλήθηκαν 2.761.535 συντάξεις, αλλά και σε σχέση με το γ' τρίμηνο 2019 (2.729.009 συντάξεις).

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού των ασφαλιστικών ταμείων για το έτος 2019 εμφανίζει μειωμένο πλεόνασμα κατά 700 εκατ. ευρώ σε σχέση με το έτος 2018, καθώς τα έσοδα είναι μειωμένα κατά 412 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες αυξημένες κατά 288 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2019 τα έσοδα από εισφορές και ρυθμίσεις οφειλών είναι αυξημένα κατά 819 εκατ. ευρώ και οι μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι αυξημένες κατά 542 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις υπέρ τρίτων είναι μειωμένες κατά 137 εκατ. ευρώ και τα άλλα έσοδα μειωμένα κατά 1.636 εκατ. ευρώ (εξαιτίας, κατά κύριο λόγο, της μείωσης 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις