Πορεία των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) χρηματοδοτεί έργα υποδομών και καινοτομίας καθώς και ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Κύριο χαρακτηριστικό του Ταμείου είναι η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και αντιπροσωπεύει σήμερα το 80% περίπου της συνολικής αναμενόμενης επένδυσης. Τον Ιανουάριο του 2016 είχαν εγκριθεί συνολικά 42 έργα υποδομής (συνολικής τελικής αξίας επένδυσης 25 δισ. ευρώ) και 84 συμφωνίες χρηματοδότησης ΜΜΕ (συνολικής τελικής αξίας επένδυσης 25 δισ. ευρώ).

Τα περισσότερα έργα υποδομής αφορούν την ενέργεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (17), τις μεταφορές (8) και την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (5).

Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, που εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2014, έχει στόχο να εξασφαλίσει την επιστροφή των επενδύσεων στην ΕΕ και αποτελεί ένα πλήρως ευέλικτο μέσο χρηματοδότησης στο πλαίσιο του οποίου τα κονδύλια διατίθενται βάσει της ζήτησης και όχι με βάση κάποια προκαθορισμένη γεωγραφική ή τομεακή κατανομή. Περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις