Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020
Σύμφωνα με πληροφορίες 700 περίπου έργα συνολικού Π/Υ πάνω από 4 δις € μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα.Επιπλέον, έχουν ξεκινήσει Εμπροσθοβαρείς Δράσεις για την απασχόληση ύψους 700 εκ. €. Συνολικά 12 δις € θα είναι διαθέσιμα στην Ελληνική
Οικονομία έως το τέλος του 2015.
 
Η υλοποίηση των έργων αποσυνδέεται από διαδικαστικούς περιορισμούς της Ε.Ε. όπως:
-Οριστική έγκριση των Ε.Π.
-Έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
-Σύσταση και στελέχωση των Φορέων Διαχείρισης
-Δημοσίευση προσκλήσεων στο πλαίσιο των νέων Ε.Π.
-Υποβολή, αξιολόγηση, έγκριση και ένταξη των έργων στο πλαίσιο των νέων Ε.Π.
-Διασφαλίζεται η διαρκής, ομαλή και απρόσκοπτη χρηματοδότηση των έργων στη μεταβατική περίοδο από την τρέχουσα στη νέα Προγραμματική Περίοδο
.
Κατηγορίες Εμπροσθοβαρών Δράσεων
 
-21 δράσεις για την  ενίσχυση Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας  Π/Υ  127,5 εκατ. €
-49 δράσεις στον τομέα Τεχν. Πληρ. & Επικοιν.
-Π/Υ  42 εκατ. €
-18 δράσεις για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ ΜΜΕ Π/Υ 283 εκ. €
-127 δράσεις για την Υποστήριξη της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2 Π/Υ  594 εκατ. €
-23 δράσεις για την Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή Π/Υ  51,5 εκατ. €
-280 δράσεις για τη Προστασία του Περιβάλλοντος Π/Υ 1,710 δις €33 δράσεις  στον τομέα των Μεταφορών Π/Υ 996 εκατ. €
-4 δράσεις για την Προώθηση της Απασχόλησης Π/Υ
-50 εκατ. € (πέραν των δράσεων που ήδη έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εργασίας Π/Υ 600 εκ €)
-42 δράσεις για την  Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της Καταπολέμησης της Φτώχειας Π/Υ 68,6 εκατ. €
-43 δράσεις για την Επένδυση στην εκπαίδευση & Κατάρτιση Π/Υ 112,1 εκατ. €
-85 δράσεις για την Ενίσχυση της Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης Π/Υ 192,6 εκατ. €
-10 δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Π/Υ € 9 εκατ.
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις